999 Roses by Samuel Tai

(Credit: 福茂唱片)

Song Title: 999 Roses (九百九十九朵玫瑰)

Lyricists: Lin Li Nan (林利南)

Composer: Samuel Tai (邰正宵)

Key:
Bold = Chinese
Dark Azure = Pin Yin
Bright Maroon = English
Teal = Vietnamese

往事如風 痴心只是難懂
wang shi ru feng   chi xin zhi shi nan dong
The past is the wind, infatuation is hard to understand
Chuyện xưa như gió, tình si là một nan đề
借酒相送 送不走身影蒙蒙
jie jiu xiang song   song bu zou shen ying meng meng
Lending wine for the send off, not being able to send away the fuzzy silhouette
Mượn rượu để tiễn đưa, nhưng lại không đuổi được cái bóng mờ mờ kia
獨光投影 映不出你顏容
du guang tou ying   ying bu chu ni yan rong
A single projection can’t even project your face
Một cái phản ảnh không thể nào chiếu ra được khuôn mặt của em
仍只見你獨自照片中
reng zhi jian ni du zi zhao pian zhong
Yet could only able to see you within a picture
Nhưng chỉ có thể nhìn thấy được em trong tắm hình

夜風已冷 回想前塵如夢
ye feng yi leng   hui xiang qian chen ru meng
The night wind has turned cold, reminiscing of a past that is like a dream
Gió đêm lạnh lẽo, hồi tưởng lại chuyện xưa như là một giấc mơ
心似冰凍 怎堪相識不相逢
xin si bing dong   zen kan xiang shi bu xiang feng
The heart has frozen, how could one stand knowing each other yet can’t meet?
Trái tim sớm đã giá đống băng rồi, làm sao có thể chịu đựng khi quen nhau mà không thể gặp mặt?
難捨心痛 難捨情已如風
nan she xin tong   nan she qing yi ru feng
Can’t bear the heartache, can’t stand it that love is like the wind
Không thể chịu được khi tim vỡ, không thể chấp nhận được rằng tình như là cơn gió thoảng
難捨妳在我心中的放縱
nan she ni zai wo xin zhong de fang zong
Can’t accept that you’re roaming freely in my heart
Không thể nào cứ để em mãi phóng túng trong lòng tôi

我早已為妳種下
wo zao yi wei ni zhong xia
I’ve already planted
Tôi đã sớm trồng xuống
九百九十九朵玫瑰
jiu bai jiu shi jiu duo mei gui
999 buds of roses because of you
999 đóa hoa hồng
從分手的那一天
cong fen shou de na yi tian
Since the day that we broke up
Từ ngày chia tay đến nay
九百九十九朵玫瑰
jiu bai jiu shi jiu duo mei gui
999 buds of roses
999 đóa hoa hồng
花到凋謝人已憔悴
hua dao diao xie ren yi qiao cui
The flowers has withered along with me
Hoa đã úa tàn, người cũng đã tiều tụy theo
千盟萬誓已隨花事湮滅
qian meng wan shi yi sui hua shi yin mie
The thousands of promises have also perished like the blossoming flowers
Ngàn lời hẹn ước kia cũng đã bị chôn vùi theo những nụ hoa

*All translations were done by DTLCT.

Thoughts?