White Fox by Ai Yi Man

(Uploaded by: Grace yen)

Song Title: White Fox (白狐)

Music by: Li Xu Hui (李旭辉)

Lyrics by: Sun Hong Ying (孙红莺)

Key:
Bold = Chinese
Sky Blue = Pin Yin
Grayish Blue = English
Faded Violet = Vietnamese

我是一只修行千年的狐
wo shi yi zhi xiu xing qian nian de hu
I’m only a fox that has mastered the immortality technique by thousands of years
Tôi chỉ là một con chồn tu luyện ngàn năm
千年修行 千年孤獨
qian nian xiu xing   qian nian gu du
Thousands of years of practicing, thousands of years of loneliness
Ngàn năm tu luyện, ngàn năm cô độc
夜深人靜時 可有人聽見我在哭
ye shen ren jing shi   ke you ren ting jian wo zai ku
Within the dead of the night, perhaps, someone heard me crying
Lúc giữa đêm khuya, có lẽ có người nghe thấy được tôi đang khóc
燈火闌珊處 可有人看見我跳舞
deng huo lan shan chu   ke you ren kan jian wo tiao wu
While the lights are waning, perhaps, someone saw me dancing
Lúc đèn tàn đi, có lẽ có người nhìn thấy được tôi đang nhảy múa

我是一只等待千年的狐
wo shi yi zhi deng dai qian nian de hu
I’m only a fox that has been waiting for thousands of years
Tôi chỉ là một con chồn đợi chờ ngàn năm
千等待 千年孤獨
qian nian deng dai   qian nian gu du
Thousands of years of waiting, thousands of years of loneliness
Ngàn năm đợi chờ, ngàn năm cô độc
滾滾紅塵裡 誰又種下了愛的蠱
gun gun hong chen li   shui you zhong xia le ai de gu
Surging within the mortal world, who could plant love’s venom?
Lăn lộn giữa hồng trần, ai có thể trồng nọc độc của tình yêu xuống được?
茫茫人海中 誰又喝下了愛的毒
mang mang ren hai zhong   shui you he xia le ai de du
Within the bustling crowd, who could drink up love’s poison?
Mênh mông giữa biển người, ai có thể uống cạn chất độc của tình yêu được?

我愛你時 你正一貧如洗寒窗苦讀
wo ai ni shi   ni zheng yi pin ru xi han chuang ku du
When I loved you, you were just a poor, hardworking scholar
Lúc tôi yêu anh, anh chỉ là một người nghèo xơ, khổ học chăm chỉ
離開你時 你正金榜題名洞房花燭
li kai ni shi   ni zheng jin bang ti ming dong fang hua zhu
When I left you, you’ve already passed the official exams and earned the highest spot, also gotten married
Lúc tôi xa anh, anh đã được kim bảng đề danh, động phòng hoa chúc

能不能為你再跳一支舞
neng bu neng wei ni zai tiao yi zhi wu
Should I dance for you one last time?
Tôi có nên vì anh mà nhảy múa thêm một lần nữa không?
我是你千百年前放生的白狐
wo shi ni qian bai nian qian fang sheng de bai hu
I’m the white fox that you liberated millions of years ago
Tôi là con bạch hồ mà hàng triệu năm trước anh đã từng phóng sanh
你看衣袂飄飄 衣袂飄飄
ni kan yi mei piao piao   yi mei piao piao
You look ahead with a carefree attitude, letting the wind sway whichever way
Anh nhìn về phía trước một cách vô tư, cứ việc cho gió thổi theo chiều
海誓山盟都化作虛無
hai shi shan meng dou hua zuo xu wu
The oath of eternal love has already turned into nothingness
Hải thệ minh sơn đều đã biến thành hư vô

能不能為你再跳一支舞
neng bu neng wei ni zai tiao yi zhi wu
Should I dance for you one last time?
Tôi có nên vì anh mà nhảy múa thêm một lần nữa không?
只為臨別時的那一次回顧
zhi wei ni lin bie shi de na yi ci hui gu
Looking back once more because of the moment of separation
Chỉ vì giây phút biệt ly mà quay đầu nhìn lại một lần nữa
你看衣袂飄飄 衣袂飄飄
ni kan yi mei piao piao   yi mei piao piao
You look ahead with a carefree attitude, letting the wind sway whichever way
Anh nhìn về phía trước một cách vô tư, cứ việc cho gió thổi theo chiều
天長地久都化作虛無
tian zhang di jiu dou hua zuo xu wu
Eternity has already turned into nothingness
Thiên trường địa cửu đều đã biến thành hư vô

*All translations were done by DTLCT.

Advertisements

Here To Heart: 3-Minute Trailer

The drama’s page recently released a 3-minute trailer. (Click here to view it.) It looks super intense! Wah! I guess can’t have it all, right? I guess better modern soapy drama than if they put all the soaps in an ancient one. And as always, I’m behind on a lot of stuffs so I’ll be sharing and gushing over some details.

Anyway, Hebe Tian will be singing the main theme of the drama. (If you haven’t recognized her voice for the song in the trailer already.) Exciting, eh? If you want to listen to the full version of the song, go here.

Hunan TV recently shared this collage that hey made of Janine and Zhang Han, comparing their past and recent roles, wondering about time travel or possible reincarnations, lol. How cute though! Just because of this, I think I’ll try to be more patient and stick around. I’ve gone through worse, lol.

The page shared this image to celebrate International Women’s Day awhile back. I thought it was pretty cool. All right, until next time.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Rouge Tears by Luo Yong Juan

(Uploaded by: 飛翔鹿)

Song Title: Rouge Tears (胭脂淚)

Music by: Shu Shi Hao (舒世豪)

Lyrics by: Zhang Tao (張濤)

Key:
Bold = Chinese
Blue-Violet = Pin Yin
Red-Violet = English
Orange-ish Red = Vietnamese

那離愁 深秋 再回首
na li chou   shen qiu   zai hui shou
That sorrow of separation has been recalled by the end of autumn
Nỗi sầu ly biệt kia đã được khơi lại vào cuối mùa thu
離別恨 己過幾秋
li bie hen   ji guo ji qiu
That resentment of separation, having endured several autumns already
Nỗi hận ly biệt kia đã trải qua bao nhiêu mùa thu rồi

上紅樓 交杯酒 執子之手
shang hong lou   jiao bei jiu  zhi zi zhi shou
Appearing at the red mansion, exchanging cups of wine with crossed arms, holding hands
Lên lầu hồng, uống rượu giao bôi, tay trong tay
緊握那顆相思豆
jin wo na ke xiang si dou
Holding tightly on to that lucky red bean
Nắm chặt những hạt đậu tương tư đó

心有千千結 不忍吐離別
xin you qian qian jie   bu ren tu li bie
The heart contains thousands of knots, unwilling to utter out the word of farewell
Lòng chứa đầy muôn ngàn cái kết, không nỡ thoát ra lời ly biệt
只求能與你化繭成蝶
zhi qiu neng yu ni hua jian cheng die
Only beseeching that we could turn from cocoons to butterflies together
Chỉ cầu được cùng anh từ kén biến thành bướm

相見難 這般愁斷腸
xiang jian nan   zhe ban chou duan chang
Seeing each other is hard, this sorrow is heartbreaking
Gặp nhau khó, nỗi sầu này như là đoạn trường
天上人間 兩茫茫
tian shang ren jian   liang mang mang
Heaven and earth are vast and obscure
Thiên thượng và nhân gian mênh mông

淚成霜 花殘 獨留暗香
lei cheng shuang   hua can  du liu an xiang
Tears turn into mist, flowers withering, leaving behind only a mysterious scent
Lệ thành sương, hoa tàn, chỉ còn lại một mùi hương huyền bí
對鏡梳妝 淚千行
dui jing shu zhuang   lei qian hang
Facing the mirror and applying make up, tears flowing endlessly
Đối diện tấm kiến trang điểm, lệ chảy không ngừng

此情成追憶 綿綿無絕期
ci qing cheng zhui yi   mian mian wu jue qi
This love has turned into a past memory, continuously stirring up without dissipating
Tình này đã biến thành hồi ức, mãi mãi không kết thúc
若離別 此生無緣
ruo li bie   ci sheng wu yuan
If we separate, then that means we’re not fated to be together in this lifetime
Nếu ly biệt, kiếp này coi như vô duyên

不求殿宇宏 不求衣錦榮
bu qiu dian yu hong   bu qiu yi jin rong
Not beseeching humongous mansions nor luxurious outfits
Không cầu mong cung điện rộng lớn, không cầu mong áo gấm quang vinh
但求 朝朝暮暮生死同
dan qiu   zhao zhao mu mu sheng si tong
But only beseeching to be with you day and night, in life or death
Nhưng chỉ nguyện cùng anh sớm tối sống chết có nhau

心有千千結 不忍吐離別
xin you qian qian jie   bu ren tu li bie
The heart contains thousands of knots, unwilling to utter out the word of farewell
Lòng chứa đầy muôn ngàn cái kết, không nỡ thoát ra lời ly biệt
只求能與你化繭成蝶
zhi qiu neng yu ni hua jian cheng die
Only beseeching that we could turn from cocoons to butterflies together
Chỉ cầu được cùng anh từ kén biến thành bướm

心有千千結 不忍吐離別
xin you qian qian jie   bu ren tu li bie
The heart contains thousands of knots, unwilling to utter out the word of farewell
Lòng chứa đầy muôn ngàn cái kết, không nỡ thoát ra lời ly biệt
只求能與你化繭成蝶
zhi qiu neng yu ni hua jian cheng die
Only beseeching that we could turn from cocoons to butterflies together
Chỉ cầu được cùng anh từ kén biến thành bướm

*All translations were done by DTLCT.

Xiao Ao Jiang Hu 2017: Official Stills

I think I promised an update and possibly the last one regarding this production so finally back with this. According to the above poster, they should be airing on February 26. (Go here to follow their official Weibo page.)

Ding Guan Sen (丁冠森) as Ling Hu Chong (令狐沖).

Xue Hao Jing (薛昊婧) as Ren Ying Ying (任盈盈).

Chen Xun ((陈讯) as Ling Ping Zhi (林平之).

Liu Jia Tong (刘珈彤) is actually Lan Feng Huang (藍鳳凰), not Yang Lian Ting (楊蓮亭) like I was led to believe. So I will hold my judgment for now and wait for further details.

Ding Yu Xi (丁禹兮) as Dong Fang Bu Bai (東方不敗).

Jiang Zhao Jun (姜卓君) as Yi Lin (儀琳).

They only released these stills so far. We’ll have to wait for the rest of the stills to release. But now I’m curious if some of the other rumors were false. I’m crossing my fingers, lol. Just because…

Anyway, click here for the trailer.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Meeting A Good Person by Hu Ge

(Uploaded by: Jessica Winter)

Song Title: Meeting A Good Person (遇到一个好人)

Music & Lyrics by: Xie Ming Xun (謝明訓)

Key:
Bold = Chinese
Navy Blue = Pin Yin
Royal Blue = English
Grayish Blue = Vietnamese

困在你的心裡走不開
kun zai ni de xin li zou bu kai
Trapped in your heart and can’t walk away
Bị vây trong lòng em mà thoát ra không được
只為了懷一場與你相愛
zhi wei le huai yi chang yu ni xiang ai
Just because I’m thinking of our love
Chỉ vì anh đang nghĩ tới chuyện tình đôi ta
珍惜著你的好你的壞
zhen xi zhe ni de hao ni de huai
Cherishing your goods and bads
Trân trọng cái tốt lẫn xấu của em
怕自己不再被你期待
pa zi ji bu zai bei ni qi dai
Fearing that you wouldn’t be expecting me anymore
Sợ rằng mình không còn được em mong đợi nữa

或許我給你的愛不該存在
huo xu wo gei ni de ai bu rang cun zai
Perhaps, my love for you shouldn’t have existed
Có lẽ tình anh dành cho em không nên tồn tại
你才會慢慢快樂起來
ni cai hui man man kuai le qi lai
Only then could you slowly be happy and stand up again
Như vậy em mới có thể từ từ vui vẻ và đứng lên trở lại
揮霍了精神所有的等待
hui huo le jing shen suo you de deng dai
Wasting all of my essence waiting
Lãng phí hết tinh thần để mà chờ đợi
保留著一點點你的愛
bao liu zhe yi dian dian ni de ai
Preserving a little bit of your love
Giữ gìn lại chút đỉnh tình em

你從不拒絕也不叫我走開
ni cong bu ju jue ye bu jiao wo zou kai
You’ve never rejected me nor told me to leave
Em chưa từng từ chối hoặc kêu anh phải rời khỏi
卻又不想讓我留下來
que you bu xiang rang wo liu xia lai
Yet also do not want me to stay
Nhưng lại không muốn giữ anh ở lại
我越來越聽話像一個小孩
wo yue lai yue ting hua xiang yi ge xiao hai
I’m becoming more and more obedient, just like a kid
Anh càng lúc càng ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ
守著你一直到你想要離開
shou zhe ni yi zhi dao ni xiang yao li kai
Protecting you until you want to leave
Bảo hộ em tới khi em muốn rời khỏi

(music)

如果你遇到了一個好人
ru guo ni yu dao le yi ge hao ren
If you ever meet a good person
Nếu như em gặp được một người tốt
記得要讓他好好愛
ji de yao rang ta hao hao ai
Remember to allow him to love properly
Hãy nhớ để anh ta yêu một cách chân chính
別讓他受苦讓他走得太快
bie rang ta shou ku rang ta zou de tai kuai
Don’t let him endure pain nor leave too abruptly
Đừng để anh ta phải chịu khổ hoặc rời xa quá sớm
別讓他像我一樣悲哀
bie rang ta xiang wo yi yang bei ai
Don’t let him be grievous like me
Đừng để anh ta phải đau khổ giống như anh

如果你遇到了一個好人
ru guo ni yu dao le yi ge hao ren
If you ever meet a good person
Nếu như em gặp được một người tốt
記得要讓他好好愛
ji de yao rang ta hao hao ai
Remember to allow him to love properly
Hãy nhớ để anh ta yêu một cách chân chính
我會把所有的悲傷掩埋
wo hui ba suo you de bei shang yan mai
I’m willing to gather all the sorrow and bury it
Anh có thể đem hết tất cả âu sầu mà chôn giấu lại
不會讓你看出來
bu hui rang ni kan chu lai
Not letting you see it
Không để em phải nhìn thấy nó

(music)

困在你的心裡走不開
kun zai ni de xin li zou bu kai
Trapped in your heart and can’t walk away
Bị vây trong lòng em mà thoát ra không được
只為了懷一場與你相愛
zhi wei le huai yi chang yu ni xiang ai
Just because I’m thinking of our love
Chỉ vì anh đang nghĩ tới chuyện tình đôi ta
揮霍了精神所有的等待
hui huo le jing shen suo you de deng dai
Wasting all of my essence waiting
Lãng phí hết tinh thần để mà chờ đợi
保留著一點點你的愛
bao liu zhe yi dian dian ni de ai
Preserving a little bit of your love
Giữ gìn lại chút đỉnh tình em

你從不拒絕也不叫我走開
ni cong bu ju jue ye bu jiao wo zou kai
You’ve never rejected me nor told me to leave
Em chưa từng từ chối hoặc kêu anh phải rời khỏi
卻又不想讓我留下來
que you bu xiang rang wo liu xia lai
Yet also do not want me to stay
Nhưng lại không muốn giữ anh ở lại
我越來越聽話像一個小孩
wo yue lai yue ting hua xiang yi ge xiao hai
I’m becoming more and more obedient, just like a kid
Anh càng lúc càng ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ
守著你一直到你想要離開
shou zhe ni yi zhi dao ni xiang yao li kai
Protecting you until you want to leave
Bảo hộ em tới khi em muốn rời khỏi

如果你遇到了一個好人
ru guo ni yu dao le yi ge hao ren
If you ever meet a good person
Nếu như em gặp được một người tốt
記得要讓他好好愛
ji de yao rang ta hao hao ai
Remember to allow him to love properly
Hãy nhớ để anh ta yêu một cách chân chính
別讓他受苦讓他走得太快
bie rang ta shou ku rang ta zou de tai kuai
Don’t let him endure pain nor leave too abruptly
Đừng để anh ta phải chịu khổ hoặc rời xa quá sớm
別讓他像我一樣悲哀
bie rang ta xiang wo yi yang bei ai
Don’t let him be grievous like me
Đừng để anh ta phải đau khổ giống như anh

如果你遇到了一個好人
ru guo ni yu dao le yi ge hao ren
If you ever meet a good person
Nếu như em gặp được một người tốt
記得要讓他好好愛
ji de yao rang ta hao hao ai
Remember to allow him to love properly
Hãy nhớ để anh ta yêu một cách chân chính
那時候我會遠遠的躲開
na shi hou wo hui yuan yuan de duo kai
‘Til that moment, I’m willing to leave toward a distant place
Đến lúc đó, anh có thể tránh đi thật xa
我會把祝福留下來
wo hui ba zhu fu liu xia lai
I’m willing to gather the blessings and leave it behind
Anh mới có thể để lại những lời chúc phúc
不讓眼淚掉下來
bu rang yan lei diao xia lai
Not allowing tears to fall
Không để cho nước mắt chảy xuống

*All translations were done by DTLCT.