Lost Beauty by Angela Chang

(Credit: 福茂唱片)

Song Title: Lost Beauty (遺失的美好)

Music by: Huang Han Qing (黃漢青)

Lyrics by: Yao Ruo Long (姚若龍)

Key:
Bold = Chinese
Teal = Pin Yin
Royal Blue = English
Indigo = Vietnamese

海的思念綿延不絕
hai de si nian mian yan bu jue
The ocean’s longing is continuous and endless
Nỗi khát khao của biển triền miên vô tận
終於和天 在地平線交會
zhong yu he tian   zai di ping xian jiao hui
Eventually, it will will join with the sky at the horizon
Cuối cùng, nó cũng sẽ chắp nối với bầu trời ở nơi chân trời
愛如果走得夠遠
ai ru guo zou de gou yuan
If love could travel that far
Nếu tình yêu có thể đi tới bao xa
應該也會跟幸福相見
ying gai ye hui gen xing fu xiang jian
It will definitely meet up with happiness
Thì nó sẽ nhứt định tương hội với hạnh phúc

承諾常常很像蝴蝶
cheng nuo chang chang hen xiang hu die
Promises are usually like butterflies
Những lời hẹn ước giống như là những con bướm vậy
美麗的飛 盤旋然後不見
mei li de fei   pan xuan ran hou bu jian
They will fly beautifully, hovering and then disappearing
Nó sẽ bay lượn thiệt đẹp, rồi sau đó biến mất đi
但我相信你給我的誓言
dan wo xiang xin ni gei wo de shi yan
But I believe in the promises you’ve given me
Nhưng tôi tin tưởng những lời hứa hẹn mà anh đã trao ra
就像一定會來的春天
jiu xiang yi ding hui lai de chun tian
Just like the spring that will definitely arrive
Giống như là mùa xuân rồi cũng sẽ tới

我終於帶著你愛的微笑
wo zhong yu dai zhe ni ai de wei xiao
I’ve finally carry along your love with a smile
Tôi rốt cuộc cũng mang theo tình yêu của anh mà mỉm cười
一路上尋找我遺失的美好
yi lu shang xun zhao wo yi shi de mei hao
On the road, I will seek out my lost beauty
Trên đường đi, tôi sẽ tìm kiếm những nét đẹp mà tôi đã mất đi
不小心當淚滑過嘴角
bu xiao xin dang lei hua zui jiao
Carelessly, I let my tears slipped past my lips
Không cẩn thận, tôi đã để nước mắt tuông trào khỏi bờ môi
就用你握過的手抹掉
jiu yong ni wo guo de shui mo diao
I just used the hands that you once held to wipe it away
Tôi chỉ dùng bàn tay mà anh đã từng nắm để lau nó đi

再多的風景也從不停靠
zai duo de feng jing ye cong bu ting kao
Regardless of the landscapes, it couldn’t persuade me to stop
Cho dù có thêm bao nhiêu phong cảnh đi nữa cũng không thể giữ tôi lại được
只一心尋找我遺失的美好
zhi yi xin xun zhao wo yi de mei hao
I only have my heart in seeking out my lost beauty
Tôi chỉ chú tâm vào sự tìm kiếm những nét đẹp mà tôi đã mất đi
有的人說不清那裡好
you de ren shuo bu qing na li hao
No one could say clearly how good it is
Không một ai nói rõ được rằng tốt ở chỗ nào
但就是誰都代替不了
dan jiu shi shui dou dai ti bu liao
Yet no one could replace it
Nhưng cũng không có ai có thể thay thế được vị trí của nó

(music)

承諾常常很像蝴蝶
cheng nuo chang chang hen xiang hu die
Promises are usually like butterflies
Những lời hẹn ước giống như là những con bướm vậy
美麗的飛 盤旋然後不見
mei li de fei   pan xuan ran hou bu jian
They will fly beautifully, hovering and then disappearing
Nó sẽ bay lượn thiệt đẹp, rồi sau đó biến mất đi
但我相信你給我的誓言
dan wo xiang xin ni gei wo de shi yan
But I believe in the promises you’ve given me
Nhưng tôi tin tưởng những lời hứa hẹn mà anh đã trao ra
就像一定會來的春天
jiu xiang yi ding hui lai de chun tian
Just like the spring that will definitely arrive
Giống như là mùa xuân rồi cũng sẽ tới

我終於帶著你愛的微笑
wo zhong yu dai zhe ni ai de wei xiao
I’ve finally carry along your love with a smile
Tôi rốt cuộc cũng mang theo tình yêu của anh mà mỉm cười
一路上尋找我遺失的美好
yi lu shang xun zhao wo yi shi de mei hao
On the road, I will seek out my lost beauty
Trên đường đi, tôi sẽ tìm kiếm những nét đẹp mà tôi đã mất đi
不小心當淚滑過嘴角
bu xiao xin dang lei hua zui jiao
Carelessly, I let my tears slipped past my lips
Không cẩn thận, tôi đã để nước mắt tuông trào khỏi bờ môi
就用你握過的手抹掉
jiu yong ni wo guo de shui mo diao
I just used the hands that you once held to wipe it away
Tôi chỉ dùng bàn tay mà anh đã từng nắm để lau nó đi

再多的風景也從不停靠
zai duo de feng jing ye cong bu ting kao
Regardless of the landscapes, it couldn’t persuade me to stop
Cho dù có thêm bao nhiêu phong cảnh đi nữa cũng không thể giữ tôi lại được
只一心尋找我遺失的美好
zhi yi xin xun zhao wo yi de mei hao
I only have my heart in seeking out my lost beauty
Tôi chỉ chú tâm vào sự tìm kiếm những nét đẹp mà tôi đã mất đi
有的人說不清那裡好
you de ren shuo bu qing na li hao
No one could say clearly how good it is
Không một ai nói rõ được rằng tốt ở chỗ nào
但就是誰都代替不了
dan jiu shi shui dou dai ti bu liao
Yet no one could replace it
Nhưng cũng không có ai có thể thay thế được vị trí của nó

(music)

在最開始的那一秒
zai zui kai shi de na yi miao
At the very first second of the beginning
Kể từ giây phút ban đầu
有些事早己經注定要到老
you xie shi zao ji jing zhu ding yao dao lao
There are some things that are already predestined until the end
Có một số chuyện vận mệnh đã định trước rồi
雖然命連愛開玩笑
sui ran ming lian ai kai wan xiao
Even if fate likes to play jokes
Cho dù số mệnh có trớ trêu cỡ nào đi nữa
真心會和真心遇到
zhen xin hui he zhen xin yu dao
Truthful hearts will eventually meet
Những kẻ thật lòng cũng sẽ được gặp nhau

我終於帶著你愛的微笑
wo zhong yu dai zhe ni ai de wei xiao
I’ve finally carry along your love with a smile
Tôi rốt cuộc cũng mang theo tình yêu của anh mà mỉm cười
一路上尋找我遺失的美好
yi lu shang xun zhao wo yi shi de mei hao
On the road, I will seek out my lost beauty
Trên đường đi, tôi sẽ tìm kiếm những nét đẹp mà tôi đã mất đi
不小心當淚滑過嘴角
bu xiao xin dang lei hua zui jiao
Carelessly, I let my tears slipped past my lips
Không cẩn thận, tôi đã để nước mắt tuông trào khỏi bờ môi
就用你握過的手抹掉
jiu yong ni wo guo de shui mo diao
I just used the hands that you once held to wipe it away
Tôi chỉ dùng bàn tay mà anh đã từng nắm để lau nó đi

再多的風景也從不停靠
zai duo de feng jing ye cong bu ting kao
Regardless of the landscapes, it couldn’t persuade me to stop
Cho dù có thêm bao nhiêu phong cảnh đi nữa cũng không thể giữ tôi lại được
只一心尋找我遺失的美好
zhi yi xin xun zhao wo yi de mei hao
I only have my heart in seeking out my lost beauty
Tôi chỉ chú tâm vào sự tìm kiếm những nét đẹp mà tôi đã mất đi
有的人說不清那裡好
you de ren shuo bu qing na li hao
No one could say clearly how good it is
Không một ai nói rõ được rằng tốt ở chỗ nào
但就是誰都代替不了
dan jiu shi shui dou dai ti bu liao
Yet no one could replace it
Nhưng cũng không có ai có thể thay thế được vị trí của nó

*All translations were done by DTLCT.

Advertisements

Legend of the Ancient Sword 2: Review

(image capped by DTLCT)

I actually watched it straight from Youku while it was airing/streaming yet I was so caught up with so much real life stuffs that I didn’t have a chance to review it. I actually worked on it a little at a time though. How was it? It didn’t disappoint at all. In fact, it exceeded my expectations.

Main Cast:

 • Aarif Rahman (李治廷) as Xia Yi Ze (夏夷则) aka Li Yan (李炎). 3rd Prince. I found him so boring initially, mostly because he was tied to the palace schemes and at times seemed too good to be true. However, his character grew on me. I also felt quite frustrated with the tragedies he had to go through. I was so pissed when that one flaky Taoist dude cursed him, thus the inevitable in the end. At times, he could be so scary yet who could blame him? After all that he’d been through. I liked it that he was being firm with his father and not returning. He couldn’t just forget what happened like that. He was already letting go of the past–sorta. Other times, especially when he was with Ah Ruan, he was quite sweet.
 • Ying Er (穎兒) as Wen Ren Yu (闻人羽). I really liked her character and it was really relatable to me. I felt she was very righteous and responsible. She was at times a perfectionist and was being too hard on herself, but I understood why. She was trained so strict and was put in an important position. I understood why she wasn’t as cheery as the rest of them at times yet at others, she couldn’t help but want to do some carefree activities too. She learned to open up to the others along the way. In fact, she was seen quite innocent at times (like how she didn’t really experience a normal life like some of them had since little) and her little smiles at times. I felt those moments, Ying Er was really cute.
 • Fu Xin Bo (付辛博) as Yue Wu Yi (乐无异). I liked him immediately upon his appearance. I don’t know, he was a really fun character. I can’t believe this was my first time watching him–although I heard of him for a long time now, he was really good. I liked watching how Wu Yi grew throughout. He was really spoiled and naive at first. Yet he learned a lot later. It wasn’t like he was looking down on others, but he was spending recklessly. He lived in a bubble with his parents spoiling him with many luxuries. His saving point was indeed his kindness and sincerity toward others. His passion for inventions was kind of lovable in a way, because of his perseverance.
  • Huang Tian Qi (黄天崎) as Young Yue Wu Yi (少年乐无异). Fascinating to see the child star grew over the years and now portraying another role in part 2.
 • Coco Jiang (姜雯) as Ah Ruan (阿阮). She was so cute. From the posters, I saw her in several serious poses, I thought she was going to be a serious character. I was wrong, but I was glad. That meant she was different from Ren Yu. She was adorable, because of her lack of experience in a lot of matters. She was learning a lot. I found it really funny how she associated food with the festivals that people celebrated. Sometimes, she could be so stubborn yet that was admirable too. Once she made up her mind, others weren’t able to change it. Even if they meant it out of goodness or was worried for her. Sure, she overused her powers and ended up exerting and hurting herself along the way, but her braveness wasn’t lacking. What I also really liked about her was how they didn’t make her a weakling that needed rescuing. Sure, the others all loved her and wanted to protect her as part of their family or much more, but she wasn’t incapable. She was powerful in her abilities.
 • Shao Bing (邵兵) as Shen Ye (沈夜). Mixed feelings. At times, I could understand why he wanted to take care of his own people. Yet I couldn’t really relate to him because of the harm he caused to others. I also felt sad for how much he’d been through, but also couldn’t forgive him for all the killings and sacrifices.
 • Ken Chang (張智堯) as Xie Yi (谢衣) and Chu Qi (初七). Ken actually got to act in three different roles in this one. One as an immortal (or supposedly) and two other as AI/robots. I thought he did quite well. It did show a difference between those roles. Because he was a bigger part of the cast this time around, I felt he had more ground for his acting skills–even although a lot of people preferred his immortal image more from the first part.

Chang An (長安):

 • Zeng Li (曾黎) as Fu Qing Jiao (傅清姣). Wu Yi’s adopted mother. I really liked her from the beginning–with her overly protective behaviors and also her stubbornness and what could be fierce at times as well. It was hilarious to watch. Yet I was a tad ticked that she let Ren Wu go alone that one time. Sure, I got it that she was thinking of Wu Yi and their family but it was too frustrating. I liked it that she addressed it later and apologized, not just brushing it off like it never happened.
 • Hu Bing (胡兵) as Yue Shao Cheng (乐绍成). Wu Yi’s adopted father. He seemed like a weakling and pushover at the beginning when his wife was upset and he was just going along with her words. However, when the time called for it, he was very capable. I felt he truly showed that he cared for his family and didn’t need to exude some fierce attitude toward them to prove anything. He spoke up or took actions when it mattered.
 • Jin Qiao Qiao (金巧巧) as Hong Shan (红珊) aka Consort Shu (淑妃). Yi Ze’s mother. I felt really sad for her. She seriously chose to follow the wrong person. She ended up being a sacrifice for all those power lust battles among the royals. Yes, she knew what she gave up and what she was getting into when she followed the king, but I seriously feel so sad for her. She just became a footnote in the end during his conversation with Yi Ze later. That was why I felt glad Yi Ze didn’t forgive the king.
 • He Zhong Hua (何中华) as Emperor Sheng Yuan (圣元帝). Yi Ze’s father. Weak and irresponsible. Yes, he could conjure up all the excuses and the talk about the big picture of whatever. I don’t care. He just wanted to protect himself and what was beneficial to him.
 • Wu Chun Yan (吴春燕) as Princess Zhao Ning (昭宁公主). Yi Ze’s half-sister. Mixed feelings throughout. I felt like she was funny when she first appeared and didn’t mind her spoiled nature too much. She was a princess after all. I tolerated her attitude toward Ren Yu because I knew she was jealous and again, she couldn’t help it, she was a princess. Yet what I couldn’t really forgive of her was the part where she went through with the forced marriage and then had to be talked into reason again by Yi Ze. I didn’t think that she did the right thing in the end hence releasing Wu Yi. Hello, she caused the problem in the first place. She was delaying the course of their journey and more crucial matters they needed to take care of. I forgave her previously for her princess attitude because she didn’t know but after having been outside with them traveling for a while, I felt I was done with it. Sure, it was hard for her to let go of her childhood friend and someone she came to love, but I didn’t want to pity her anymore. It was enough. However, I didn’t expect her to die so tragically. She was annoying at times, sure. But I didn’t realize she would die, even if I saw it (like other viewers) that she fell to her death. I thought there was some sort of miracle or possible way to resurrect her later.
 • Guo Xiao Feng (郭晓峰) as Reverend Qing He (清和真人). Yi Ze’s master. Mixed feelings. I didn’t know what to make of him at first. Although he was protecting Zi Ye and helping him, I agreed with the other reverend about letting Yi Ze choosing his own path. His over-protectiveness was touching on some levels but wasn’t doing Yi Ze any good.
  • Wu Bo Lun (吳博倫) Young Reverend Qing He.
 • Guo Zi Yu (郭子渝) as Li Miao (李淼). 2nd Prince. Yi Ze’s half-brother, Zhao Ning’s older brother. Hated him throughout. The only part I didn’t get was how he had a weak spot for his sister. I got it that it was his sister after all yet I wasn’t so convinced on that, considering how he sacrificed the others too. He even threatened their father and imprisoned him. It wasn’t just about him being possessed for the later part of the story either. He was seriously evil and scheming at the beginning already. It didn’t make a difference. I felt it was sort of letting him off too easily by saying he was possessed later. Well, Yi Ze and the others did feel a difference before and after he was possessed. But that was really letting him off easily. He suddenly grew a heart afterward? Yes, he went crazy because of Zhao Ning’s death, but was that enough? Perhaps, because he was always bragging about his intelligence and capabilities versus the others?
 • Li Yi Xiang (李易祥) as Ming Chuan (明川). Shen Ye’s minion, was sent to the palace as a spy.
 • Ren Peng (任鹏) as The Oldest Prince (大皇子). Yi Ze’s half-brother. He only appeared a bit at the beginning when Li Miao was scheming against Yi Ze and was said to be in a coma.
 • Ji Dong Ran (季東燃) as Jin Sheng (金生). Li Miao’s lackey. I hated him so much it wasn’t even funny. Did he meet with his punishment later?

Tian Gang (天罡):

 • Hou Xiang Ling (侯祥玲) as Cheng Ting Jun (程廷鈞). Ren Yu’s master. Typical strict master, but was indeed very caring toward his disciples and had a great sense of loyalty toward his people.
 • Ryan Yao (姚远) as Qin Yang (秦煬). Ren Yu’s senior.
 • Zhang Wen (张雯) as Yi Qing (逸清). Ren Yu’s senior.

Drifting Moon City (流月城):

 • Dylan Kuo (郭品超) as Tong (瞳). A medic/inventor yet wasn’t the typical kind ones. He was intelligent and scheming. He also had the ability to extract other people’s memory from their mind to track information. In a way, he was quite scary and Shen Ye even admitted it near the end, stating that if it wasn’t for his illness, he could have led their clan. Yet Tong, himself, said that Shen Ye also had his illness yet was able to lead them. Tong didn’t mind being under Shen Ye’s commands. He probably preferred it that way, hiding and keeping his identity a mystery from others. He actually understood and recognized some of the ongoing issues and the consequences yet had allowed for Shen Ye to proceed forward with it anyway. It was based on what he said at times, especially that one conversion with Xie Yi once upon a time and also with Shen Ye before the final battle.
 • Oliva Yan (闫笑) as Hua Yue (華月). The first created “puppet” created by Shen Ye’s father to accompany him and only listened to him regardless. In a way, she was really pitiful. Yet in other ways, she was responsible for a lot of problems, like most of the characters within the Drifting Moon City.
 • Wu De Xin (吴得心) as Feng Ya (風琊). Was killed by Chu Qi later.
 • Zhang Ru Yi (张如意) as Cang Ming (沧冥). The leader of Drifting Moon City, also Shen Ye’s beloved. I was intrigued by her since the beginning and was eager to learn of her past. It was as tragic as some people within the Drifting Moon City and how she sacrificed herself once again at the end.
 • Zhao Yi Xin (赵宜鑫) as Shen Xi (沈曦). Shen Ye’s sister. The child star was really good with her acting. She made me feel for her sickness and also felt the difference in the change when she was possessed. It was very sad and touching with the story and interactions between her and her brother.
 • Xu Ge (许歌) as Li Zhu (离珠).

Juan Du (損毒):

 • Yang Hao Yu (杨浩煜) as Tu Xiu (屠休).
 • Jiang Hao Yan (姜浩严) as An Ni Wa Er (安尼瓦爾) aka Wolf King (狼王). Wu Yi’s half-brother. I actually quite liked him, regardless of his rouge nature. He was very protective of his people and bore most of the responsibilities in making sure they were having a good life. He also wanted to restore their dynasty and return to its glorious past. Although not obtainable, I respected his dedication. He was also a tough and caring older brother at the same time.
 • Wang Xi Wei (王希維) as Mu Sha (穆剎). Mixed feelings. I knew she cared for the Wolf King and did it out of concern, but sometimes I felt annoyed with her for almost killing Wu Yi.
 • Wes Zhao (赵威霖) as Jia Pa Er (加帕爾).
 • Liu Zhuo Ting (刘倬廷) as Zha Mu Na (扎木那).

Others:

 • Fan Jun Liang (范俊良) as Yu Qi (禺期). Han Guang Sword (晗光剑)’s spirit, also the creator of the Zhao Ming Sword (昭明剑). I liked him since the beginning and really liked his witty responses to Wu Yi’s questions at times. I looked forward to moments where he appeared to troll Wu Yi. It was hilarious to watch. In fact, I liked their interaction and weird friendship over Wu Yi and Yi Ze–among the guys. At times, I wished he appeared more but I also wondered if that would take away from his character (if it dragged out too much).
 • Xue Cun (雪村) as Yuan Er (元二).
 • Zhang Ye (張野) as Tuan Zi (團子). A panda demon. He was soooo cute. I cried buckets when he died. I couldn’t believe it. I thought he would make it, considering how they were almost done with the series–more or less.
 • Wang De Feng (王德枫) as Twelfth (十二).
 • Chi Zhi Qiang (遲志強) as Shi Bai Zi (石白子). A tree demon. I thought he was evil at first. I don’t know. He was acting strange, considering how he was exchanging looks with his companions. Yet it turned out they were just trying to hide their identities from others for their own safety.
 • Xie Wen Xuan (謝聞軒) as Pi Chen (僻塵). A fox demon. She was suspicious at first–to me. Yet later, I understood why she and Shi Bai Zi were rightly concerned about revealing their identities. Considering the situation and how humans view demons, they had to protect themselves.
 • Wen Wen (溫雯) as Zhen Ji (楨姬). A cat demon. Creepy. I knew something was up from the start. Well, the setting was a dead giveaway.

Discussions:

 • The comparison between parts 1 and 2. I seriously do not want to go there. But I’m so jumping in this time, considering how I watched both throughout and still remember the majority of the plots. Usually, the first part would be much better, but sometimes there would be exceptions. I think this was one of them. I’m so serious here. I loved the cast of part 1 too and if it wasn’t for part 1’s success, there wouldn’t be part 2. However, when part 1 first came out, people were criticizing it too and didn’t think much of the cast. So? Are we continuing that tradition by bashing what comes after? I can’t stop that, but just putting it out there. Anyway, as much as I loved part 1 for its extensive cast, costumes, and the majority of the story, I also felt a lot of frustrations toward it. The ending of part 1 totally got me choking. Not just because of the deaths involved, but also because of the forced marriage situation that previously dragged the series down for like 10+ episodes. Yes, they were in Qin Chuan for so long that I was only half watching at that point. The pace for the 2nd part was much faster and much more bearable. In fact, I thought the pace was about right for part 2. Although sometimes, I felt it was a bit empty with the lack of the major characters but I thought the events happening drove it forward. There were a lot of side characters and there were many touching scenes along the way. I’m not talking about the number of episodes for each part here, because I know both parts were only 2 episodes apart, but I’m talking about the feeling of the pace and way the stories were crafted. The cast for part 1, although I loved the majority of them, I felt that Qiao Zhen Yu and William Chan were the best in there (acting-wise) for the male leads–followed by Ma Tian Yu. As for the female side, Zheng Shuang and Jia Qing (who was not even the main cast), followed by Gillian (who won out for me because of her double role–even if just one character but there was the person posing as her). Yang Mi, although I loved her since watching Liao Zhai, it was a safe role, nothing too special–or breakthrough. So I felt the main cast of part 2 was better in that sense, they were consistent throughout. I felt just because they weren’t as popular did not mean they sucked at acting or whatever. Ken Chang actually did better in part 2 than part 1–although many felt his character for part 1 was better. That was just outer appearance (though I felt he was dashingly handsome for part 2 as well).
 • People criticizing Ying Er for not being as cute as Yang Mi. I just said above that I loved Yang Mi since Liao Zhai. So, not bashing her. But wrong comparison. Coco Jiang’s character, Ah Ruan, could be compared with Yang Mi’s Qing Xue, not Ying Er’s Ren Yu. So if people wanted to pick on that, please choose the right one. Or if you want to compare Ah Ruan to Xiang Ling, suitable–but I have to say both were equally cute in their own way. Ren Yu was different from Qing Xue, that was what made her unique. If they were to make Ren Yu like Qing Xue, would others pick on it by saying Ying Er was trying to copy Yang Mi? Can’t win.
 • People saying how Reverend Zi Yin and Tusu were a better/deeper pair of master and disciple than Xie Yi and Wu Yi. I think it had a lot to do with watching the first part already and loving it, which I know it’s typical. However, I don’t think one should dismiss Xie Yi and Wu Yi so quickly. Both Tusu and Wu Yi were saved by their masters at the beginning. Their master’s lack of presence in their lives was similar in a sense as well. What was even worse for Wu Yi was how he realized the Xie Yi he reunited with later wasn’t really Xie Yi. Yet what I liked about their relationship was how it gave me a feeling of old wuxia stories–how the main character had to seek out the skilled martial arts master and pass the tests before being accepted. It gave me that old feeling so I liked it. Also, the care wasn’t lacking either. It was touching in many ways–whether how the real Xie Yi treated Wu Yi or the later Xie Yie did. They both tried to protect him and taught him things. It might start out with an obsession for the inventions that he wanted desperately to become Xie Yi’s disciple, but their bond became stronger later.
 • The Ending. It was bittersweet. Ah Ruan’s death was definitely a big hit for the ending. However, it was somewhat expected, considering what the majority of the ones who helped them said about Ah Ruan’s condition and warned her not to use her magic anymore. It was hard for her not to interfere with what was going on, especially the final battle. It was too important not to get involved. Not to mention Ah Ruan’s caring nature–regardless of who was in trouble, not just those who were close to her.

So after all that, recommended? Definitely for me. For me, the plot is the most important and then characters, etc. If you don’t feel like you could enjoy it for whatever reason, I wouldn’t recommend it. You can always watch cuts of your favorites and be done with or MVs, lol. Those are fun.

Top 50 Actresses of 2018

(image credit: as marked)

Translation:

 1. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh

 2. Yang Mi / Dương Mịch

 3. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba

 4. Yang Zi / Dương Tử

 5. Tiffany Tang Yan / Đường Yên

 6. Guan Xiao Tong / Quan Hiểu Đồng

 7. Victoria Song / Tống Tây

 8. Zheng Shuang / Trịnh Sảng

 9. Tamia Liu Tao / Lưu Đào

 10. Ju Jing Yi / Cúc Tịnh Y

 11. Lareina Song / Tống Tổ Nhi

 12. Janine Chang / Trương Quân Ninh

 13. Tong Li Ya / Đồng Lệ Á

 14. Lin Qin / Lý Thấm

 15. Jiang Shu Ying / Giang Sơ Ảnh

 16. Crystal Liu Yi Fei / Lưu Diệc Phi

 17. Angelababy / Yang Ying / Dương Dĩnh

 18. Crystal Zhang Tian Ai / Trương Thiên Ái

 19. Cecilia Han Xue / Hàn Tuyết

 20. Regina Wan / Vạn Tây

 21. Zhou Dong Yu / Châu Đông Vũ

 22. Li Yi Tong / Lý Nhứt Đồng

 23. Hu Bing Qing / Hồ Băng Khanh

 24. Shen Yue / Thẩm Nguyệt

 25. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng

 26. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi

 27. Yoona

 28. Li Xiao Ran / Lý Tiểu Nhiễm

 29. Yang Rong / Dương Dung

 30. Sebrina Chen Yao / Trần Dao

 31. Sandra Ma / Mã Tư Thuần

 32. Jiang Xin / Tưởng Hân

 33. Qin Lam / Tần Lam

 34. Sun Yi / Tôn Di

 35. Stephy Qi Wei / Thích Vy

 36. Betty Sun Li / Tôn Lệ

 37. Lolita Wang / Vương Hiểu Thần

 38. Vicki Zhao / Triệu Vy

 39. @@@@

 40. Guli Nazha / Cổ Lực Na Trát

 41. Wendy Zhang / Trương Tử Phong

 42. Sally Jing Tian / Cảnh Điềm

 43. Dong Jie / Đổng Khiết

 44. Ruby Lin / Lâm Tâm Như

 45. Charmaine Sheh / Xa Thi Mạn

 46. Wang Li Kun / Vương Lệ Khôn

 47. Zhang Xue Ying / Trương Tuyết Nghênh

 48. Zhou Xun / Châu Tấn

 49. Xin Zhi Lei / Tân Chỉ Lôi

 50. Xie Na / Tạ Na

Top 50 Actors of 2018

(image credit: as marked)

Once again, here’s the list of the most popular people based on searches on Weibo.

Translations:

1. Yang Yang / Dương Dương

2. Hu Ge / Hồ Ca

3. Zhu Yi Long / Chu Nhứt Long

4. Wang Jun Kai / Vương Tuấn Khải

5. Lu Han / Lộc Hàm

6. Jackson Yee / Dịch Dương Thiên Tỉ

7. Wu Lei / Ngô Lỗi

8. Deng Lun / Đặng Luân

9. William Chan / Trần Vỹ Đình

10. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong

11. Jin Dong / Cận Đông

12. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng

13. Zhu Ya Wen / Chu Á Văn

14. Huang Zi Tao / Hoàng Tử Thao

15. Wang Kai / Vương Khải

16. Wallace Chung / Chung Hán Lương

17. Luo Jin / La Tấn

18. Cai Xu Kun / Thái Từ Khôn

19. Zhang Jia Yi / Trương Gia Trạch

20. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ

21. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên

22. Zhang Yi Shan / Trương Nhứt Sơn

23. Roy Wang / Vương Nguyên

24. Elvis Han / Hàn Đông Quân

25. Huang Xiao Ming / Huỳnh Hiểu Minh

26. Zhang Han / Trương Hàn

27. Allen Ren / Nhậm Gia Luân

28. Yu He Wei / Vu Hoà Vỹ

29. Shawn Dou / Đậu Kiêu

30. Kenny Lin Geng Xin / Lâm Canh Tân

31. Michael Chen He / Trần Hách

32. Louis Koo / Cổ Thiên Lạc

33. Lei Jia Yin / Lôi Giai Âm

34. Johnny Bai / Bạch Vũ

35. Bai Jing Ting / Bạch Kính Đình

36. Deng Chao / Đặng Siêu

37. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa

38. Alan Yu / Vu Mông Lung

39. Dylan Wang / Vuong Hạc Đệ

40. Mark Chao / Triệu Hựu Đình

41. Huang Xuan / Huỳnh Hiên

42. Wu Xiu Bo / Ngô Tú Ba

43. Bosco Wong / Huỳnh Tông Trạch

44. Zhang Dan Feng / Trương Đan Phong

45. Nicholas Tse / Tạ Đình Phong

46. Ma Ke / Mã Khả

47. Chen Kun / Trần Khôn

48. Guo De Gang / Quách Đức Cương

49. Song Wei Long / Tống Uy Long

50. Zhou Yi Wei / Châu Nhứt Vi

No Regrets for Loving You by Ming Dao and Jacky Chu

Song Title: No Regrets for Loving You (不後悔的決定)

Lyrics by: Toro (郭葦昀) and Ke Cheng Xiong

Music by: Jeon, Hae Seong

Producers: Ke Cheng Xiong (柯呈雄) and VJ-James Chu (祝鏘博)

Key:
Bold = Original Lyrics
Faded Blue = Pin Yin
Blue: Jacky
Green: Ming Dao
Faded Rose: Chorus

跟在你左右 看每一個笑容
gen zai ni zuo you   kan mei yi ge xiao rong
Accompanying you left and right, seeing each of your smile
Theo sát bên em, nhìn thấy được từng nụ cười của em
你像個小偷 偷偷偷走我的夢
ni xiang ge xiao tou   tou tou tou zou wo de meng
You’re like a thief, secretly stealing away my dreams
Em giống như kẻ trộm, đã lén lút đánh cắp đi giấc mộng của tôi
好久沒有 這麼幸運 看見了愛
hao jiu mei you   zhe me xing yun   kan jian le ai
It has been so long since I’ve been this lucky to see love
Đã lâu lắm rồi tôi mới được hên như vậy mà gặp được tình yêu

I love U 這不是祕密 早握在我手心
i love you   zhe bu shi mi mi   zao wo zai wo shou xin
I love you! It’s no secret that it’s already within my hands
Tôi yêu em! Đó không phải là bí mật vì nó đã sớm nằm trong tầm tay của tôi rồi
加了點雲加點甜蜜做成一道彩虹
jia le dian yun jia dian tian mi zuo cheng yi dao cai hong
Add a patch of cloud and a drop of honey to make a rainbow
Thêm vào một cụm mây và một giọt mật ong để kết thành cầu vồng
看見你正在看著我 連時針分針都忘了轉動
kan jian ni zheng zai kan zhe wo   lian shi zhen fen zhen dou wang le zhuan dong
Seeing you looking at me, even the hour and second hands have forgotten to turn
Thấy được em đang ngắm nhìn tôi, ngay cả kim đồng hồ cũng đã quên chuyển động

老天保佑 KEEP ON LOVING U
lao tian bao you   keep on loving you
Heaven blessed me to keep on loving you
Trời cao phù hộ cho tôi để mà tiếp tục yêu em
拿 一顆心 一課意 深深愛你
na   yi ke xin   yi ke yi   shen shen ai ni
Using one heart and one thought to love you deeply
Dùng một tấm lòng và một ý niệm để mà yêu em một cách sâu đậm
就這樣 KEEP ON LOVING U
jiu zhe yang   keep on loving you
Just like that to keep on loving you
Cứ như vậy mà tiếp tục yêu em
愛 給了你 給了我 一次深深不後悔的決定
ai   ge le ni   gei le wo   yi ci shen shen bu hou hui de jue ding
Love has given you, given me a profound opportunity of a decision that will not be regretted
Tình yêu đã đem lại cho em, đem lại cho anh một lựa chọn sâu sắc mà ta sẽ không hối hận

你 不得不信 這 一定是天意
ni   bu de bu xin   zhe   yi ding shi tian yi
You shouldn’t doubt that this is all Heaven’s will
Em không thể không tin rằng đó là ý trời
在這茫茫人海竟然和你心電感應
zai zhe mang mang ren hai jing ran he ni xin dian gan ying
That you and I have this telepathic connection within this vast sea of people
Bất ngờ rằng trong biển người mênh mông, đôi ta lại có thể tâm linh cảm ứng với nhau
看見你也正看著我 這多麼不可思議的奇遇
kan jian ni ye zheng kan zhe wo   zhe duo me bu ke si yi de qi yu
Seeing that you’re also looking at me, this unfathomable fortuitous meeting
Thấy được em cũng đang nhìn vào tôi, đây đúng là một cuộc kỳ ngộ

老天保佑 KEEP ON LOVING U
lao tian bao you keep on loving you
Heaven blessed me to keep on loving you
Trời cao phù hộ cho tôi để mà tiếp tục yêu em
拿 一顆心 一課意 深深愛你
na yi ke xin yi ke yi shen shen ai ni
Using one heart and one thought to love you deeply
Dùng một tấm lòng và một ý niệm để mà yêu em một cách sâu đậm
就這樣 KEEP ON LOVING U
jiu zhe yang keep on loving you
Just like that to keep on loving you
Cứ như vậy mà tiếp tục yêu em
愛 給了你 給了我 一次深深不後悔的決定
ai ge le ni gei le wo yi ci shen shen bu hou hui de jue ding
Love has given you, given me a profound opportunity of a decision that will not be regretted
Tình yêu đã đem lại cho em, đem lại cho anh một lựa chọn sâu sắc mà ta sẽ không hối hận

只要轉身我們可能錯過那愛情
zhi yao zhuan shen wo men ke neng cuo guo na ai qing
If we turned around, we could have missed this chance of love
Chúng ta chỉ cần quay mình thôi thì có lẽ đã bỏ lỡ cuộc tình này
錯過彼此相愛的運氣
cuo guo bi ci xiang ai de yun qi
We could have missed the chance of loving each other
Đôi ta có lẽ đã bỏ lỡ một thời yêu nhau
老天保佑我 做你的Angel
lao tian bao you wo   zuo ni de angel
Heaven blessed me to be your angel
Trời cao phù hộ cho tôi để làm thiên sứ của em
一直在 守護著那愛情 I’m loving U
yi zhi zai   shou hu zhe na ai qing   i’m loving you
To keep on protecting this love, I’m loving you
Để tiếp tục mà bảo vệ cuộc tình này, tôi sẽ tiếp tục yêu em

Oh 天保佑 KEEP ON LOVING U
oh   tian bao you   keep on loving you
Oh, Heaven blessed me to keep on loving you
Ôi, trời cao phù hộ cho tôi để mà tiếp tục yêu em
Oh 我愛你 你愛我 一次夠不夠
oh   wo ai ni   ni ai wo   yi ci gou bu gou
Oh, I love you, you love me. Just once, is that enough?
Ôi, tôi yêu em, em yêu tôi. Chỉ một lần thôi, có đủ không?
這樣 KEEP ON LOVING U
zhe yang   keep on loving you
Just like that to keep on loving you
Cứ như vậy mà tiếp tục yêu em
Oh 就是你 就是我 己深深的愛過就是你
oh   jiu shi ni   jiu shi wo   ji shen shen de ai guo jiu shi ni
Oh, it’s you, it’s me. It’s you who I have loved so deeply
Ôi, chính là em, chính là tôi. Em chính là người mà tôi yêu một cách sâu đậm

*All translations were done by DTLCT.