Chut Ky Niem Buon by Manh Dinh

Sharing is caring!

Uploaded by: vamivamikool

Vietnamese Title: Chút Kỷ Niệm Buồn (Chut Ky Niem Buon)

English Translation: A Little Sad Memory

Composer/ Song-writer: Tô Thanh Sơn (To Thanh Son)

Chiều nào anh với em, nép bên thềm, mưa hai đứa xem
One afternoon, you and I hid under an eave to watch the rain
Dầu đôi ta mới quen, chút kỷ niệm, nhưng anh khó quên
Even though we just met, just a little memory, yet I couldn’t forget
Ngồi bên nhau trú mưa, biết em về không ai đón đưa
Sitting by one another’s side, knowing that you have no one to send you home
Đường xa trên lối xưa, chúng ta cùng đi chung dưới mưa
The long distance on an old path, we walk together under the rain

Rồi từ khi chia tay, biết bao lần gió mưa trở lại
Then after we parted ways, many rainy seasons passed by
Chỉ mình anh nơi đây, ngóng trông hoài một bống hình ai
I’m the only one here, continuously longing for someone’s silhouette
Chiều mùa thu mưa bay, buồn này em đâu hay
One autumn afternoon with the rain flying by, you wouldn’t know of this sadness
Tình nồng lên men cay, để anh ôm ấp giấc mơ u hoài
Love’s heating up, letting me cling onto this sorrowful dream

Chiều nay không có em, gió mưa về nghe thương nhớ thêm
You’re not here this afternoon, the wind and rain’s return increase the longing
Làm sao anh biết tên? Chút kỷ niệm sao em nở quên?
How would I know the name? How could you forget this little memory?
Đường xa đâu quá xa, cớ sao từ lâu em chẳng qua?
The distant journey isn’t that far, so why aren’t you coming over?
Để anh nghe xót xa, mối duyên tình của hai chúng ta
Causing me to feel bitter of our fate

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *