Cuoc Tinh Cay Dang by Luong Tung Quang

Sharing is caring!

Vietnamese Title: Cuộc Tình Cay Đắng (Cuoc Tinh Cay Dang)

English Translation: Bitter Love

Viet Lyrics: Nguyễn Ngọc Thiện (Nguyen Ngoc Thien)

Original Song: Cut Heart (割心) by Phil Chang

(music)

Một mình qua sân vắng
Walking alone along the deserted yard
Chợt nhớ đêm trăng ngày xưa
Suddenly reminiscing back to that one moonlight night
Dù cuộc tình cay đắng không ngừng
Though that love was full of bitterness
Sao ta chờ mong?
Yet I still long for it?

Nhớ em với bao đớn đau ôi xác thân hao gầy
Missing you and all the suffering has exhausted me
Có đêm ánh trăng nhớ ai cho xót xa mịt mùng
Missing someone so much on that moonlight night, causing the hollowness to spread even wider
Bống đêm tối tăm lạnh lùng
The shadow of the night is dark and cold
Trái tim khóc than muôn trùng buồn tênh
The heart cries out in much pain and sadness

Người tình sao đi mãi? Hạnh phúc trên tay vụt bay
Lover, why did you leave? Happiness within the grasp has suddenly fled
Giờ chỉ còn nỗi nhớ đông đầy cô đơn còn đây
Now, what’s left are the longing and loneliness
Có ai với ta ngắm trăng như giấc mơ hôm nào?
Who will accompany me to watch the moon like once long ago?
Trái tim vốn hay hát ca theo tháng năm tan biến
The heart that used to sing has disappeared along with the passing months and years
Bỗng nhiên nắng mai tươi cười, ghé thăm với bao duyên tình say đấm
Suddenly, the early morning’s sunlight smiles, visiting with a fated, passionate love

Có em với ta sánh vai ngắm trăng
With you accompanying me to watch the moon
Bóng đêm sẽ không vắng tênh mịt mờ
The night’s shadow wouldn’t be as deserted or faded
Và bàn chân mau quên đi bước cô đơn
And the foot would quickly forget its solitude,
Tiếng chân vang lẻ loi
Its loneliness echo

Có em với ta sánh vai ngắm trăng
With you accompanying me to watch the moon
Ánh trăng sáng soi năm tháng
The moon’s shadow would be shining brighter through the months
Rồi từng đêm ta chung đôi cố tìm quên
Then each night we accompany each other to find and forget
Những thương đau ngàn sau
Those everlasting pain and suffering

(music)

Người tình sao đi mãi? Hạnh phúc trên tay vụt bay
Lover, why did you leave? Happiness within the grasp has suddenly fled
Giờ chỉ còn nỗi nhớ đông đầy cô đơn còn đây
Now, what’s left are the longing and loneliness
Có ai với ta ngắm trăng như giấc mơ hôm nào?
Who will accompany me to watch the moon like once long ago?
Trái tim vốn hay hát ca theo tháng năm tan biến
The heart that used to sing has disappeared along with the passing months and years
Bỗng nhiên nắng mai tươi cười, ghé thăm với bao duyên tình say đấm
Suddenly, the early morning’s sunlight smiles, visiting with a fated, passionate love

Có em với ta sánh vai ngắm trăng
With you accompanying me to watch the moon
Bóng đêm sẽ không vắng tênh mịt mờ
The night’s shadow wouldn’t be as deserted or faded
Và bàn chân mau quên đi bước cô đơn
And the foot would quickly forget its solitude,
Tiếng chân vang lẻ loi
Its loneliness echo

Có em với ta sánh vai ngắm trăng
With you accompanying me to watch the moon
Ánh trăng sáng soi năm tháng
The moon’s shadow would be shining brighter through the months
Rồi từng đêm ta chung đôi cố tìm quên
Then each night we accompany each other to find and forget
Những thương đau ngàn sau
Those everlasting pain and suffering

(music)

Và bàn chân mau quên đi bước cô đơn
And the foot would quickly forget its solitude,
Tiếng chân vang lẻ loi
Its loneliness echo

Có em với ta sánh vai ngắm trăng
With you accompanying me to watch the moon
Ánh trăng sáng soi năm tháng
The moon’s shadow would be shining brighter through the months
Rồi từng đêm ta chung đôi cố tìm quên
Then each night we accompany each other to find and forget
Những thương đau ngàn sau
Those everlasting pain and suffering

Một mình qua sân vắng
Walking alone along the deserted yard
Chợt nhớ đêm trăng ngày xưa
Suddenly reminiscing back to that one moonlight night
Dù cuộc tình cay đắng không ngừng
Though that love was full of bitterness
Sao ta chờ mong?
Yet I still long for it?

Nhớ em với bao đớn đau ôi xác thân hao gầy
Missing you and all the suffering has exhausted me
Có đêm ánh trăng nhớ ai cho xót xa mịt mùng
Missing someone so much on that moonlight night, causing the hollowness to spread even wider
Bống đêm tối tăm lạnh lùng
The shadow of the night is dark and cold
Trái tim khóc than muôn trùng…em ơi
The heart cries out in much pain…my dear

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading