Hay Quen Nhau by Manh Quynh

Sharing is caring!

Vietnamese Title: Hãy Quên Nhau (Hay Quen Nhau)

English Translation: Let’s Forget Each Other

Composer/ Lyricist: Hoàng Kim (Hoang Kim)

Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ
Counting endless yellow leaves, burning old love letters
Với mây trời xa dìu bước em đi
With the far away clouds guiding your footsteps
Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly
Tears flooded along with the waves of wine upon separation
Lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề
Accidentally immersed in luxury, causing one to forget past vows

Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước
Carefully lifting the red dress, please don’t hesitate to take a step forward
Kết ngàn vì sao đường sáng em qua
Weaving thousand of stars to light up your path
Tiễn nhau ngày vui giấu lệ thương đau
Sending each other off and hiding tears of sorrow and pain
Để duyên tình mới đẹp như phút đầu
Letting the new fated love be beautiful as our first moment

Ai thương người xưa đứng bên đời
Who loves that person of the past who stood by life?
Khổ đau câm nín rồi, nghẹn ngào trong tiếng cười
Pain has already been sealed away, replaced by chokes of laughter
Em ơi, lời yêu dấu cho nhau nào đâu có bao lâu
Oh dearest, our loving words for one another have only been exchanged not so long ago
Giờ sau quá u sầu
Now, why is it full of sorrow?

Những ngày tháng mộng xin trả lại em
Those promising months and days, I’m returning it to you
Con đường mình qua giờ hãy quên tên
The streets that we’ve traveled, please forget its names
Có thương và đau cũng đành chia tay
Even if there are love and pain, separation is inevitable
Đã không còn nữa tình duyên kiếp này
No more are the fated love of this lifetime

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

One thought on “Hay Quen Nhau by Manh Quynh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *