Heartache by Dave Wang

Sharing is caring!

(Uploaded by: Seang Guan Chan)

Song Title: Heartache (心痛)

Composer & Lyricist: Dave Wang (王傑)

Key:
Bold = Chinese
Purple = Pin Yin
Maroon = English
Powered Purple = Vietnamese

什麼是愛
shen me shi ai
What is love?
Cái gì mới gọi là tình yêu?
什麼又是無奈
shen me you shi wu nai
And what is helplessness?
Và cái gì mới gọi là sự bất lực?
無言的相對
wu yan di xiang dui
Wordless opposition
Những sự đối lập không lời
我似乎己明白
wo si hu ji ming bai
I seem to have understand
Tôi giống như đã hiểu ra

慢慢走向你的面前
man man zou xiang di mian qian
Slowly stepping toward you
Từng bước từng bước đến trước mặt em
握緊你的手
wo jin ni de shou
Holding your hand tightly
Nắm chặt lấy tay em
將忍著眼淚對你說聲 珍重
jiang ren zhe yan lei dui ni shuo sheng   zhen zhong
Holding back tears, facing you to say these words…take care
Kìm lại nước mắt mà đối mặt với em để nói một câu…bảo trọng

以為我們的愛
yi wei wo men di ai
Thinking that our love
Cứ nghĩ rằng tình ta
會流轉在世間
hui liu zhuan zai shi jian
Could continue to live on in this world
Có thể lưu truyền tại thế gian
以為我們的誓言
yi wei wo men de shi yan
Thinking that our pledge
Cứ nghĩ rằng lời thề xưa
會直到永遠
hui zhi dao yong yuan
Could go on until eternity
Có thể duy trì tới vĩnh viễn

誰知作夜夢裡的你
shui zhi zuo ye meng li de ni
Who knew that the you of last night in dreamland
Ai biết được rằng em của cõi mộng tối hôm qua
早己經不是你
zao ji jing bu shi ni
Wasn’t really you
Sớm đã không phải là em
從此我也不再是 自己
cong ci wo ye bu zai shi   ji zi
Henceforth, I’m not myself either
Từ nay về sau, tôi cũng không phải là tôi

(music)

什麼是愛
shen me shi ai
What is love?
Cái gì mới gọi là tình yêu?
什麼又是無奈
shen me you shi wu nai
And what is helplessness?
Và cái gì mới gọi là sự bất lực?
無言的相對
wu yan di xiang dui
Wordless opposition
Những sự đối lập không lời
我似乎己明白
wo si hu ji ming bai
I seem to have understand
Tôi giống như đã hiểu ra

慢慢走向你的面前
man man zou xiang di mian qian
Slowly stepping toward you
Từng bước từng bước đến trước mặt em
握緊你的手
wo jin ni de shou
Holding your hand tightly
Nắm chặt lấy tay em
將忍著眼淚對你說聲 珍重
jiang ren zhe yan lei dui ni shuo sheng   zhen zhong
Holding back tears, facing you to say these words….take care
Kìm lại nước mắt mà đối mặt với em để nói một câu…bảo trọng

以為我們的愛
yi wei wo men di ai
Thinking that our love
Cứ nghĩ rằng tình ta
會流轉在世間
hui liu zhuan zai shi jian
Could continue to live on in this world
Có thể lưu truyền tại thế gian
以為我們的誓言
yi wei wo men de shi yan
Thinking that our pledge
Cứ nghĩ rằng lời thề xưa
會直到永遠
hui zhi dao yong yuan
Could go on until eternity
Có thể duy trì tới vĩnh viễn

誰知作夜夢裡的你
shui zhi zuo ye meng li de ni
Who knew that the you of last night in dreamland
Ai biết được rằng em của cõi mộng tối hôm qua
早己經不是你
zao ji jing bu shi ni
Wasn’t really you
Sớm đã không phải là em
我也不再是 自己
wo ye bu zai shi   ji zi
I’m also not myself
Tôi cũng không phải là tôi

以為遠方的風
yi wei yuan fang di feng
Thinking that the faraway wind
Cứ nghĩ rằng gió của nơi xa xôi
能吹散我的痛
neng chui san wo de tong
Could disperse my pain
Có thể thổi tan đi nổi đau của tôi
以為黃昏的天邊
yi wei huang hun de tian bian
Thinking that the horizon’s dusk
Cứ nghĩ rằng chân trời của hoàng hôn
有渴望的溫柔
you ke wang di wen rou
Consists of the desired gentleness
Có sự khát vọng ôn hòa

只是這顆對你的心
zhi shi zhe ge dui ni de xin
It’s just this small thing facing your heart
Chỉ có một quả này để đối với lòng em
從此沒有人能懂
cong ci mei you ren neng dong
Henceforth, no one could understand
Từ nay về sau, không ai có thể hiểu được
帶著我心痛的夢 飄流
dai zhe wo xin tong de meng   piao liu
Taking my dream’s heartache…floating about
Mang theo mộng thương tâm của tôi để mà…phiêu bạc

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

One thought on “Heartache by Dave Wang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *