Love Is Over by Ou Yang Fei Fei

Sharing is caring!

(Uploaded by: 花純一)

Song Title: Love Is Over (逝去的愛)

Music by: Kaoru Ito

Lyrics by: Jiang Rong Yi (蔣榮伊)

Key:
Bold = Original
Olive = Pin Yin
Sea Green = English
Royal Blue = Vietnamese

LOVE IS OVER 請你不要再提起
love is over   qing ni bu yao zai ti qi
Love is over, please don’t mention it again
Tình yêu đã chấm dứt rồi, xin đừng nhắc đến nữa làm chi
逝去的愛逝去 誰也不必再追憶
shi qu di ai shi qu   shui ye bu bi zai zhui yi
Past love withered away, no one could collect it again
Tình xưa đã tàn rồi, ai cũng không có thể nhặt lại được
LOVE IS OVER 請你不要再說明
love is over   qing ni bu yao zai shuo ming
Love is over, please don’t bring about anymore justifications
Tình yêu đã chấm dứt rồi, xin đừng khơi thêm những lý do gì
過去就像流雲 隨風隨去無蹤影
guo qu jiu xiang liu yun   sui feng sui qu wu zong ying
The past is like that of drifting clouds, drifting along with the wind, disappearing without a trace
Dĩ dãng giống như là mây trôi, trôi theo gió, cuốn đi không để lại dấu vết gì

LOVE IS OVER 雖然也曾嘆息
love is over   sui ran ye ceng tan xi
Love is over, although still sighing
Tình yêu đã chấm dứt rồi, mặc dù vẫn còn lại tiếng thở than
雖然也曾悲慼 如今都己成過去
sui ran ye ceng bei qi   ru jin dou ji cheng guo qu
Although there is still grief, the present has turned into a past
Mặc dù vẫn còn lại những đau thương, hiện tại đã biến thành dĩ vãng
LOVE IS OVER 時光匆匆如流水
love is over   shi guang cong cong ru liu shui
Love is over, time hurriedly pass like water flowing
Tình yêu đã chấm dứt rồi, thời gian cứ trôi nhanh như là nước
流水撫平我心靈 創傷早己無痕跡
liu shui fu ping wo xin ling   chuang shang zao ji wu hen ji
Flowing water calms my heart, scar of the wound has already disappeared
Nước trôi làm linh hồn tôi bình thản lại, vết thương cũng đã không còn sẹo nữa

雖然過去你也對我 表示過真情意
sui ran guo qu ni ye dui wo   biao shi guo zhen qing yi
Although the past you has also expressed genuine affection
Mặc dù anh của trước đây đã từng biểu thị tình ý chân thật
也曾對你許下諾言 今生我永不移
ye ceng dui ni xu xia nuo yan   jin sheng wo yong bu yi
And regarding the promise you made, I will never waver in this lifetime
Và những lời anh đã hứa trước đây, cả đời này tôi sẽ không dao động
為何你一去無音訊 撕碎我的心
wei he ni yi qu wu yin xun   si sui wo di xin
Why hasn’t there been any news since your departure? It’s tearing up my heart
Tại sao anh một đi lại biệt vô âm tín? Khiến cho tim tôi đã tan nát

LOVE IS OVER 請你不要再提起
love is over   qing ni bu yao zai ti qi
Love is over, please don’t mention it again
Tình yêu đã chấm dứt rồi, xin đừng nhắc đến nữa làm chi
逝去的愛逝去 誰也不必再追憶
shi qu di ai shi qu   shui ye bu bi zai zhui yi
Past love withered away, no one could collect it again
Tình xưa đã tàn rồi, ai cũng không có thể nhặt lại được
LOVE IS OVER 時光匆匆如流水
love is over   shi guang cong cong ru liu shui
Love is over, time hurriedly pass like water flowing
Tình yêu đã chấm dứt rồi, thời gian cứ trôi nhanh như là nước
流水撫平我心靈 創傷早己無痕跡
liu shui fu ping wo xin ling   chuang shang zao ji wu hen ji
Flowing water calms my heart, scar of the wound has already disappeared
Nước trôi làm linh hồn tôi bình thản lại, vết thương cũng đã không còn sẹo nữa

(music)

雖然過去你也對我 表示過真情意
sui ran guo qu ni ye dui wo   biao shi guo zhen qing yi
Although the past you has also expressed genuine affection
Mặc dù anh của trước đây đã từng biểu thị tình ý chân thật
也曾對你許下諾言 今生我永不移
ye ceng dui ni xu xia nuo yan   jin sheng wo yong bu yi
And regarding the promise you made, I will never waver in this lifetime
Và những lời anh đã hứa trước đây, cả đời này tôi sẽ không dao động
為何你一去無音訊 撕碎我的心
wei he ni yi qu wu yin xun   si sui wo di xin
Why hasn’t there been any news since your departure? It’s tearing up my heart
Tại sao anh một đi lại biệt vô âm tín? Khiến cho tim tôi đã tan nát

LOVE IS OVER 請你不要再提起
love is over   qing ni bu yao zai ti qi
Love is over, please don’t mention it again
Tình yêu đã chấm dứt rồi, xin đừng nhắc đến nữa làm chi
逝去的愛己逝去 誰也不必再追憶
shi qu di ai ji shi qu   shui ye bu bi zai zhui yi
Past love withered away, no one could collect it again
Tình xưa đã tàn rồi, ai cũng không có thể nhặt lại được
LOVE IS OVER 嗚~誰也不必再追憶
love is over   wu~shui ye bu bi zai zhui yi
Love is over, whoa~no one could collect it again
Tình yêu đã chấm dứt rồi, whoa~ai cũng không có thể nhặt lại được
LOVE IS OVER
Love is over
Tình yêu đã chấm dứt rồi

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

One thought on “Love Is Over by Ou Yang Fei Fei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *