Love Letter by Jacky Cheung

Sharing is caring!

(Uploaded by: Billii Laam)

Song Title: Love Letter (情書)

Music by: Qi Xiao Lian (戚小恋)

Lyrics by: Yao Ruo Long (姚若龙)

Key:
Bold = Original
Orange = Pin Yin
Royal Blue = English
Olive = Vietnamese

你瘦了 憔悴得讓我好心疼
ni shou le   qiao cui de rang wo hao xin teng
Your deterioration in health tugged at my heart
Em ốm, tiều tùy đi khiến cho tôi rất thương tiếc
有時候 愛情比時間還殘忍
you shi hou   ai qing bi shi jian hai can ren
Sometimes, love is much more cruel comparing to time
Có khi tình yêu so với thời gian càng tàn nhẫn hơn
把人變得盲目 而奮不顧身
ba ren bian de mang mu   er fen bu gu shen
Causing one to turn blind and rushing in regardless of perils
Biến người thành mù quáng và cố chấp không màng tới thân mình
忘了愛 要兩個同樣用心的人
wang liao ai   yao liang ge tong yang yong xin de ren
It takes two equally determined people to forget love
Muốn quên đi tình yêu phải cần có hai người dụng tâm như nhau

你醉了 脆弱得藏不住淚痕
ni zui le   cui ruo de cang bu zhu lei hen
When you’re drunk and weak, you couldn’t hide the tear stains
Trong lúc em đang say và yếu đuối, em không thể nào dấu được những vệt nước mắt
我知道 絕望比冬天還寒冷
wo zhi dao   jue wang bi dong tian hai han leng
I know that hopelessness is colder comparing to winter
Tôi biết được rằng sự tuyệt vọng còn lạnh hơn cả mùa đông
你恨自己是個 怕孤獨的人
ni hen zi ji shi ge   pa gu du de ren
You hate yourself for being afraid of loneliness
Em hận chính mình là người sợ sự cô độc
偏偏又 愛上自由自私的靈魂
pian pian you   ai shang zi you zi si de ling hun
And unexpectedly falling in love with a carefree and selfish soul
Và ngược lại đi yêu một linh hồn tự do và tự tư

你帶著他 唯一寫過的情書
ni dai zhe ta   wei yi xie guo de qing shu
You carry the only love letter he’d written
Em mang theo lá thư duy nhứt mà anh ta đã viết
想証明當初 愛得並不糊塗
xiang zheng ming dang chu   ai de bing bu hu tu
Wanting to prove that your love wasn’t foolish
Muốn chứng minh rằng tình yêu đó không phải là sự hồ đồ
他曾為了你 的逃離頹廢痛苦
ta ceng wei le ni   de tao li tui fei tong ku
Because of your runaway, he’d wallowed in despair
Bởi vì em bỏ đi nên khiến cho anh ta sa sút và thống khổ
也為了破鏡重圓 抱著你哭
ye wei le po jing chong yuan   bao zhe ni ku
And because of a reunion after separation had held you and cried
Và bởi sự gương vỡ lại lành nên ôm em mà khóc

哦可惜愛不是 幾滴眼淚幾封情書哦
o ke xi ai bu shi   ji di yan lei ji feng qing shu o
Oh, such a shame that love isn’t just a few drop of tears or a few love letters
Ôi thiệt đáng tiếc rằng tình yêu không phải chỉ có vài giọt nước mắt hoặc vài lá thư tình
這樣的話或許有點殘酷
zhe yang de hua huo xu you dian can ku
Perhaps those kind of words are a little cruel
Có lẽ những lời đó có chút đỉnh tàn khốc
等待著別人給幸福的人
deng dai zhe bie ren gei xing fu de ren
Waiting for the other person to give you happiness
Đợi đến khi người khác đem đến hạnh phúc cho em
往往過得都不怎麼幸福
wang wang guo de dou bu zen me xing fu
Oftentimes, after experiencing it, you will know those aren’t considered happiness
Thường thường khi trải qua rồi mới biết đó không phải là sự hạnh phúc gì

哦可惜愛不是 忍著眼淚留著情書哦
o ke xi ai bu shi   ren zhe yan lei liu zhe qing shu o
Oh, such a shame that love isn’t restraining tears or leaving love letters
Ôi thiệt đáng tiếc rằng tình yêu không phải là cầm lại nước mắt hay là để lại những lá thư tình
傷口清醒要比昏迷痛楚
shang kou qing xing yao bi hun mi tong chu
Having a wound and being clear-headed is better than being disoriented and suffering in pain
Có vết thương và sự tỉnh táo còn hơn là chìm trong hôn mê và đau khổ
緊閉著雙眼又拖著錯誤
jin bi zhe shuang yan you tuo zhe cuo wu
Close your eyes tightly and let go of the mistakes
Hãy nhắm chặt hai mắt lại và buông thõng những sự sai lầm
真愛來臨時你要怎麼 留得住
zhen ai lai lin shi ni yao zen me   liu de chu
True love arrives when you want it to stay
Chân tình sẽ đến khi em muốn cho nó ở lại

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

One thought on “Love Letter by Jacky Cheung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *