Luoi Tinh by Minh Tuyet

Sharing is caring!

Vietnamese Title: Lưới Tình (Luoi Tinh)

English Translation: Love’s Net

Music: The Fire of Love Never Stop Burning (愛火燒不盡) by Andy Lau

Viet Lyrics by:  ()

Giọt lệ rơi trong tim
A tear dropped inside the heart
Nhạt nhòa trôi xa đi bống dáng ấy
Phasing that silhouette to a distant place
Những tháng năm bên anh
Those months and years by your side
Chỉ như là cuộc tình bên đường
Only amounted to an insignificant relationship

Lệ tình trên môi ai
Tears of love forming on whose lips?
Nào hay tim em đã trót đấm đuối
Never thought that my heart had fallen so deep
Mãi cuốn theo đam mê
Continuously immersed into an illusion
Với cuộc tình chỉ là trò chơi
With a (love) relationship that was only a game

Nhìn anh ngọt ngào bao mối tình qua
Watching you immensed in the sweetness of all those relationships
Những đêm vui yêu trong dối lòng
Those happy nights with a love that only amounted to lies
Mà đời anh một thời cũng đắm chìm như
And your life had dipped through a phase of illusions
Bao cuộc tình thoáng qua
Just like how those (love) relationships passed by

Ngày mình yêu em đâu hay chăng tình đau
The day that we fell in love, I didn’t realize that love hurt
Ngàn mũi dao như đang xuyên sâu vào trong lòng
Like thousands of sharp blades thrashed deeply into the heart
Giờ tình dẫu có xóa nước mắt
Now even if love had erased the tears
Mà trái tim em như say men yêu cuồng điên
But my heart seemed to be drunk to the point that I love crazily

Cuộc tình đó biết sẽ vướng lưới tình anh
I know that (love) relationship will get stuck in your love net
Giờ đắng cay em mang cô đơn mong bình yên về
Now that it’s bitter, I hug loneliness and wish that peace would return
Một mình với chiếc bống dĩ vãng
Alone with the shadow of the past
Lòng xót xa khi em yêu trong lầm lỡ
Along with bitterness when I had fallen for the wrong person

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

1 thought on “Luoi Tinh by Minh Tuyet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading