New Dream of Butterfly Lovers by Huang An

Sharing is caring!

(Uploaded by: shichwan)

Song Title: New Dream of Butterfly Lovers (新鴛鴦蝴蝶夢)

Music & Lyrics by: Huang An (黃安)

Key:
Bold = Chinese
Navy Blue = Pin Yin
Purple = English
Maroon = Vietnamese

昨日象那東流水
zuo ri xiang na dong liu shui
Yesterday was like that eastern flowing water
Ngày hôm qua giống như dòng nước đông lưu
離我遠去不可留
li wo yuan qu bu ke liu
Leaving me further and further, unable to stay
Trôi xa thật xa, không thể nào lưu lại
今日亂我心多煩憂
jin ri luan wo xin duo fan you
Today, my turmoil heart intensifies the disorientation
Ngày hôm nay, lòng rối càng thêm phiền não

抽刀斷水水更流
chou dao duan shui shui geng liu
Drawing out the saber to block the water yet the water flows harder
Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu / Rút đao đoạn thủy, thủy càng lưu
舉杯消愁愁更愁
ju bei xiao chou chou geng chou
Drinking a toast to erase the sorrows yet sorrows multiple
Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu / Cất chén tiêu sầu, sầu càng sầu
明朝清風四飄流
ming zhao qing feng si piao liu
The next morning the cool breezes will drift apart
Sáng hôm sau gió mát sẽ trải khắp bốn phương

由來只有新人笑
you lai zhi you xin ren xiao
Originally only the new person laughed
Nguyên là chỉ có người mới cười
有誰聽到舊人哭
you shui ting dao jiu ren ku
Yet who just heard the former person cry?
Có ai lại nghe được người cũ khóc?
愛情兩個字 好幸苦
ai qing liang ge zi hao xing ku
Love, this word, is just so torturous**
Tình yêu, hai chữ này, rất thống khổ

是要問一個明白
shi yao wen yi ge ming bai
Wanting to clarify a matter
Muốn hỏi rõ một câu tỏ bài
還是要裝作蝴蝶
hai shi yao zhuang zuo hu die
Or wanting to act as a butterfly?
Hay muốn giả thành hồ điệp?
知多知少難知足
zhi duo zhi shao nan zhi zu
Knowing too much or too little would bring upon discontentment
Biết nhiều hay biết ít sẽ khó có được sự mãn nguyện

看似個鴛鴦蝴蝶
kan si ge yuan yang hu die
It seems that butterfly lovers
Đáng lẽ đôi uyên ương hồ điệp đó
不應該的年代
bu ying gai de nian dai
Shouldn’t age
Không nên già đi
可是誰又
ke shi shui you
Yet who
Nhưng ai
能擺脫人世間的悲哀
neng bai tuo ren shi jian di bei ai
could break way from this world’s grief?
Có thể thoát được những sự bi ai của thế gian này?

花花世界鴛鴦蝴蝶
hua hua shi jie yuan yang hu die
Dazzling world and butterfly lovers
Thế giới hào hoa và uyên ương hồ điệp
在人間己是癫
zai ren jian ji shi dian
This world in itself is crazy
Tại thế gian này là như điên
何苦要上青天
he ku yao shang qing tian
Why bother reaching for the clear sky?
Sao còn muốn vói cao tới trời xanh?
不如溫柔同眼
bu ru wen rou tong yan
It’s not as good as tenderness of the eyes
Nó không bằng sự ôn nhu của cặp mắt

*All translations were done by DTLCT.

**I have to fix from ‘two words’ to ‘one word’ because “ai qing” = “love” but it is only one word in English, that shouldn’t change the overall meaning too much.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading