Nguoi Hay Noi Di Nguoi Oi by Phung Ngoc Huy

Sharing is caring!

(Uploaded by: hungtien85)

Vietnamese Title: Người Hãy Nói Đi Người Ơi (Nguoi Hay Noi Di Nguoi Oi)

English Translation: Please Tell Me

Composer/ Lyricist: Trung Quân (Trung Quan)

Tìm về trong màn đêm nghe giọt mưa còn rơi bên thềm
Searching for the returning path through the night’s veil, hearing raindrops on the pavement
Mà người đâu nào hay một tình yêu đã xa tầm tay
But someone doesn’t realize that love has fled from within reach
Lời ca còn đây vang mãi trong đêm
The lyrics are still echoing through the night
Trùng dương ngoài khơi sóng xô não nề
The ocean waves are splashing and brewing up a storm
Bởi vì em nay đang tâm bước đi mãi xa thật xa
Because you’ve cruelly stepped further and further away

Giờ mình anh ngồi đây mơ vòng tay ngày xưa ấm nồng
Now I’m sitting here alone, dreaming of a past warm embrace
Dù tình bao nồng say thì giờ đây cũng như làn mây
Even if that love is passionate, but now it is just like a patch of cloud
Giọt mưa buồn rơi rơi mãi trong đêm
The rain pours sorrowfully, continuously through the night
Ngàn muôn vì sao rớt theo đêm dài
Thousands of stars fell along the night
Tình đôi ta nay cũng chỉ thế thôi người yêu hỡi
Now, our love is just like that, my darling

Người hãy nói đi người ơi vì sao chúng ta chia hai nẻo đường
Please say it, tell me why we had to separate toward different paths
Người hãy nói đi người ơi vì sao chúng ta đã phải xa nhau
Please say it, tell me why we have to leave one another
Lời nói yêu thương người trao giờ anh mới hay chỉ là gian dối
The loving words you gave, I now realize, are just lies
Người đã quên câu thề xưa để lòng anh mãi vẫn luôn mong chờ
You’ve forgotten the vow once made, causing my heart to wait forever

(music)

Giờ mình anh ngồi đây mơ vòng tay ngày xưa ấm nồng
Now I’m sitting here alone, dreaming of a past warm embrace
Dù tình bao nồng say thì giờ đây cũng như làn mây
Even if that love is passionate, but now it is just like a patch of cloud
Giọt mưa buồn rơi rơi mãi trong đêm
The rain pours sorrowfully, continuously through the night
Ngàn muôn vì sao rớt theo đêm dài
Thousands of stars fell along the night
Tình đôi ta nay cũng chỉ thế thôi người yêu hỡi
Now, our love is just like that, my darling

Người hãy nói đi người ơi vì sao chúng ta chia hai nẻo đường
Please say it, tell me why we had to separate toward different paths
Người hãy nói đi người ơi vì sao chúng ta đã phải xa nhau
Please say it, tell me why we have to leave one another
Lời nói yêu thương người trao giờ anh mới hay chỉ là gian dối
The loving words you gave, I now realize, are just lies
Người đã quên câu thề xưa để lòng anh mãi vẫn luôn mong chờ
You’ve forgotten the vow once made, causing my heart to wait forever

(music)

Girl: Người hãy nói đi người ơi vì sao chúng ta chia hai nẻo đường
Please say it, tell me why we had to separate toward different paths
PNH: Chia hai nẻo đường (Separate toward different paths)
Girl: Người hãy nói đi người ơi vì sao chúng ta đã phải xa nhau
Please say it, tell me why we have to leave one another
PNH: Người hãy nói đi…người ơi… (Please say it…tell me why…)

(music)

Lời nói yêu thương người trao giờ anh mới hay chỉ là gian dối
The loving words you gave, I now realize, are just lies
Người đã quên câu thề xưa để lòng anh mãi vẫn luôn mong chờ
You’ve forgotten the vow once made, causing my heart to wait forever
Người đã quên câu thề xưa để lòng anh mãi vẫn luôn mong chờ
You’ve forgotten the vow once made, causing my heart to wait forever

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading