Nothing Unusual by Freya Lim

Sharing is caring!

(Credit: 滾石唱片 ROCK RECORDS)

Song Title: Nothing Unusual (痛癢)

Music & Lyrics by: Qu Shi Cong (曲世聰)

Key:
Bold = Chinese
Green = Pin Yin
Lavender = English
Refreshing = Vietnamese

別抱有太多幻想 別抱有太多慾望
bie bao you tai duo huan xiang   bie bao you tai duo yu wang
Don’t hold too much delusions, don’t hold too much desire
Đừng ôm quá nhiều ảo tưởng, đừng ôm quá nhiều sự khát kháo
讓自己心情少了一些空歡笑
rang zi ji xin qing shao le yi xie kong huan xiao
Causing your own mood to be lacking of a little laughter
Khiến cho bản thân thiếu mất đi một chút sự vui cười
如果是眞愛更是值得商榷 那一定很理想
ru guo shi zhen ai geng shi zhi de shang que   na yi ding hen li xiang
If it’s true love, the more one should discuss it persistently, that is the most desirable outcome
Nếu thiệt sự là chân ái thì phải càng nên thương lượng tới cùng, đó mới là chuyện lý tưởng nhứt

不要輕易的懷疑 不要輕易的放棄
bu yao qing yi de huai yi   bu yao qing yi de fang qi
Don’t have doubts so easily, don’t give up so easily
Đừng quá dễ dàng nghi ngờ, đừng quá dễ dàng bỏ cuộc
你在我心裡還存有的默契
ni zai wo xin li hai cun you de mo qi
There’s still a little of tacit understanding in my heart of you
Anh trong lòng của tôi vẫn còn lại một chút sự hiểu ngầm
我一度以為幻覺 才能如此的殘忍
wo yi du yi wei huan jue   cai neng ru ci de can ren
At one time, I thought that an illusion like so can be quite cruel
Có lúc em nghĩ rằng sự ảo tưởng như vậy có hơi tàn nhẫn

要重覆多少要積累多少 才能像這樣被此的相遇
yao zhong fu duo shao yao ji lei duo shao   cai neng xiang zhe yang bei ci de xiang yu
Wanting to duplicate, wanting to accumulate so that it can be like that meeting
Muốn lặp lại, muốn gom góp lại để có thể như vậy gặp nhau
其實我知道縱然你離去 有一種經歷這麼死心又塌地
qi shi wo zhi dao zong ran ni li qu   you yi zhong jing li zhe me si xin you ta di
Actually, I know that although you’ve left, there’s still heartbreak and collapse
Thật ra em biết rõ dù anh ra đi, nhưng vẫn có những sự kinh lịch như tim vỡ và sự sụp đổ

都在說愛愛愛會隨著時間磨滅 把幸福變得絕望
dou zai shuo ai ai ai hui sui zhe shi jian mo mie   ba xing fu bian de jue wang
The constant words of love could be obliterated through time, causing happiness to turn into hopelessness
Những câu yêu thương thường nói cũng có thể theo thời gian nhạt phai, biến hạnh phúc trở thành tuyệt vọng
但只有愛愛愛才能夠讓我溫暖 我己經離不開你
dan zhi you ai ai ai cai neng gou rang wo wen nuan   wo ji jing li bu kai ni
Yet only the existence of love could be enough to warm me, I already am unable to leave you
Nhưng sự tồn tại của tình yêu mới có thể đủ làm em ấm được, em đã không thể xa anh
可是這書上都說了愛是恆忍耐 耗盡我所有
ke shi zhe shu shang dou shuo le ai shi heng ren nai   hao jin wo suo you
Yet this book had said it all, love is eternal patience, draining all I had
Nhưng trong sách này đã nói hết, tình yêu là một sự nhẫn nhịn vĩnh viễn, nó đã hút cạn tất cả của em
卻更加耐人尋味 讓我變得更淡定
que geng jia nai ren xun wei   rang wo bian de geng dan ding
Yet must be even more patience with human, thinking things over, letting me turn into even more calm and collected
Nhưng càng phải nhẫn nhịnh người hơn, suy nghĩ lại tất cả, khiến em trở nên bình tĩnh hơn

(music)

拼命的每次較量 換來的每次原諒
pin ming de mei ci jiao liang   huan lai de mei ci yuan liang
Each time competing with all capabilities, each time exchanging forgiveness
Mỗi lần khiêu chiến hết mình, mỗi lần đổi lại sự tha thứ
都會讓自己變得有一點瘋狂
dou hui rang zi ji bian de you yi dian feng kuang
It’s all to let myself turn a little crazy
Toàn là vì muốn bản thân biến thành một chút phong cuồng
如果是眞愛就算忍讓對方 還是兩敗俱傷
ru guo shi zhen ai jiu suan ren rang dui fang   hai shi liang bai ju shang
If it’s true love, given that to restrain oneself and let one another win or would it be better causing grief toward one another?
Nếu thiệt sự là chân ái thì thà rằng nhường nhịn đối phương hay là để hai bên đều bị tổn thương?

不要輕易的懷疑 不要輕易的放棄
bu yao qing yi de huai yi   bu yao qing yi de fang qi
Don’t have doubts so easily, don’t give up so easily
Đừng quá dễ dàng nghi ngờ, đừng quá dễ dàng bỏ cuộc
你在我心裡還存有的默契
ni zai wo xin li hai cun you de mo qi
There’s still a little of tacit understanding in my heart of you
Anh trong lòng của tôi vẫn còn lại một chút sự hiểu ngầm
我一度以為幻覺 才能如此的殘忍
wo yi du yi wei huan jue   cai neng ru ci de can ren
At one time, I thought that an illusion like so can be quite cruel
Có lúc em nghĩ rằng sự ảo tưởng như vậy có hơi tàn nhẫn

要重覆多少要積累多少 才能像這樣被此的相遇
yao zhong fu duo shao yao ji lei duo shao   cai neng xiang zhe yang bei ci de xiang yu
Wanting to duplicate, wanting to accumulate so that it can be like that meeting
Muốn lặp lại, muốn gom góp lại để có thể như vậy gặp nhau
其實我知道縱然你離去 有一種經歷這麼死心又塌地
qi shi wo zhi dao zong ran ni li qu   you yi zhong jing li zhe me si xin you ta di
Actually, I know that although you’ve left, there’s still heartbreak and collapse
Thật ra em biết rõ dù anh ra đi, nhưng vẫn có những sự kinh lịch như tim vỡ và sự sụp đổ

都在說愛愛愛會隨著時間磨滅 把幸福變得絕望
dou zai shuo ai ai ai hui sui zhe shi jian mo mie   ba xing fu bian de jue wang
The constant words of love could be obliterated through time, causing happiness to turn into hopelessness
Những câu yêu thương thường nói cũng có thể theo thời gian nhạt phai, biến hạnh phúc trở thành tuyệt vọng
但只有愛愛愛才能夠讓我溫暖 我己經離不開你
dan zhi you ai ai ai cai neng gou rang wo wen nuan   wo ji jing li bu kai ni
Yet only the existence of love could be enough to warm me, I already am unable to leave you
Nhưng sự tồn tại của tình yêu mới có thể đủ làm em ấm được, em đã không thể xa anh
可是這書上都說了愛是恆忍耐 耗盡我所有
ke shi zhe shu shang dou shuo le ai shi heng ren nai   hao jin wo suo you
Yet this book had said it all, love is eternal patience, draining all I had
Nhưng trong sách này đã nói hết, tình yêu là một sự nhẫn nhịn vĩnh viễn, nó đã hút cạn tất cả của em
卻更加耐人尋味 讓我變得更淡定
que geng jia nai ren xun wei   rang wo bian de geng dan ding
Yet must be even more patience with human, thinking things over, letting me turn into even more calm and collected
Nhưng càng phải nhẫn nhịnh người hơn, suy nghĩ lại tất cả, khiến em trở nên bình tĩnh hơn

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

2 thoughts on “Nothing Unusual by Freya Lim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading