Rain Keeps Falling by Phil Chang

Sharing is caring!

(Uploaded by: 藍色點唱機)

Song Title: Rain Keeps Falling (雨一直下)

Lyricist: Shi Yi Lang (十一郎)

Composer: Phil Chang (張宇)

Key:
Bold = Chinese
Indigo = Pin Yin
Royal Blue = English
Washout Blue = Vietnamese

雨一直下
yu yi zhi xia
Rain continues to fall
Mưa cứ mãi rơi
氣氛不算融洽
qi fen bu suan rong qia
The atmosphere doesn’t seem to be harmonious
Không khí lại không hòa nhã
在同個屋簷下
zai tong ge wu yan xia
Under the same eaves
Ở dưới cùng một mái hiên
你漸漸感到心裡在變化
ni jian jian gan dao xin li zai bian hua
You’ll slowly feel that your heart is changing
Em sẽ từ từ cảm nhận được rằng tim em đang biến đổi

你愛著他
ni ai zhe ta
You love him
Em yêu anh ta
也許也帶著恨吧
ye xu ye dai zhe hen ba
Perhaps, it also carries hatred
Có lẽ trong đó chứa lẫn cả hận nữa
青春耗了一大半
qing chun hao le yi da ban
Most of your youth has been wasted
Hao hết hơn nửa tuổi thanh xuân
原來只是陪他玩耍
yuan lai zhi shi pei ta wan shua
So it’s merely to accompany him to play
Thì ra chỉ để vui đùa cùng anh ta

正想離開他
zheng xiang li kai ta
Honestly thinking of leaving him
Thiệt lòng nghĩ tới sẽ rời khỏi anh ta
他卻拿著鮮花
ta que na zhe xian hua
Yet he has brought along fresh flowers
Nhưng anh ta lại đem tới một bó hoa tươi
說不著邊的話
shuo bu zhe bian de hua
Uttering irrelevant words
Nói ra những lời không liên quan
讓整個場面更加尷尬
rang zheng ge chang mian geng jia gan ga
Causing the entire scene to become even more awkward
Khiến cho cả hiện trường đều tăng phần ngượng ngịu

不可思議吧
bu ke si yi ba
Unfathomable
Không thể tưởng tượng nổi
夢在瞬間崩塌
meng zai shun jian beng ta
Dream collapsed within a moment
Giấc mộng lại tan vỡ trong một thoáng
為何當初那麼傻
wei he dang chu na me sha
How could you be so foolish at that time?
Tại sao em trong lúc đó lại khờ như vậy?
還一心想要嫁給他
hai yi xin xiang yao jia gei ta
Even wholeheartedly wanting to marry him
Còn một lòng muốn gả cho anh ta

就是愛到深處才怨他
jiu shi ai dao shen chu cai yuan ta
Just like that, loving him so deep that you’ve ended up blaming him
Cứ như vậy là yêu anh ta sâu đậm tới mức lại oán anh ta
捨不捨得都斷了吧
she bu she de dou duan le ba
It doesn’t matter how unwilling you are, it’s already broken
Không cần biết em có nở lòng hay không, nó cũng đã vỡ tan rồi
那是從來都沒有
na shi cong lai dou mei you
Indeed there has never been
Thật sự là hồi đó tới giờ chưa có
後路的悬崖
hou lu de xuan ya
An escape route from a cliff
Loái thoát từ vực thẳm

就是愛到深處才由他
jiu shi ai dao shen chu cai you ta
Just like that, loving so deep because of him
Cứ như vậy là yêu quá sâu đậm chỉ vì anh ta
碎了心也要放得下
sui le xin ye yao fang de xia
Heartbroken yet still want to leave room for him
Trái tim tan vỡ rồi nhưng vẫn muốn chừa chỗ cho anh ta
難道忘了那愛他的傷
nan dao wang le na ai ta de shang
Could it be that you’ve forgotten the wound caused by loving him?
Chẳng lẽ em đã quên đi vết thương bởi vì đã yêu anh ta?
己密密麻麻
ji mi mi ma ma
Tightening yourself up
Tự siết chặt mình

(music)

雨一直下
yu yi zhi xia
Rain continues to fall
Mưa cứ mãi rơi
氣氛不算融洽
qi fen bu suan rong qia
The atmosphere doesn’t seem to be harmonious
Không khí lại không hòa nhã
在同個屋簷下
zai tong ge wu yan xia
Under the same eaves
Ở dưới cùng một mái hiên
你漸漸感到心裡在變化
ni jian jian gan dao xin li zai bian hua
You’ll slowly feel that your heart is changing
Em sẽ từ từ cảm nhận được rằng tim em đang biến đổi

不可思議吧
bu ke si yi ba
Unfathomable
Không thể tưởng tượng nổi
夢在瞬間崩塌
meng zai shun jian beng ta
Dream collapsed within a moment
Giấc mộng lại tan vỡ trong một thoáng
為何當初那麼傻
wei he dang chu na me sha
How could you be so foolish at that time?
Tại sao em trong lúc đó lại khờ như vậy?
還一心想要嫁給他
hai yi xin xiang yao jia gei ta
Even wholeheartedly wanting to marry him
Còn một lòng muốn gả cho anh ta

就是愛到深處才怨他
jiu shi ai dao shen chu cai yuan ta
Just like that, loving him so deep that you’ve ended up blaming him
Cứ như vậy là yêu anh ta sâu đậm tới mức lại oán anh ta
捨不捨得都斷了吧
she bu she de dou duan le ba
It doesn’t matter how unwilling you are, it’s already broken
Không cần biết em có nở lòng hay không, nó cũng đã vỡ tan rồi
那是從來都沒有
na shi cong lai dou mei you
Indeed there has never been
Thật sự là hồi đó tới giờ chưa có
後路的悬崖
hou lu de xuan ya
An escape route from a cliff
Loái thoát từ vực thẳm

就是愛到深處才由他
jiu shi ai dao shen chu cai you ta
Just like that, loving so deep because of him
Cứ như vậy là yêu quá sâu đậm chỉ vì anh ta
碎了心也要放得下
sui le xin ye yao fang de xia
Heartbroken yet still want to leave room for him
Trái tim tan vỡ rồi nhưng vẫn muốn chừa chỗ cho anh ta
難道忘了那愛他的傷
nan dao wang le na ai ta de shang
Could it be that you’ve forgotten the wound caused by loving him?
Chẳng lẽ em đã quên đi vết thương bởi vì đã yêu anh ta?
己密密麻麻
ji mi mi ma ma
Tightening yourself up
Tự siết chặt mình

不要再為了他掙扎
bu yao zai wei le ta zheng zha
Don’t keep struggling because of him
Đừng tiếp tục giằng co bởi vì anh ta
不要再為他左牽右掛
bu zai wei ta zuo qian you gua
Don’t keep pulling and clinging just because of him
Đừng tiếp tục kéo níu bởi vì anh ta
今後不管他愛不愛誰
jin hou bu guan ta ai bu ai shui
From now on, it doesn’t matter who he loves or doesn’t love
Từ nay trở đi cho dù anh ta có yêu hoặc không yêu ai đi nữa
快樂嗎都隨他
kuai le ma dou sui ta
Be happy, it’s all up to him
Hãy cứ vui vẻ, tùy ý anh ta

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

1 thought on “Rain Keeps Falling by Phil Chang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading