Sau Mot Tinh Yeu by Tien Dung

Sharing is caring!

Vietnamese Title: Sau Một Tình Yêu (Sau Mot Tinh Yeu)

English Translation: After A Relationship

Music by: Huỳnh Nhật Tân (Huynh Nhat Tan)

Lyrics by: Nguyễn Hoài Anh (Nguyen Hoai Anh)

Có ai từng yêu mà không đau đơn một lần?
Is there anyone who has loved yet has not suffered?
Có ai từng yêu mà chưa từng khóc?
Is there anyone who has loved yet has not cried?
Mấy ai được sống như mình đã mơ?
Is there anyone who has lived the way he/she dreamed of?
Mấy ai được yêu như mình đã yêu?
Is there anyone who has been loved like how you’ve loved?
Và nào đâu riêng ta xót xa khi tình quây gót
And I am not the only one who is sad when love turns its back

Chắc không gặp em đời ta đã khá nhiều rồi
If I hadn’t met you, my life would’ve been better
Chắc không gặp em đời ta đâu buồn thế
If I hadn’t met you, my life wouldn’t have been that sorrowful
Trót tin lời hứa để rồi khổ đau
Believing someone so easily that lead to suffering
Trách chi người nói để rồi lãng quên
Blaming someone for having said and then forget about it
Bỏ sau lưng bao dấu yêu xưa để rồi đi mãi
Leaving behind all the loving memories to depart for an eternity

Làm sao ta níu kéo khi yêu đương đã mất?
How could I hold on when love has been lost?
Làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa?
How could I try to preserve when you don’t need it anymore?
Làm sao khi số kiếp không cho ta
What to do when fate doesn’t let us
Mãi mãi bên nhau người ơi?
Be together forever?

Lòng ta đang cố rắng quên đi tình đắng
My heart is trying to forget that bitter love
Lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng
My heart is trying to step forward, allowing the days and months to pass by
Tìm cho ra lối thoát trong cơn bão tố
Trying to find an escape from this storm
Đi qua niềm đau…sau một tình yêu
In order to walk past this pain…after a relationship

Chắc không gặp em đời ta đã khá nhiều rồi
If I hadn’t met you, my life would’ve been better
Chắc không gặp em đời ta đâu buồn thế
If I hadn’t met you, my life wouldn’t have been that sorrowful
Trót tin lời hứa để rồi khổ đau
Believing someone so easily that lead to suffering
Trách chi người nói để rồi lãng quên
Blaming someone for having said and then forget about it
Bỏ sau lưng bao dấu yêu xưa để rồi đi mãi
Leaving behind all the loving memories to depart for an eternity

Làm sao ta níu kéo khi yêu đương đã mất?
How could I hold on when love has been lost?
Làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa?
How could I try to preserve when you don’t need it anymore?
Làm sao khi số kiếp không cho ta
What to do when fate doesn’t let us
Mãi mãi bên nhau người ơi?
Be together forever?

Lòng ta đang cố rắng quên đi tình đắng
My heart is trying to forget that bitter love
Lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng
My heart is trying to step forward, allowing the days and months to pass by
Tìm cho ra lối thoát trong cơn bão tố
Trying to find an escape from this storm
Đi qua niềm đau…sau một tình yêu
In order to walk past this pain…after a relationship

Làm sao ta níu kéo khi yêu đương đã mất?
How could I hold on when love has been lost?
Làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa?
How could I try to preserve when you don’t need it anymore?
Làm sao khi số kiếp không cho ta
What to do when fate doesn’t let us
Mãi mãi bên nhau người ơi?
Be together forever?

Lòng ta đang cố rắng quên đi tình đắng
My heart is trying to forget that bitter love
Lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng
My heart is trying to step forward, allowing the days and months to pass by
Tìm cho ra lối thoát trong cơn bão tố
Trying to find an escape from this storm
Đi qua niềm đau…
In order to walk past this pain…

Có ai từng yêu mà không đau đơn một lần?
Is there anyone who has loved yet has not suffered?
Có ai từng yêu mà chưa từng khóc?
Is there anyone who has loved yet has not cried?
Mấy ai được sống như mình đã mơ?
Is there anyone who has lived the way he/she dreamed of?
Mấy ai được yêu như mình đã yêu?
Is there anyone who has been loved like how you’ve loved?
Và nào đâu riêng ta xót xa khi tình ra đi
And I am not the only one who is sad when love departs

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

2 thoughts on “Sau Mot Tinh Yeu by Tien Dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading