Single Love Song by Terry Lin

Sharing is caring!

(Uploaded by: TerryLinVEVO)

Song Title: Single Love Song (單身情歌)

Music by: Chen Yao Chuan (陳耀川)

Lyrics by: Yi Jia Yang (易家揚)

Key:
Bold = Original
Teal = Pin Yin
Tainted Blue = English
Muddled Green = Vietnamese

拉不住愛情的我
la bu zhu ai qing de wo
A person who is unable to keep love like me
Người giữ không được tình yêu như là tôi
總是眼睜睜看她溜走
zong shi yan zheng zheng kan ta liu zou
Could only stare helplessly as she walk away
Chỉ có thể trừng mắt nhìn cô ta bỏ đi
世界上幸福的人到處有
shi jie shang xing fu de ren dao chu you
There are many blissful people in this world
Thế giới có biết bao nhiêu người hạnh phúc
為何不能算我一個
wei he bu neng suan wo yi ge
Why can’t I be counted as one?
Tại sao không thể tính luôn tôi?

為了愛孤軍奮鬥
wei le ai gu jun fen dou
Fighting alone because of love
Vì tình yêu mà phấn đấu một mình
早就吃夠了愛情的苦
zao jiu chi gou le ai qing de ku
Having endured enough bitterness because of love
Sớm đã ném đủ đắng cay của tình yêu
在愛中失落的人到處有
zai ai zhong shi luo de ren dao chu you
There are many lost people within the world of relationships
Có biết bao nhiêu người bị thất lạc trong tình yêu
而我只是其中一個
er wo zhi shi qi zhong yi ge
That also includes me
Trong số đó cũng có luôn cả tôi

愛要越挫越勇
ai yao yue cuo yue yong
Love should be about resilience
Tình yêu phải càng xuống dốc thì càng dũng cảm hơn
愛要肯定執著
ai yao ken ding zhi zhe
Love should consist of certainty and stubbornness
Tình yêu phải quả quyết và cố chấp
每一個單身的人得看透
mei yi ge dan shen de ren de kan tou
Those who are single knows that fact
Mỗi một người độc thân đều nhìn rõ được
想愛就別怕傷痛
xiang ai jiu bie pa shang tong
If you want to love, don’t fear pain
Nếu muốn yêu thì đừng sợ bị tổn thương

找一個最愛的 深愛的 相愛的 親愛的人 來告別單身
zhao yi ge zui ai de   shen ai de   xiang ai de   qin ai de ren   lai gao bie dan shen
Searching for someone who loves as hard, as deep, as kind, as dearly so I could say farewell to bachelorhood
Tìm một người yêu hết mức, thâm tình nhứt, tương ái nhứt, thân ái nhứt để đến cáo biệt đơn thân
一個多情的 癡情的 絕情的 無情的人 來給我傷痕
yi ge duo qing de   chi qing de   wu qing de ren   lai gei wo shang hen
Someone who is passionate, infatuated, heartless, and ruthless that will give me all the wounds
Một người vừa đa tình, si tình, tuyệt tình và vô tính nhứt để tặng tôi những vết thương

孤單的人那麼多
gu dan de ren na me duo
There are many single people
Có biết bao nhiêu người cô đơn
快樂的沒有幾個
kuai le de mei you ji ge
There aren’t many of those who are happy
Vui vẻ chả có được bao nhiêu
不要愛過了 錯過了
bu yao ai guo le   cuo guo le
Don’t love and then regret
Đừng nên yêu rồi và lầm lỡ
留下了單身的我 獨自唱情歌
liu xia le dan shen de wo   du zi chang qing ge
Leaving me behind all alone, singing a love song
Để lại tôi cô đơn một mình hát bài tình ca

(music)

為了愛孤軍奮鬥
wei le ai gu jun fen dou
Fighting alone because of love
Vì tình yêu mà phấn đấu một mình
早就吃夠了愛情的苦
zao jiu chi gou le ai qing de ku
Having endured enough bitterness because of love
Sớm đã ném đủ đắng cay của tình yêu
在愛中失落的人到處有
zai ai zhong shi luo de ren dao chu you
There are many lost people within the world of relationships
Có biết bao nhiêu người bị thất lạc trong tình yêu
而我只是其中一個
er wo zhi shi qi zhong yi ge
That also includes me
Trong số đó cũng có luôn cả tôi

愛要越挫越勇
ai yao yue cuo yue yong
Love should be about resilience
Tình yêu phải càng xuống dốc thì càng dũng cảm hơn
愛要肯定執著
ai yao ken ding zhi zhe
Love should consist of certainty and stubbornness
Tình yêu phải quả quyết và cố chấp
每一個單身的人得看透
mei yi ge dan shen de ren de kan tou
Those who are single knows that fact
Mỗi một người độc thân đều nhìn rõ được
想愛就別怕傷痛
xiang ai jiu bie pa shang tong
If you want to love, don’t fear pain
Nếu muốn yêu thì đừng sợ bị tổn thương

找一個最愛的 深愛的 相愛的 親愛的人 來告別單身
zhao yi ge zui ai de   shen ai de   xiang ai de   qin ai de ren   lai gao bie dan shen
Searching for someone who loves as hard, as deep, as kind, as dearly so I could say farewell to bachelorhood
Tìm một người yêu hết mức, thâm tình nhứt, tương ái nhứt, thân ái nhứt để đến cáo biệt đơn thân
一個多情的 癡情的 絕情的 無情的人 來給我傷痕
yi ge duo qing de   chi qing de   wu qing de ren   lai gei wo shang hen
Someone who is passionate, infatuated, heartless, and ruthless that will give me all the wounds
Một người vừa đa tình, si tình, tuyệt tình và vô tính nhứt để tặng tôi những vết thương

孤單的人那麼多
gu dan de ren na me duo
There are many single people
Có biết bao nhiêu người cô đơn
快樂的沒有幾個
kuai le de mei you ji ge
There aren’t many of those who are happy
Vui vẻ chả có được bao nhiêu
不要愛過了 錯過了
bu yao ai guo le   cuo guo le
Don’t love and then regret
Đừng nên yêu rồi và lầm lỡ
留下了單身的我 獨自唱情歌
liu xia le dan shen de wo   du zi chang qing ge
Leaving me behind all alone, singing a love song
Để lại tôi cô đơn một mình hát bài tình ca

(music)

找一個最愛的 深愛的 相愛的 親愛的人 來告別單身
zhao yi ge zui ai de   shen ai de   xiang ai de   qin ai de ren   lai gao bie dan shen
Searching for someone who loves as hard, as deep, as kind, as dearly so I could say farewell to bachelorhood
Tìm một người yêu hết mức, thâm tình nhứt, tương ái nhứt, thân ái nhứt để đến cáo biệt đơn thân
一個多情的 癡情的 絕情的 無情的人 來給我傷痕
yi ge duo qing de   chi qing de   wu qing de ren   lai gei wo shang hen
Someone who is passionate, infatuated, heartless, and ruthless that will give me all the wounds
Một người vừa đa tình, si tình, tuyệt tình và vô tính nhứt để tặng tôi những vết thương

傷心的人那麼多
shang xin de ren na me duo
There are many people who have been hurt
Có biết nhiêu người bị tổn thương
我應該勇敢的過
wo ying gai yong gan de guo
Of course, I’m one of those who bravely forge through
Riêng tôi thì dũng cảm vượt qua
不要愛過了 錯過了
bu yao ai guo le   cuo guo le
Don’t love and then regret
Đừng nên yêu rồi và lầm lỡ
留下了單身的我 獨自唱情歌
liu xia le dan shen de wo   du zi chang qing ge
Leaving me behind all alone, singing a love song
Để lại tôi cô đơn một mình hát bài tình ca

這首真心的 痴心的 傷心的單身情歌 誰與我來和
zhe shou zhen xin de   chi xin de   shang xin de dan shen qing ge   shui yu wo lai he
This song which consists of ingenuity,  infatuation, and hurt, who will accompany me to sing it?
Bài tình ca vừa thành khẩn vừa si tình lại vừa thương tâm này, ai sẽ cùng tôi hát đây?

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *