Zhao Jun Ya

PROFILE

ENGLISH NAME: DOUBLE

BIRTH-DATE: NOVEMBER 23RD, 1978

FAMILY: PARENTS AND YOUNGER SISTER

INTERESTS: SPORTS, MOVIES, AND HISTORY BOOKS

FAVORITE FOODS: ANYTHING BUT FISH

LANGUAGES: MANDARIN, TAIWANESE, AND ENGLISH

CONTACT: FACEBOOK (OFFICIAL PAGE) | QQ | WEIBO

DISCOGRAPHY


Rookies’ Diary OST
Under The Same Sky (同一片天空)
Dream (夢想)

jy_qm_banner.pngFILMOGRAPHY

MOVIES:

 • Love: Let Dream Becomes Stronger (愛‧讓夢想更堅定) (2014)
  • Role:   ()
 • Yes, Sir! 7 (報告班長7) (2014)
  • Role: Li Ying Xiong (李英雄) / Lý Anh Hùng 

TV SERIES:

 • Hua Yang Shao Nian Shao Nu (花樣少年少女) / Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ (CTS) (2006)
  • Role: Guest Star (Episode 6)
 • Spicy Family (麻辣一家親) (ETTV) (2008)
  • Role: James
 • Your Home Is My Home (歡喜來逗陣) / Hoan Hỉ Lai Đậu Trận (CTS) (2008)
  • Role: High School version of Huang Hui Hong (高中的黃輝宏) / Hoàng Huy Hồng hồi thời Cao Trung
 • Home Run (再見全壘打) / Tái Kiến Toàn Lũy Đả (PTS) (2010)
  • Role: Wang Tian Jian (王天見) / Vương Thiên Kiến
 • Rookies’ Diary (新兵日記) / Tân Binh Nhựt Ký (FTV) (2010): Episode 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
  • Role: Wang Wei (王威) / Vương Uy
 • Love Together (愛讓我們在一起) / Tình Yêu Đưa Chúng Ta Đến Bên Nhau (FTV) (2011): Episode 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
  • Role: Lin Zhong Ze (林中則) / Lâm Trung Tắc
 • Rookies’ Diary 2: Special Operations Unit (新兵日記之特戰英雄) / Tân Binh Nhựt Ký Chi Đặc Chiến Anh Hùng (FTV) (2011)
  • Role: Wang Wei (王威) / Vương Uy
 • Night Market Life (夜市人生) / Dạ Thị Nhân Sanh (FTV) (2010)
  • Role: Huang Bai Da (黃百達) / Huỳnh Bách Đạt
 • Miss Rose (螺絲小姐要出嫁) / La Ti Tiểu Thư Muốn Xuất Giá (SETTV) (2012)
  • Role: Tang Yi Zun (湯以尊) / Thang Dĩ Tôn
 • Gung Hay Fat Choy (我們發財了) / Chúng Ta Phát Tài (SETTV) (2012)
  • Role: Hu Cheng En (胡城恩) / Hồ Thành Ân
 • Love In Penghu (陽光正藍) / Dương Quang Chánh Lam (TTV) (2012): Episode 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
  • Role: Zhang Yong Xiong (張勇雄) / Trương Dũng Hùng
 • King Flower (金大花的華麗冒險) / Cuộc Mạo Hiểm Hoa Lệ Của Kim Đại Hoa (SETTV) (2013)
  • Role: Qin Mo (秦默) / Tần Mặc
 • Lucky Touch (我愛幸運七) / Ngã Ái Hạnh Vận Thất (CTS) (2013)
  • Role: Luo Sen (羅森) / La Sâm
 • Seasons in the Sun (春暖向陽天) / Xuân Noãn Hướng Dương Thiên (DaAi TV) (2014)
  • Role: Wu Fu Chuan (吳福川)/ Ngô Phúc Xuyên
 • Love Knows No Distance (情牽萬里) / Tình Khiên Vạn Lý (DaAi TV) (2014)
  • Role: Zou Zong Tian (鄒總田) / Trâu Tông Điền 
 • Gold Pretty Girl (單身有約‬) / Đơn Thân Hữu Ước (CTS) (2014)
  • Role: Kong Zhi Zheng (孔止正) / Khổng Chi Chánh
 • Amnesia (失憶證) / Thất Ức Chứng (PTS) (2014)
  • Role: Dai Zi Hua (戴自華) / Đới Tự Hoa
 • Tian Hou Zhi Zheng (天后之征) / Thiên Hậu Chi Chinh (LeTV) (2014)
  • Role: Li Xiang (李翔) / Lý Tường 
 • Love by the River (河畔卿卿) / Hà Phán Khanh Khanh (DaAi TV) (2014)
  • Role: Qiu Xian Zhong (邱顯鐘) / Khâu Hiển Chung
 • Hear Bird of Paradise (聽見天堂鳥) / Nghe Thấy Thiên Đường Điểu (DaAi TV) (2015)
  • Role: Huang Wen Zhong (黃文忠) / Huỳnh Văn Trung
 • A Gift of Forgiveness (萬里桂花香) / Vạn Lý Quế Hoa Hương (DaAi TV) (2015)
  • Role: Wan De Sheng (萬德勝) / Vạn Đức Thắng
 • Taste of Life (甘味人生) / Cam Vị Nhân Sanh (SETTV) (2016)
  • Role: Luo Shou Zheng (羅守正) / La Thủ Chánh 
 • My Sister (白鷺鷥的願望) / Nguyện Vọng Của Cò Trắng (SETTV) (2016)
  • Role: Wu Tian Xiang (吳天祥) / Ngô Thiên Tường
 • Hate You, Murder Him, Love Me (三角犯罪) / Tam Giác Phạm Tội (PTS) (2016)
  • Role: Cai Bing Da (蔡秉達) / Thái Bỉnh Đạt 
 • Mysterious Equation (我家的方程式) / Phương Trình Của Gia Đình Tôi
  • Role:
 • Woman On The Cross (十女) / Thập Nữ () (2017)
  • Role: Chen Zi Jie (陳子傑) / Trần Tử Kiệt 
 • In The Family (一家人) / Một Gia Đình (SETTV) (2017)
  • Role: William Lin

ARTICLES + POSTS

Rookies’ Diary: The Saga Continues

Meng Xiang by Zhao Jun Ya

Rookies’ Diary: Fate & Tidbits

Game Union (電玩大聯盟) – Featuring Xiao Xiao Yu: Part 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44

Rookies’ Diary 2: Thoughts

Rookies’ Diary: The Finale

Love Together OST

Rookies’ Diary: Couples

Love Together: Favorite Quotes – Part I

Love Together: Favorite Quotes – Part II

Mad Doctor Qin Mo

Trending Question #1: Is Zhao Jun Ya Gay?

All About Zhao Jun Ya

Love Together: Favorite Quotes – Part III

Gold Pretty Girl: The Return of Bao Qing Tian

Qing Qian Wan Li

Chun Nuan Xiang Yang Tian: Run Lian and Fu Chuan

Favorite Scenes: Part I – Love Together

Tagged, You’re It!

Chun Nuan Xiang Yang Tian’s Poster

Chun Nuan Xiang Yang Tian: Promos

Chun Nuan Xiang Yang Tian: Characters

Gold Pretty Girl: The Name Changing Crisis

Dan Shen You Yue: The Wrap Up

Seasons in the Sun: DVD Release

Love Knows No Distance: Promo + Trailer

PTS Life Story Collection: Amnesia

Tian Hou Zhi Zheng: Behind the Curtain

Sweet, Sweet Love

Love by the River: Tragic or Touching?

Year 2014 in Recap

New Year 2015: Scavenger Hunt

Tagged, You’re It! – Part II

Zhao Jun Ya: Tales of Introduction

Rookies’ Diary: Favorite Character(s)

Love by the River: DVD Boxset

Yes, Sir! 7: Zhao Jun Ya’s Role

Year 2015 in Recap

Year 2016 in Recap

Taste of Life: Coffee With Your Enemy

Sources: Baidu, Chinese Wikipedia, Weibo, YesAsia, and various magazines and online articles; verification of information was done by DTLCT via personal collection or against other more reliable sources

*NOTE*: Page will be updated accordingly.

*All GRAPHICS were created and/or manipulated by DTLCT

Advertisements

One thought on “Zhao Jun Ya

Add yours

Thoughts?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: