Top 50 Actresses of 2017

(image credit: as marked) Translation: 1. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh 2. Yang Mi / Dương Mịch 3. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba 4. Zheng Shuang / Trịnh Sảng 5. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi 6. Tiffany Tang Yan / Đường Yên 7. Yang Zi…

Midnight Food Store: Poster + Airing Date

(image credit: Weibo) Good news! Finally an airing date for this drama. It’s on June 11, supposedly. Check out the 90-seconds trailer (credit: HLBN Official Channel 華錄百納官方頻道):