Dare To Love by Hu Ge

(Uploaded by: symsym26) Song Title: Dare To Love (去愛吧) Music by: Zuo Luo Wang (佐羅王) Lyrics by: Wang Zhong Yan (王中言) Key:Bold = ChineseNavy Blue = Pin YinRoyal Blue = EnglishGrayish Blue = Vietnamese 空白的一封信 不愛的一顆心kong bai de yi feng xin   bu ai de yi ke xinA blank letter, a loveless heartMột lá thư trống không, một … Continue reading Dare To Love by Hu Ge