Top 50 Actresses of 2018

(image credit: as marked)

Translation:

 1. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh
 2. Yang Mi / Dương Mịch
 3. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba
 4. Yang Zi / Dương Tử
 5. Tiffany Tang Yan / Đường Yên
 6. Guan Xiao Tong / Quan Hiểu Đồng
 7. Victoria Song / Tống Tây
 8. Zheng Shuang / Trịnh Sảng
 9. Tamia Liu Tao / Lưu Đào
 10. Ju Jing Yi / Cúc Tịnh Y
 11. Lareina Song / Tống Tổ Nhi
 12. Janine Chang / Trương Quân Ninh
 13. Tong Li Ya / Đồng Lệ Á
 14. Lin Qin / Lý Thấm
 15. Jiang Shu Ying / Giang Sơ Ảnh
 16. Crystal Liu Yi Fei / Lưu Diệc Phi
 17. Angelababy / Yang Ying / Dương Dĩnh
 18. Crystal Zhang Tian Ai / Trương Thiên Ái
 19. Cecilia Han Xue / Hàn Tuyết
 20. Regina Wan / Vạn Tây
 21. Zhou Dong Yu / Châu Đông Vũ
 22. Li Yi Tong / Lý Nhứt Đồng
 23. Hu Bing Qing / Hồ Băng Khanh
 24. Shen Yue / Thẩm Nguyệt
 25. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng
 26. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi
 27. Yoona
 28. Li Xiao Ran / Lý Tiểu Nhiễm
 29. Yang Rong / Dương Dung
 30. Sebrina Chen Yao / Trần Dao
 31. Sandra Ma / Mã Tư Thuần
 32. Jiang Xin / Tưởng Hân
 33. Qin Lam / Tần Lam
 34. Sun Yi / Tôn Di
 35. Stephy Qi Wei / Thích Vy
 36. Betty Sun Li / Tôn Lệ
 37. Lolita Wang / Vương Hiểu Thần
 38. Vicki Zhao / Triệu Vy
 39. @@@@
 40. Guli Nazha / Cổ Lực Na Trát
 41. Wendy Zhang / Trương Tử Phong
 42. Sally Jing Tian / Cảnh Điềm
 43. Dong Jie / Đổng Khiết
 44. Ruby Lin / Lâm Tâm Như
 45. Charmaine Sheh / Xa Thi Mạn
 46. Wang Li Kun / Vương Lệ Khôn
 47. Zhang Xue Ying / Trương Tuyết Nghênh
 48. Zhou Xun / Châu Tấn
 49. Xin Zhi Lei / Tân Chỉ Lôi
 50. Xie Na / Tạ Na
Advertisements

Midnight Food Store: Poster + Airing Date

(image credit: Weibo)

Good news! Finally an airing date for this drama. It’s on June 11, supposedly.

Check out the 90-seconds trailer (credit: HLBN Official Channel 華錄百納官方頻道):

Top 50 Actresses of 2016

top50actress_2016

(image credit: as marked)

Translation:

1. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh

2. Tamia Liu Tao / Lưu Đào

3. Tiffany Tang Yan / Đường Yên

4. Zheng Shuang / Trịnh Sảng

5. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi

6. Yang Mi / Dương Mịch

7. Victoria Song / Tống Tây

8. Crystal Zhang Tian Ai / Trương Thiên Ái

9. Ruby Lin / Lâm Tâm Như

10. Guan Xiao Tong / Quan Hiểu Đồng

11. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng

12. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba

13. Yang Zi / Dương Tử

14. Guli Nazha / Cổ Lực Na Trát

16. Jiang Xin / Tưởng Hân

17. Angelababy / Yang Ying / Dương Dĩnh

18. Betty Sun Li / Tôn Lệ

19. Ada Liu Yan / Liễu Nham

20. Crystal Liu Yi Fei / Lưu Diệc Phi

21. Yoona

22. Olivia Wang Zi Wen / Vương Tử Văn

23. Gina Jin Chen / Kim Thần

24. Tang Yi Xin / Đường Nghệ Hân

25. Jiang Shu Ying / Giang Sơ Ảnh

26. Jia Qing / Giả Thanh

27. Mabel Yuan Shan Shan / Viên San San

28. Zhang Xin Yi / Trương Hâm Nghệ

29. Stephy Qi Wei / Thích Vy

30. Erica Song Hye Kyo / Tống Huệ Kiều

31. Tan Song Yun / Đàm Tùng Vận

32. Gao Yuan Yuan / Cao Viên Viên

33. Tong Li Ya / Đồng Lệ Á

34. Vicki Zhao / Triệu Vy

35. Alina Zhang Meng / Trương Manh

36. Lin Qin / Lý Thấm

37. Hu Bing Qing / Hồ Băng Khanh

38. Sebrina Chen Yao / Trần Dao

39. Yang Rong / Dương Dung

40. Janine Chang / Trương Quân Ninh

41. Mao Xiao Tong / Mao Hiểu Đồng

42. Viann Zhang / Trương Hinh Dư

43. Xie Na / Tạ Na

44. Michelle Chen / Trần Nghiên Hy

45. Zhou Dong Yu / Châu Đông Vũ

46. Park Shin Hye

47. Song Jia / Tống Giai

48. Ju Jing Yi / Cúc Tịnh Y

49. Krystal Jung

50. Angel Wang Ou / Vương Âu

Top 50 Actresses of 2015

top50actress_2015

(image credit: as marked)

Okay, this is for the female side. (Go here for the male list.)

Translation:

1. Tiffany Tang Yan / Đường Yên

2. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh

3. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng

4. Yang Mi / Dương Mịch

5. Angelababy / Yang Ying / Dương Dĩnh

6. Tamia Liu Tao / Lưu Đào

7.

8. Vicki Zhao / Triệu Vy

9. Crystal Liu Yi Fei / Lưu Diệc Phi

10. Jiang Xin / Tưởng Hân

11. Janine Chang / Trương Quân Ninh

12. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi

13. Zheng Shuang / Trịnh Sảng

14. Betty Sun Li / Tôn Lệ

15. Ruby Lin / Lâm Tâm Như

16. Park Shin Hye

17. Ada Liu Yan / Liễu Nham

18. Tong Li Ya / Đồng Lệ Á

19. Viann Zhang / Trương Hinh Dư

20. Michelle Chen / Trần Nghiên Hy

21. Jia Qing / Giả Thanh

22. Yang Rong / Dương Dung

23. Gao Yuan Yuan / Cao Viên Viên

24. Wang Li Kun / Vương Lệ Khôn

25. Lemon Zhang Meng / Trương Mông

26. Stephy Qi Wei / Thích Vy

27. Mabel Yuan Shan Shan / Viên San San

28. Victoria Song / Tống Tây

29. Ma Su / Mã Tô

30. Loura Lou Yi Xiao / Lâu Nghệ Tiêu

31. Yang Zi / Dương Tử

32. Hayden Kuo / Guo Bi Ting / Quách Bích Đình

33. Hu Bing Qing / Hồ Băng Khanh

34. Jennifer Shu Chang / Thư Sướng

35. Lin Qin / Lý Thấm

36. Jacqueline Li Xiao Lu / Lý Tiểu Lộ

37. Krystal Jung Soo

38. Huo Si Yan / Hoắc Tư Yến

39. Bai Bai He / Bạch Bách Hà

40. Li Qian / Lý Thanh

41. Mao Xiao Tong / Mao Hiểu Đồng

42. Cecilia Han Xue / Hàn Tuyết

43. Ivy Chen / Trần Ý Hàm

44. Ying Er / Dĩnh Nhi

45. Yoki Sun / Tôn Diệu Kỳ

46. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba

47. Sophie Zhang / Trương Tuyết Nghênh

48. Anita Yuen / Viên Vịnh Nghi

49. Song Ji Hyo

50. Song Jia / Tống Giai

The Legend of Qin: Live Adaptation

Title / Tên: The Legend of Qin (秦时明月) / Tần Thời Minh Nguyệt

Episode Count / Tổng Số Tập: 65 Episodes / Tập

Episode Length / Tổng Số Phút Trong Một Tập:  Minutes / Phút

Genre / Thể Loại: Historical, Drama, Adventure, Wuxia / Lịch Sử, Tính Kịch, Mạo Hiểm, Võ Hiệp

Airing / Thời Gian Phát Sóng: 2015

Director / Đạo Diễn: Li Guo Li (李立國) / Lý Quốc Lập

Screenwriter / Biên Kịch: Xu Yuan (徐远) / Từ Viễn

Producer / Giám Chế: Tangren / Công Ty Đường Nhân

Broadcasting Channel / Đài Truyền Hình Phát Sóng: Hunan TV

Plot Summary / Tình Tiết: At the end of the Warring States period, Jing Ke’s assassination on the Qin Emperor was unsuccessful, sacrificing himself. The World’s Finest Swordsman Ge Nie was entrusted by Jing Ke to escort his son, Jing Tian Ming, to safety and to hide him from the Qin Emperor’s wraths. At the border of the Kingdom of Qin, at Can Yue Valley, Ge Nie–relying on himself– was able to fend off three hundred Qin soldiers. Qin Emperor, furious, ordered Prime Minister Li Si that he must get rid of the two. Li Si, through Dong Huang Tai Yi of the School of Ying and Yang’s advice, sought out Wei Zhuang, a member from Ge Nie’s sect. Wei Zhuang’s swords skill is at an impressive level, however, from the start, he had always ranked at a lower level than Ge Nie. In order to acquire the title of the World’s Finest Swordsman, Wei Zhuang had agreed to Li Si’s terms. Unbeknownst, he had fallen into Dong Huang Tai Yi’s trap. So when Tian Ming was born, the School of Yin and Yang had secretly planted “Gan Yuan Yu Sha” on his body. “Gan Yuan Yu Sha” involved a huge conspiracy.

While on the run, Ge Nie and Tian Ming made friends with a group of martial arts experts from Mojia and a descendant of a general from the King of Chu, Xiang Shao Yu, and a young lady from Mojia, Gao Yue–a person fate had driven to being the last known member of Mojia’s Ji Guan Town. Ji Guan Town was hidden at the cliff of Xiongfeng Mountain, gathering all of Mojia’s profound, brilliant minds. The place contained the last of the remaining parties to forge against the Kingdom of Qin. That place was also a hiding place for Mojia’s disciples.

Facing Mojia’s well fortified Ji Guan Town, Zhao Gao first used the strategy of provoking to once again stir up Wei Zhuang’s hatred. Then he would use power to lure Wei Zhuang in, letting him believe that he only want Hu Hai to ascend the throne. Wei Zhuang could only continuously yearn for power and status. In order to knock down Ji Guan Town, Qin Emperor had sent out the most powerful soldiers. Wei Zhuang found Gongshu Chou, the leader of the Gongshu clan. Gongshu Chou and Mojia had some grudges against one another since several generations. Ji Guan Town’s strict, protective fortifications had to face an unprecedented challenge.

Wei Zhuang assassinated a group of experts within the regiment, plus the troops that were dispatched in succession. For a moment, Ji Guan Town ended up in a constant internal battle, silently surging forward.

Cuối thời Chiến Quốc, Kinh Kha thích khách Tần Vương bị thất bại nên đã hy sinh. Thiên Hạ Đệ Nhứt Kiếm Cái Nhiếp được sự phó thác của Kinh Kha phải hộ tống con ông là Kinh Thiên Ming bỏ trốn sự truy sát của Tần Vương. Tại biên giớ của Tần Quốc, ở Tàn Nguyệt Cốc, Cái Nhiếp một mình đã đánh lui ba trăm kỵ binh của Tần. Tần Vương phẫn nộ, ra lệnh cho Thừa Tướng Lý Tư nhứt định phải diệt trừ hai người. Lý Tư, từ chỗ của Âm Dương Gia Đông Hoàng Thái Nhứt, đã được chỉ dẫn để tìm kiếm tới sư huynh đệ đồng môn của Cái Nhiếp là Vệ Trang. Vệ Trang kiếm thuật siêu quần nhưng từ đầu tới cuối vẫn phải đứng dưới Cái Nhiệp một bật. Để đoạt được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhứt Kiếm, Vệ Trang đã đồng ý với sự yêu cầu của Lý Tư. Không ngờ rằng đã tự mình rơi vào cái bẫy của Đông Hoàng Thái Nhứt. Thì ra lúc Thiên Minh chào đời, Âm Dương Gia đã lén lút bỏ “Càn Nguyên Ngọc Sát” trên người. “Càn Nguyên Ngọc Sát” có liên quan tới một âm mưu lớn.

Trên đường lưu vong, Cái Nhiếp và Thiên Minh kết giao với một số cao thủ của Mặc gia cùng với hậu nhân của đại tướng Sở Quốc là Hạng Thiếu Vũ và thiếu nữ của Mặc gia là Cao Nguyệt–một người số mệnh đưa đẩy đã trở thành người duy nhứt biết về tịnh thổ của Cơ Quan Thành của Mặc gia. Cơ Quan Thành ẩn nấp tại khu vực của Tuyệt Lãnh Hùng Phong, tụ tập lại những người trí tuệ uyên thâm nhứt của Mặc gia. Chỗ đó đã quy tụ lại những thế lực sau cùng để phản Tần. Chỗ đó còn là chỗ lánh nạn của đệ tử Mặc gia.

Đối diện với sự phòng thủ kiên cố của Cơ Quan Thành của Mặc gia, Triệu Cao trước tiên dùng kế khích tướng để một lần nữa khơi dậy sự oán hận của Vệ Trang. Tiếp theo sẽ dùng quyền lực để cám dỗ Vệ Trang, để cho hắn tin tưởng rằng chỉ muốn cho Hồ Hợi đăng cơ. Vệ Trang có thể tự ước mơ mãi về quyền lực và địa vị. Vì để công phá Cơ Quan Thành, Tần Vương đã phái đi những tinh nhuệ to lớn. Vệ Trang đã kiếm được chưởng môn của Công Thâu gia tộc là Công Thâu Cừu. Công Thâu Cừu và Mặc gia mấy đời có thù. Sự phòng thủ củng cố, nghiêm mật của Cơ Quan Thành phải đối diện với một sự khiêu chiến trước giờ chưa từng có.

Vệ Trang thích khách một số cao thủ trong quân đội cùng với một số binh được đều động. Một thời gian, Cơ Quan Thành nhiều lần xảy ra nội sát, ám lưu dũng công.

Jiang Jin Fu (蒋劲夫) as Jing Tian Ming (荆天明) / Tưởng Kình Phu vai Kinh Thiên Minh. The son of Highly Skilled Swordsman Jing Ke and Li Ji. Because of his background, he was hunted down by Qin Shi Huang. Afterward, Ge Nie found him and protected him from then on. Devious, loyal. When Tian Ming was attacked by Yu Sha’s power, Gao Yue appeared and was able to help Tian Ming return to normal. / Con trai của Tuyệt Đỉnh Kiếm Khách Kinh Kha và Lệ Cơ. Bởi vì thân thế nên bị Tần Thủy Hoàng truy sát. Sau đó Cái Nhiếp tìm tới và từ đó được bảo vệ. Cổ linh tinh quái, trọng tình trọng nghĩa. Trong lúc Thiên Minh bị sức lực của Ngọc Sát tấn công, Cao Nguyệt đã xuất hiện và giúp cho Thiên Minh trở lại bình thường.

Hu Bing Qing (胡冰卿) as  Gao Yue (高月) / Hồ Băng Khanh vai Cao Nguyệt. The daughter of the leader of Mojia. Duan Mu Rong’s disciple. Innocent, gentle, has an intensive knowledge of medicine, is Duan Mu Rong’s helpful assistant. When Tian Ming was attacked by Yu Sha’s power, it was Gao Yue who helped restore his mind. Afterward, the two fell in love. / Con gái của cự tử của Mặc gia. Đồ đệ của Đoan Mộc Dung. Thiên chân vô tà, ôn nhu uyển chuyển, tinh thông dược lý, là trợ thủ đắc lực của Đoan Mộc Dung. Lúc Thiên Minh bị sức lực của Ngọc Sát tấn công, là Cao Nguyệt đã giúp hồi phục thần trí. Sau đó hai người tương ái.

Lu Yi (陆毅) as Ge Nie (盖聂) / Lục Nghị vai Cái Nhiếp. The World’s Finest Swordsman. Exuding an indifference attitude yet has a gentle, righteous heart. Because Jing Ke’s unsuccessful assassination attempt on the Qin Emperor and died in front of him that Ge Nie sworn that as long as he was alive, he would take Jing Ke’s place to fulfill Jing Ke’s dying will. The sword “Yuan Hong” was created from the small knife that Jing Ke used to assassinate the Qin Emperor, which the Qin Emperor ordered his men to reforge and was given to Ge Nie. Because of a misunderstanding, Duan Mu Rong developed a hostility toward Ge Nie. When the misunderstanding was resolved, they fell in love. / Đệ Nhứt Kiếm Thánh. Bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm hiệp cốt nhu trường. Bởi vì Kinh Kha thích khách Tần Vương không thành và chết trước mặt y nên Cái Nhiếp phát thệ rằng chỉ cần y còn sống, y sẽ thai thế Kinh Kha hoàn thành di chí. Bội Kiếm “Uyên Hồng” là Tần Thủy Hoàng cho người rèn lợi từ chủy thủ mà Kinh Kha dùng để thích khách và đem tặng cho Cái Nhiếp. Bởi vì sự hiểu lầm nên Đoan Mộc Dung mới nảy sinh lòng căm thù đối với Cái Nhiếp. Lúc hiểu lầm đã được giải trừ, hai người nảy sinh tình cảm.

Michelle Chen (陳妍希) as Duan Mu Rong (端木蓉) / Trần Nghiên Hy vai Đoan Mộc Dung. One of the leaders of Mojia, following the path of medicine, suitable with the title of “Medic Fairy”, young yet very skillful with medicine, possess a upbeat, aggressive personality. Because of Jing Ke’s death, originally exuded a strong hostility toward Ge Nie. However, after interacting with him, slowly changed her views. After resolving the misunderstanding and helping each other, she developed feelings for him. / Một trong những người lãnh đầu của Mặc gia, thừa kế y thuật, xứng đáng với danh hiệu “Y Tiên”, niên kỷ nhỏ nhưng y thuật cao minh, tánh cách hoạt bát và điêu ngoa. Bởi vì cái chết của Kinh Kha nên mới đầu đối với Cái Nhiếp một lòng căm thù cuồng liệt, nhưng sau khi tiếp xúc cận kề với nhau mới dần dần thay đổi quan điểm. Sau khi giải trừ hiểu lầm và tương trợ lẫn nhau, cô đã nảy sinh ái mộ.

Qin Jun Jie (秦俊杰) as Xiang Shao Yu (项少羽) aka Xiang Yu (项羽) / Tần Tuấn Kiệt vai Hạng Thiếu Vũ aka Hạng Vũ.

Sun Yi Zhou (孙艺洲) as Wei Zhuang (卫庄) / Tôn Nghệ Châu vai Vệ Trang.

Gina Jin Chen (金晨) as Chi Lian (赤练) aka Yu Ji (虞姬) / Kim Thần vai Xích Luyện aka Ngu Cơ.

Qu Zhe Ming (曲哲明) as Bai Feng (白凤) / Khúc Triết Minh vai Bạch Phụng.

Sui Yong Liang (隋咏良) as Gao Jian Li (高渐离) / Tùy Vịnh Lương vai Cao Tiệm Ly.

Gong Bei Bi (龚蓓苾) as Xue Nu (雪女) / Cung Bội Bì vai Tuyết Nữ.

Zhang Lei (张雷) as Zhao Gao (赵高) aka Dong Huang Tai Yi (东皇太一) / Trương Lôi vai Triệu Cao aka Đông Hoàng Thái Nhất.

Song Ning (宋宁) as Da Si Ming (大司命) / Tống Ninh vai Đại Tư Mệnh.

You Jing Ru (尤靖茹) as Shao Si Ming (少司命) / Vưu Tịnh Như vai Thiếu Tư Mệnh.

Sources: Baidu and Viet Wiki (Mostly references for characters’ names)

*All translations were done by DTLCT, so if you decided to share elsewhere, please credit (or link back to the blog). (You can take out one language or the other to your likings.)

**All image credits are as marked.

P.S. I got lazy and stopped translating, lol. I’ll go back one fine day and finish.