Discover True Love by Ming Dao, Jacky Chu, and Ehlo Huang

(Uploaded by: baby85)

Song Title: Discover True Love (發現真愛)

Lyrics by: Ke Cheng Xiong (柯呈雄)

Music by: VJ-Victor Lau and Helen Ng

Producers: Ke Cheng Xiong and VJ-James Chu (柯呈雄, 祝鏘博)

Key:
Bold = Original Lyrics
Navy Blue = Pin Yin
Blue: Jacky
Golden: Ehlo
Sea Green: Jacky + Ehlo
Green: Ming Dao
Royal Blue: Chorus

Cause U & I all got an Angel’s Eye
’cause you and i all got an angel’s eye
Because you and I all got an angel’s eye
Bởi vì em và tôi đều có cặp mắt của thiên thần
快張開這雙眼 你就會看見真愛
kuai zhang kai zhe shuang yan   ni jiu hui kan jian zhen ai
Quickly open your eyes and you will see true love
Hãy mau mở mắt ra thì em sẽ thấy ngay được tình yêu chân thật

你在他的身邊 卻看不見
ni zai ta de shen bian   que kan bu jian
You’re by his side yet you can’t see it
Em đang bên cạnh anh ta nhưng lại nhìn không thấy
永遠不是永遠 沒有終點
yong yuan bu shi yong yuan   mei you zhong dian
Forever doesn’t mean that there won’t be an ending
Vĩnh viễn không có nghĩa là không có sự kết thúc

不要像個刺蝟 動不動就是拼命防備
bu yao xiang ge ci wei   dong bu dong jiu shi pin ming fang bei
Don’t be like a hedgehog, whether making a move or not would always be fighting for your life
Đừng như con nhím, lúc nào cử động cũng như là thí mạng vậy
留一個小小空間 給等愛的人自己體會
liu yi ge xiao xiao kong jian   gei deng ai de ren zi ji ti hui
Leave a little space to give oneself a chance to experience
Chừa lại chút đỉnh không gian cho chính mình có cơ hội mà thể hội

Cause U & I all got an Angel’s Eye
’cause you and i all got an angel’s eye
Because you and I got an angel’s eye
Bởi vì em và tôi đều có cặp mắt của thiên thần
快張開這雙眼 你就會看見真愛
kuai zhang kai zhe shuang yan   ni jiu hui kan jian zhen ai
Quickly open your eyes and you will see true love
Hãy mau mở mắt ra thì em sẽ thấy ngay được tình yêu chân thật
Cause U & I 都開始更明白 這愛情的真諦
’cause you and i   dou kai shi geng ming bai   zhe ai qing de zhen di
Because you and I both started to understand more about the true meaning of love
Bởi vì em và tôi đều đã bắt đầu hiểu hơn về ý nghĩa thật sự của tình yêu
就是要放手簡單 U & I …Angel’s Eye…
jiu shi yao fang shou jian dan   you and i   angel’s eye
It’s just to simply let go of you and I (Angel’s eye oh baby)
Nó chỉ đơn giản là hãy buông tay đối phương ra (Cặp mắt thiên thần em yêu ơi)

直到了那一天 你發現真愛
zhi dao le na yi tian   ni fa xian zhen ai
Until the day that you discover true love
Tới ngày mà em phát hiện ra được tình yêu chân thật
時間不能重來 或者倒轉
shi jian bu neng chong lai   huo zhe dao zhuan
Time could never be returned or reversed
Thời gian sẽ không thể nào quay lại hoặc ngược dòng được

跨越這地平線 要找尋守候你有多難
kua yue zhe di ping xian   yao zhao xun shou hou ni you duo nan
Stepping across the horizon, how hard is it to watch over you?
Vượt qua chân trời, muốn bảo vệ em lại có khó khăn gì?
或許你真的不懂 要如何才能好好愛我
huo xu ni zhen de bu dong   yao ru he cai neng hao hao ai wo
Perhaps, you really don’t understand how to properly love me
Có lẽ em thiệt sự không hiểu được làm sao để mà yêu tôi một cách thích đáng

Cause U & I all got an Angel’s Eye
’cause you and i all got an angel’s eye
Because you and I got an angel’s eye
Bởi vì em và tôi đều có cặp mắt của thiên thần
快張開這雙眼 你就會看見真愛
kuai zhang kai zhe shuang yan ni jiu hui kan jian zhen ai
Quickly open your eyes and you will see true love
Hãy mau mở mắt ra thì em sẽ thấy ngay được tình yêu chân thật
Cause U & I 都開始更明白 這愛情的真諦
’cause you and i dou kai shi geng ming bai zhe ai qing de zhen di
Because you and I both started to understand more about the true meaning of love
Bởi vì em và tôi đều đã bắt đầu hiểu hơn về ý nghĩa thật sự của tình yêu
就是要放手簡單 U & I …Angel’s Eye…
jiu shi yao fang shou jian dan you and i angel’s eye
It’s just to simply let go of you and I (Angel’s eye oh baby)
Nó chỉ đơn giản là hãy buông tay đối phương ra (Cặp mắt thiên thần)

也許你聽不到 多麼聲的說我愛你
ye xu ni ting bu dao   duo mo sheng de shuo wo ai ni
Perhaps, you can’t hear how many words of “I love you” have been uttered
Có lẽ em không nghe được bao nhiêu lời thoát ra thành những tiếng “Tôi yêu em”
也許你也看不見 但我會一直守在身邊
ye xu ni ye kan bu jian   dan wo hui yi zhi shou zai shen bian
Perhaps, you also can’t see yet I will continuously keep watch by your side
Có lẽ em cũng nhìn không thấy được, nhưng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em mà trông coi

Cause U & I all got an Angel’s Eye
’cause you and i all got an angel’s eye
Because you and I got an angel’s eye
Bởi vì em và tôi đều có cặp mắt của thiên thần
快張開這雙眼 你就會看見真愛
kuai zhang kai zhe shuang yan ni jiu hui kan jian zhen ai
Quickly open your eyes and you will see true love
Hãy mau mở mắt ra thì em sẽ thấy ngay được tình yêu chân thật
Cause U & I 都開始更明白 這愛情的真諦
’cause you and i dou kai shi geng ming bai zhe ai qing de zhen di
Because you and I both started to understand more about the true meaning of love
Bởi vì em và tôi đều đã bắt đầu hiểu hơn về ý nghĩa thật sự của tình yêu
就是要放手簡單 U & I …Angel’s Eye…
jiu shi yao fang shou jian dan you and i angel’s eye
It’s just to simply let go of you and I
Nó chỉ đơn giản là hãy buông tay đối phương ra

*All translations were done by DTLCT.

Fan Fiction: The Number Revelation 2

It has been seven years now and I’m bringing this back out to discuss, nice or what? Once again, only listing fanfics that have been posted on the blog, NOT anything still in the background.

So, who’s the winner this time?

Wallace Huo – 19 (The Neurotic Collection, The Slanted Thoughts Collection, Stranded, The Business, The Dating Game Collection, and 4 one-shots) – The reigning champion. Because of The Dating Game, mostly, lol. I told you guys Wallace will leave the rest of the people in the dust with the next update. Proof, right? He would have left them in a wider gap if I hadn’t been so stuck on some of the stories.

The rest?

Cyndi Wang – 15 (Neurotic, Slanted Thoughts, The Dating Game 1-4 + 7-8, Scheming Nature, The Other Extreme, HIDE & SEEK, Slicing Boundary, and 3 one-shots) – She actually appeared some more in The Dating Game so that was why her number went up. It was only briefly and to resolve some past conflicts. Aside from that, I don’t have other new stories of hers in the background.

Joanne Tseng – 14 (The Dating Game Collection, Scheming Nature, The Other Extreme, Heaven’s Gift, True Friendship, and 2 one-shots)

Angela Chang – 13 (Neurotic: Tainted World, The Slanted Thoughts Collection, The Dating Game Collection, The Other Extreme, When Wishes Come True, and 1 one-shot)

Nicholas Teo – 13 (The Neurotic Collection, The Slanted Thoughts Collection, The Dating Game 3-8, Payback, Slicing Boundary, and 1 one-shot)

Jacky Chu – 13 (The Dating Game Collection, Scheming Nature, The Other Extreme, +Destiny+, True Friendship, and 1 one-shot)

Tony Sun – 12 (The Neurotic Collection, The Dating Game Collection, and 1 one-shot)

Johnny Yan – 10 (The Dating Game Collection, +Destiny+, and 1 one-shot)

Ehlo Huang – 9 (The Dating Game Collection, +Destiny+)

Bianca Bai – 9 (The Dating Game Collection and 1 one-shot)

Achel Chang – 8 (The Dating Game Collection)

Andy Chen Yi – 8 (The Dating Game Collection)

Yvonne Yao – 6 (The Slanted Thoughts Collection, The Dating Game 4-8)

Janine Chang – 6 (Honey In Tea, The Dating Game 5-8, Tri-Visual, and 1 one-shot)

Cynthia/Chloe Wang – 6 (The Dating Game 4-8, Payback, and Slicing Boundary)

Joyce Zhao – 6 (Neurotic: Relentless Cycle, Neurotic: Tainted World, The Dating Game 1-4 + 6, True Friendship)

Doris Lai Wei Ru – 6 (The Dating Game 1-4 +6, +Destiny+)

Vic Chou – 5 (Scheming Nature, HIDE & SEEK, Tri-Visual, and 2 one-shots)

Calvin Chen – 5 (Neurotic: Tainted World, The Other Extreme, Heaven’s Gift, and 2 one-shots)

Jiro Wang – 5 (Slanted Thoughts, The Other Extreme, Heaven’s Gift, Slicing Boundary, and 1 one-shot)

Wu Zun – 4 (The Other Extreme, Heaven’s Gift, and 2 one-shots)

Sophia Chou – 4 (The Dating Game 4-7 and The Other Extreme)

Tammy Chen – 4 (The Business, The Slanted Thoughts Collection, and 1 one-shot)

Amber Kuo – 2 (Slanted Thoughts 2 and 1 one-shot)

Xiu Jie Kai – 2 (Payback and Tri-Visual)

What now?

I was actually waiting for The Dating Game to be finished posting before I update on this one. However, I think that’s it for now. Yes, I will say that it’s a good stopping point. Because somehow, I’d gone off the rails with the plot in parts 9 and 10. In fact, I tried to fix it several times but it wasn’t happening. It got worse. At least, it became so serious that it became an 8 P.M. soaps plot that I didn’t want to post. I loved it in my twisted way, that I will admit. However, I don’t think it’s considered appropriate for the current context that I tried to build. Sure, there was intensity at times, but it always came back. It did come back this time, but it no longer felt the same. In fact, I had merged part 9 in with part 8 to complete in its current state. Yes, it’s finished. However, you could see halfway through it was already heading toward a very dark place. Even darker than before. So I will stop now regarding posting it on here. I will say that I’m still working on part 9 to see if I could tweak it back to its original course. Considering how I still enjoyed it and felt like I enjoyed it more than before, I won’t post it. Unless in the future I change my mind. As of now, that’s it.

What will happen now that The Dating Game is coming to an end? I’ll probably have more time to work on the others. However, I can’t say it’s going to be soon. 2020 has in its twisted way allowed me more time to work on finishing on some fanfics. But it still brought out a very dark side to stories. I think that was what happened to The Dating Game, even if I did enjoy working on it.

I wanted to save the update regarding The Dating Game with the usual fanfic updates posts, but I thought I say something here first. Since I would be caught up in some of the real-life stuff and might not update on that one for a while.

The Unexpected Gift of 2020: Jacky and Cyndi Singing Together

Uploaded by: 抖音Music Mood

Yes, this was sometime last year, but because I sort of muted Jacky on Instagram so I didn’t realize that he–like half of the population–got on TikTok, Douyin, and other similar apps and/or websites to show off their singing skills while the pandemic was raging on. I have to confess also that I sort of stopped following Cyndi on social media, so I missed most of her albums and other activities, except for when her mutual friends posted.

Anyway, the point? Someone, please get these two together and release an album of them. I don’t care if they sing remixes like how it was in this video clip singing one of her hits “When You” (當你). They could alternate between both of their collections, lol.

They complemented each other so well together in this clip that I wanted more. I think it’s because his voice is deep and strong and hers is soft and sweet so they sounded awesome together. I’m addicted, lol.

Also, do I sense a fanfic coming? (Joking here because I still have ba-zillion stories I haven’t finished yet.) Talking about that, years ago, I was so mad at some stuff in Heaven’s Wedding Gown that I wanted to write a fanfic and fixed some details or at least have some of the same cast but write my own version of it, like an inspired one. I wanted to make Ying Ai Qing’s god-brother so that the bullies would stop going after her and possibly scare the world out of Zi Hao’s arrogant father too. LOL! Childish, but it was seriously frustrating. I ended up scrapping the idea because it was like giving them more attention than I have time for. So yeah. Funny how they collaborated again after so many years. This time, singing. I only remember them singing in various J-Star songs together, but not just the two of them. I could be wrong since I wasn’t following them actively the first few years of the formation of 183 Club. It would be cool to see them collaborate more though.

I actually have a thought that they could sing “Heaven of Love” (愛的天國) together. That would be epic. I heard that some mainland China production team wanted to do a remake of Heaven’s Wedding Gown. Know what would be cool? Have Jacky and Cyndi sing the ending theme, which is the song I mentioned above, and see how it goes. Because it would be their own mix, their new version.

As I was working on this post though, I thought of something else. When I mentioned fanfic, I was just joking around. But by the time I got to the end of the post or was trying to finish it up, I have another idea. The only way I could work them into the story and somehow have them end up together is to have them end up together in “The Dating Game.” That would give some of the characters a heart attack, especially Wallace–maybe. But like I said, I feel like living on the edge lately. Not to mention I’ve been stuck on Jacky’s ending for the longest time. So yeah. By the way, part 8 is posting right now so give it some love, lol.

2020 Recap

Okay, it’s over but, of course, we would be deceiving ourselves if we think that would mean all the troubles of the previous year were gone by some magic barrier of time or something. So, I’m just going to recap all of the positivity that happened this past year. Because there was enough of the bad news already, right?

First off, Qiaoru announced their happy news at the beginning of the year. Many friends and fans sent them well-wishing. It was indeed a shocker to some, but all in all, it was a piece of hopeful news for the beginning of the year. (Click here for specific translations of the news.) Oh yeah, for all Qiaoru fans who stuck it through, we got bragging rights, eh? LOL! (Kidding!)

Then right on April Fool’s Day, Ehlo chose that eventful day to tell us that he got married like in 2018 already. Congrats to him for dodging the paparazzi for so long. Leave it up to him to announce it on his birthday, right? Ehlo’s wife is Cai Yi Zhi (蔡ㄧ支). According to her profiles, she’s from Hawaii, but I can’t confirm other information, lol. They’re sooo cute, by the way. I saw some of the interactions he posted and I laughed so hard. They’re a match made in heaven all right. Also, they’re one of those people who created an Instagram account for their dog. Not judging, lol. I enjoyed the posts, lol. They adopted the dog in 2019—according to the profile information and named her Bao Zhu (寶珠). The funniest thing was that Jacky had called Ehlo “Yu Rong Ge” in his congratulation clip to the blissful couple. I know we all know Jacky’s younger than Ehlo. But for Jacky to not try and gain an upper hand with Ehlo? Was it the effects of 2020? Or because I missed something?

By June, news broke that Ming Dao had become a father. He, of course, got married already. He also hid it well from the paparazzi. Team 183 Club 2, Paparazzi 0. To be honest, I didn’t know about the news either. But Leon posted a congratulations message on his page, so I went hunting for news, lol. I went to stalk the other 183 Club members too and they also congratulated Ming Dao, of course. Jacky even bragged about how his prediction came true that Ming Dao was the first one to have a kid. Anyway, Ming Dao got married in 2019. His wife is Wang Ting Xuan (王婷萱). She was a member of a band called KISS. I went and searched around a bit and saw that the group disbanded already. Oh yeah, to be fair, the paparazzi did catch them before and asked if they were dating and they replied that they were just friends, lol. I’m all for people who deceive the paparazzi. So, my previous declaration about the scores stands. Regardless, congrats to them once again!

Aside from those, Jun Ya launched his YouTube channel to share his various adventure trips called Sergeant Will Take You There, which was a reference to his role in Rookies’ Diary. (It was a while back but I just didn’t have time to go check it out yet.) They’re both informative and fun to watch. For example, there was a segment where he filmed with some of his close friends, which included Ehlo, Derek Chen, Kurt Chou, Kai Hsu, and Liang Zhe. (Click here, here, and here to check out the clips.) What was really funny about the first clip was them performing the intro to “Enticing Trick.” The final reveal was Ehlo because he had his back to the camera initially. It was a funny one because they messed up on the band’s name when they tried to introduce themselves. Derek scolded them for getting it wrong. It was hilarious and brought back a lot of fond memories of 183 Club in general. Also, it was really funny that when they introduced themselves, they were disclosing their heights. Kurt even disclosed his weight. Derek made a comment about how he should just disclose all his measurements as well, lol. (Probably hinting at how they would disclose their measurements during beauty contests, lol.) What got everyone hysterical was how Ehlo said he was an actual member of the 183 Club band, but he was only 178 cm. (Again, I love him! But that was hilarious!) Everyone picked on Kai because he was the youngest, lol. Not really, but Jun Ya was making a comment about him being young and being able to beat the challenge, lol. Hey, it wasn’t like Kai was going to take it from them, because he called them “elders” at various points of the segment. (Click here if you want to watch the whole challenge at one go from Kai’s channel. Since it’s his channel, he would be the main narrator of the clip. Also, he misplaced his GoPro during the third waterfall jump and had to go back and retrieve it later. If you watch Jun Ya’s version, you couldn’t tell the difference except there was a pause and they were yelling about it and weren’t able to find it. He went back later with another diver and they managed to locate it at last but, of course, since the GoPro sank already, he wasn’t able to record some of the later events after his own jump.) The weather was cold at the time they were there hence their jackets. Jun Ya disclosed Ehlo’s marital status in the second clip, but I guess if anyone who watched wasn’t paying attention, they didn’t realize it or thought the guys were joking. This clip was loaded in December 2019, so it was before Ehlo announced it in April. (Someone has a bigger mouth than Jacky, lol.) Anyway, those were really fun episodes to watch and I won’t spoil it anymore. So enjoy!

Regarding YouTube channels, Derek Chen had launched his a while back (Xiao Lie’s Cook Show) but I didn’t bother updating so this is a back update for several of them. It’s a cooking channel, mostly, and the first video was loaded six years ago, but I think he either forgot about it or the circumstances of last year hence him getting back into it more actively. (Go here if you want to check it out.) He and Jun Ya are actually closer than some of the others so there was another outing that they did together. (Go here for Derek’s version, here for Jun Ya’s version, and here for Xiao Fei’s version. The other guy talking during the challenge is Xiao Fei, he has his own channel also. They were doing another cross show. It was another fun watch.) Anyway, I remember a clip that Jun Ya shared like while back and how passionate Derek was about cooking and his pro tips. So both guys not only shared their adventurous side but also their cooking skills. Jun Ya referred to Derek as “Chef” on many occasions, so it was his own acknowledgment of Derek’s talent. (Of course, it was so obvious that Derek did most of the cooking during their waterfall challenges, and how on one occasion, the guys were all agreeing on how Derek had to survive or they would starve, lol.)

Jun Ya’s cousin, Henry, also launched his YouTube channel to teach English with his daughters called Learning With Henry. There was an episode where they did a crossover with Jun Ya and it was really funny. (Go here for Henry’s version and here for Jun Ya’s version.) What’s the difference between the versions? Henry’s focused on the English part while Jun Ya focused on the journey outside. Jun Ya’s nieces were so cute though, lol. Their sass was also top-notch, especially the questions, lol. Then I wondered if they got influenced by their father or Jun Ya’s attitude at times, lol. Anyway, not to troll but it was supposed to be teaching English after all, they spelled “sergeant” wrong. They were several other mistakes also, but I think overall, the humorous take of various local cultures was worth it. You learn more about Taiwan if you didn’t know before. Oh yeah, Henry apologized for his terrible singing at one point and then proceeded to end the episode with more terrible singing, lol.

I think the rest of the year sort of deteriorated to the point that I didn’t bother to keep up anymore although I did follow some projects that some people were working on. Yet once again, I want to keep this post on the positive side, so I will stop at that. I would also want to save the drama-related news for future updates.

Side-Note: I will not be doing tags update for this year since my lack of updates for last year sort of said a lot that they barely moved.

*Images Credit: from the Facebook pages of Calvin Chen, Joanne Tseng, Ehlo Huang, Leon Jay Wiliams

Status of Fan Fiction XXII

It has been two years since I updated on this. However, I don’t think anyone cares, lol. Because I wasn’t making progress with the fanfics anyway, why bother taunting anyone, right? Because I actually made some progress of recent, so I thought it would make sense to get back into this.

The total number is still 69.

Past Fan Fic(s):

Hide & Seek – 25 Votes – It has been ten years. Can you believe it? Yes, that’s right. Ten years! It didn’t feel that way because I started it ten years ago but updated it slowly at first. Then the drag came five years ago when I was so stuck that it wasn’t even funny. At long last, I finished it. Thank you so much for those even supporting it, lol. It was a sloppy ending, sort of. But I felt because I did a good job with some of Vic and Cyndi’s other stories, I felt it was all right to end it like that. I meant, I wrote the ending ten years ago but didn’t tie it up until now. So I debated whether to change it or not. Or extending it to fifteen chapters even. But in the end, I didn’t. I felt that was enough. Not everything had to be showy. Like I said already, I felt I did a really good job for their other stories so I felt like going subtle with this one.

The Dating Game 6-7 – Yes, I left it in the background on purpose and finished it already. This was because I wrestled back and forth and kept deleting. I didn’t know what I wanted for Jacky. But finally, at long last, it’s done. No more edits regarding it. At least regarding storyline in general. If there are mistakes, I would go back and fix, of course. That’s about it. Also, it will continue posting until it’s done. To clarify, I was stuck for so long that I finally made some move late June and going into July, so managed to write some of them back to back just like that. I’m thinking of publishing two chapters per day to make up for the lack of updates for the past six years. YES, it has been six years. I was shocked when I read the time stamp on the last update too. But I guess life happened, huh?

Current Fan Fics:

Payback – 3 Votes – I have something going on for a while until I got stuck again and wanted to change my mind about the nature of the story. So yes, a little setback again.

The Business – 7 Votes – I had something going but I backspaced again so some more delay. But this was actually my first time pushing past some barriers and going all the way so I thought I reconsider about a reckless ending SO yes, that was why.

ON-HOLD:

Honey In Tea – 9 Votes – The only one not moving at all so I thought I put it here. I’m not going to give up on it. But I just thought I put it on hold until after I finish with some of the other ones.

Stranded – 3 Votes – I had some notes going but I put it aside again, wondering if I should go in a certain direction with some of the plots so yes, it’s back on hold.

Upcoming Fan Fics:

The Dating Game 8 – YES, there is part 8 since I left it on a cliff hanger again. SORRY, but I just felt like ending it there. Hopefully, it won’t take another six years before I’m done with it, lol. But to give a little heads-up, I’m thinking this is heading toward a ten-part story. YES, ten. I might end it at 8 or 9 though. I don’t want to push it too much.

One-shots is now at 22. I initially wanted to post one of the stories I had in the background but I ended up scrapping it. YES, not a good thing when I’ve been lacking with updates. However, I felt it made sense since I no longer liked it. Perhaps, I’ll try to come up with something later.

So, what now? I can’t promise anything because this year has kicked up to a new level of craziness with the unpredictable. However, it’s safe to say that I’m focusing on finishing The Dating Game as soon as I can. Also, I have to get creative and stop before 2020 in the story’s timeline. Because seriously, who wants to deal with this year anyway? Even if in the fictional world. So yes, the story is going to stop at 2019–depending how much stuff I want to happen during that time. Unless, I can get away and skip the whole year with just a bunch of random vague summaries. However, I don’t think it’s plausible, because seriously, the pandemic is unknown right now for the obvious reason, so I don’t want to skip ahead, especially since this isn’t a sci-fi.