Top 50 Actors of 2017

(image credit: as marked)

Once again, here’s the list of the most popular people based on searches on Weibo.

Translations:

1. Hu Ge / Hồ Ca

2. Lu Han / Lộc Hàm

3. Yang Yang / Dương Dương

4. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong

5. Jin Dong / Cận Đông

6. Wang Kai / Vương Khải

7. William Chan / Trần Vỹ Đình

8. Chen Xiao / Trần Hiểu

9. Wang Jun Kai / Vương Tuấn Khải

10. Allen Ren / Nhậm Gia Luân

11. Zhang Yi Shan / Trương Nhứt Sơn

12. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng

13. Mark Chao / Triệu Hựu Đình

14. Jackson Yee / Dịch Dương Thiên Tỉ

15. Kenny Lin Geng Xin / Lâm Canh Tân

16. Wu Lei / Ngô Lỗi

17. Peter Sheng / Thịnh Nhứt Luân

18. Michael Chen He / Trần Hách

19. Xue Zhi Qian / Tuyết Chi Khiêm

20. Roy Wang / Vương Nguyên

21. Luo Jin / La Tấn

22. Joe Xu Hai Qiao / Từ Hải Kiều

23. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ

24. Wallace Chung / Chung Hán Lương

25. Ma Ke / Mã Khả

26. Vin Zhang / Trương Bân Bân

27. Zhu Ya Wen / Chu Á Văn

28. Lu Yi / Lục Nghị

29. Hawick Lau / Lưu Khải Uy

30. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa

31. Qin Jun Jie / Tần Tuấn Kiệt

32. Deng Chao / Đặng Siêu

33. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân

34. Cheney Chen Xue Dong / Trần Học Đông

35. Shawn Dou / Đậu Kiêu

36. Neo Hou / Hầu Minh Hạo

37. Jiang Jin Fu / Tưởng Kình Phu

38. Deng Lun / Đặng Luân

39. Zhang Han / Trương Hàn

40. Alan Yu / Vu Mông Lung

41. Huang Xiao Ming / Huỳnh Hiểu Minh

42. Zhang Jia Yi / Trương Gia Dịch

43. Huang Xuan / Huỳnh Hiên

44. Wu Xiu Bo / Ngô Tú Ba

45. Huang Zi Tao / Hoàng Tử Thao

46. Li Chen / Lý Thần

47. Bai Jing Ting / Bạch Kính Đình

48. Zhang Yi / Trương Trạch

49. Yu He Wei / Vu Hoà Vỹ

50. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên

Forbes China – Top 100 Successful Celebrities 2017

(image credit: Zhao Li Ying’s Studio Weibo)

I usually don’t do this, but I just thought I do it since year since I saw the list the other day.  (Go here for the list in its originality.) And I know she’s not ranked first, but I just like the picture, lol.

Anyway, here goes the translation for the list:

 1. 1. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng
 2. 2. Lu Han / Lộc Hàm
 3. 3. Yang Mi / Dương Mịch
 4. 4. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh
 5. 5. Yang Yang / Dương Dương
 6. 6. Tamia Liu Tao / Lưu Đào
 7. 7. Jackie Chan / Thành Long
 8. 8. Angelababy / Yang Ying / Dương Dĩnh
 9. 9. Jay Chou / Châu Kiệt Luân
 10. 10. Wu Yi Fan / Ngô Dịch Phàm
 11. 11. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong
 12. 12. Deng Chao / Đặng Siêu
 13. 13. Betty Sun Li / Tôn Lệ
 14. 14. Tiffany Tang Yan / Đường Yên
 15. 15. Chen Kun / Trần Khôn
 16. 16. Huang Xiao Ming / Huỳnh Hiểu Minh
 17. 17. TFBOYS
 18. 18. Hu Ge / Hồ Ca
 19. 19. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi
 20. 20. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng
 21. 21. William Chan / Trần Vỹ Đình
 22. 22. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa
 23. 23. Crystal Liu Yi Fei / Lưu Diệc Phi
 24. 24. Jing Bo Ran / Tỉnh Bách Nhiên
 25. 25. Huang Zi Tao / Hoàng Tử Thao
 26. 26. Wu Xiu Bo / Ngô Tú Ba
 27. 27. Andy Lau / Lưu Đức Hoa
 28. 28. Vicki Zhao / Triệu Vy
 29. 29. Li Bing Bing / Lý Băng Băng
 30. 30. Huang Bo / Huỳnh Bột
 31. 31. Wallace Chung / Chung Hán Lương
 32. 32. Lin Chi Ling / Lâm Chí Linh
 33. 33. Jia Nai Liang / Giả Nại Lương
 34. 34. Chris Lee / Li Yu Chun / Lý Vũ Xuân
 35. 35. Sally Jing Tian / Cảnh Điềm
 36. 36. Mark Chao / Triệu Hựu Đình
 37. 37. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba
 38. 38. Tong Li Ya / Đồng Lệ Á
 39. 39. Zheng Shuang / Trịnh Sảng
 40. 40. Cheney Chen Xue Dong / Trần Học Đông
 41. 41. He Jing / Hà Cảnh
 42. 42. Wang Kai / Vương Khải
 43. 43. Kenny Lin Geng Xin / Lâm Canh Tân
 44. 44. Xue Zhi Qian / Tuyết Chi Khiêm
 45. 45. Faye Wong / Vương Phi
 46. 46. Eddie Peng / Bành Vu Yến
 47. 47. Lu Yi / Lục Nghị
 48. 48. Shu Qi / Thư Kỳ
 49. 49. Nicky Wu / Ngô Kỳ Long
 50. 50. Jin Dong / Cận Đông
 1. 52. Liu Wen / Lưu Văn
 2. 53. Guo De Gang / Quách Đức Cương
 3. 54. Michael Chen He / Trần Hách
 4. 55. Li Chen / Lý Thần
 5. 56. Jiang Xin / Tưởng Hân
 6. 57. Jacky Cheung / Trương Học Hữu
 7. 58. Eason Chan / Trần Dịch Tấn
 8. 59. Donnie Yen / Chân Tử Đan
 9. 60. Zhou Xun / Châu Tấn
 10. 61. Louis Koo / Cổ Thiên Lạc
 11. 62. Huang Lei / Hoàng Lỗi
 12. 63. Wu Lei / Ngô Lỗi
 13. 64. Sun Hong Lei / Tôn Hồng Lôi
 14. 65. Show Luo / La Chí Tường
 15. 66. Tony Leung Chiu Wai / Lương Triều Vỹ
 16. 67. Ryan Zheng / Trịnh Khải
 17. 68. Ruby Lin / Lâm Tâm Như
 18. 69. Sun Yang / Tôn Dương
 19. 70. Zhang Yi Shan / Trương Nhứt Sơn
 20. 71. Zhou Dong Yu / Châu Đông Vũ
 21. 72. Ni Ni / Nghệ Ni
 22. 73. Yang Zi / Dương Tử
 23. 74. Victoria Song / Tống Tây
 24. 75. Xie Na / Tạ Na
 25. 76. Hawick Lau / Lưu Khải Uy
 26. 77. Mayday
 27. 78. Huang Xuan / Huỳnh Hiên
 28. 79. Sandra Ma / Mã Tư Thuần
 29. 80. Guan Xiao Tong / Quan Hiểu Đồng
 30. 81. Chen Dao Ming / Trần Đạo Minh
 31. 82. Carina Lau / Lưu Gia Linh
 32. 83. Jolin Tsai / Thái Y Lâm
 33. 84. Nicholas Tse / Tạ Đình Phong
 34. 85. Aaron Kwok / Quách Phú Thành
 35. 86. Gao Yuan Yuan / Cao Viên Viên
 36. 87. Olivia Wang Zi Wen / Vương Tử Văn
 37. 88. Kevin Tsai / Thái Khang Vĩnh
 38. 89. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên
 39. 90. Han Han / Hàn Hàn
 40. 91. Feng Xiao Gang / Phùng Tiểu Cương
 41. 92. Xu Zheng / Từ Tranh
 42. 93. Zhang Jia Yi / Trương Gia Trạch
 43. 94. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân
 44. 95. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ
 45. 96. Jason Zhang Jie / Trương Kiệt
 46. 97. Zhang Hui Mei / Trương Huệ Muội
 47. 98. Zhang Yimou / Trương Nghệ Mưu
 48. 99. William Feng Shao Feng / Phùng Thiệu Phong
 49. 100. Lin Qin / Lý Thấm

Top 50 Actors of 2016

top50actor_2016

(image credit: as marked)

Translations:

1. Hu Ge / Hồ Ca

2. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong

3. Wang Kai / Vương Khải

4. Yang Yang / Dương Dương

5. William Chan / Trần Vỹ Đình

6. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa

7. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ

8. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng

9. Hawick Lau / Lưu Khải Uy

10. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân

11. Wu Lei / Ngô Lỗi

12. Michael Chen He / Trần Hách

13. Zhang Han / Trương Hàn

14. Jin Dong / Cận Đông

15. Huang Xuan / Huỳnh Hiên

16. Song Joong Ki / Tống Trọng Cơ

17. Xue Zhi Qian / Tuyết Chi Khiêm

18. Jiang Jin Fu / Tưởng Kình Phu

19. Deng Chao / Đặng Siêu

20. Wallace Chung / Chung Hán Lương

21. Luo Jin / La Tấn

22. Ma Ke / Mã Khả

23. Li Chen / Lý Thần

24. Lee Jong Suk

25. Guo De Gang / Quách Đức Cương

26. Jia Nai Liang / Giả Nại Lương

27. Lu Yi / Lục Nghị

28. Lu Han / Lộc Hàm

29. Huang Xiao Ming / Huỳnh Hiểu Minh

30. Wu Xiu Bo / Ngô Tú Ba

31. Chen Xiao / Trần Hiểu

32. Ryan Zheng / Trịnh Khải

33. Sun Hong Lei / Tôn Hồng Lôi

34. Nicky Wu / Ngô Kỳ Long

35. Du Chun / Đổ Thuần

36. Qin Jun Jie / Tần Tuấn Kiệt

37. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên

38. Song Xiao Bao / Tống Tiểu Bảo

39. Wang Jun Kai / Vương Tuấn Khải

40. William Feng Shao Feng / Phùng Thiệu Phong

41. Huang Bo / Huỳnh Bột

42. Zhu Ya Wen / Chu Á Văn

43. Zhang Lu Yi / Trương Lỗ Nhất

44. Zhang Yi Shan / Trương Nhứt Sơn

45. Park Hae Jin

46. Benny Chan / Trần Hạo Dân

47. Yin Zheng / Doãn Chính

48. Ji Chang Wook

49. Yuan Hong / Viên Hoằng

50. Yang Shuo / Dương Thước

Top 50 Actors of 2015

(image credit: as marked)

Just saw this so I decided to share. These are the ones people searched for the most on Weibo, etc.

Translations:

1. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong

2. Yang Yang / Dương Dương

3. Wallace Chung / Chung Hán Lương

4. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa

5. Li Chen / Lý Thần

6. Hu Ge / Hồ Ca

7. Michael Chen He / Trần Hách

8. Hawick Lau / Lưu Khải Uy

9. William Chan / Trần Vỹ Đình

10. Chen Xiao / Trần Hiểu

11. Zhang Han / Trương Hàn

12. Ryan Zheng / Trịnh Khải

13. Deng Chao / Đặng Siêu

14. Huang Xiao Ming / Huỳnh Hiểu Minh

15. Lu Yi / Lục Nghị

16. Wu Lei / Ngô Lỗi

17. Lee Jong Suk

18. Kim Soo Hyun

19. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ

20. Du Chun / Đổ Thuần

21. Luo Jin / La Tấn

22. Lee Min Ho

23. Ma Ke / Mã Khả

24. Jia Nai Liang / Giả Nại Lương

25. Bosco Wong / Huỳnh Tông Trạch

26. Huang Bo / Huỳnh Bột

27. Qiao Zhen Yu / Kiều Chấn Vũ

28. Jing Bo Ran / Tỉnh Bách Nhiên

29. Ji Chang Wook

30. Wu Jing / Ngô Kinh

31. Nicky Wu / Ngô Kỳ Long

32. Tong Da Wei / Đồng Đại Vỹ

33. Chen Xiang / Trần Tường

34. Qiao Ren Liang / Kiều Nhậm Lương

35. Aarif Rahman / Lý Trị Đình

36. Zhu Ya Wen / Chu Á Văn

37. Ren Zhong / Nhậm Trọng

38. Liu Ye / Lưu Diệp

39. Yuan Hong / Viên Hoằng

40. Jin Dong / Cận Đông

41. Wang Bao Qiang / Vương Bảo Cường

42. Wu Xiu Bo / Ngô Tú Ba

43. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân

44. Wang Kai / Vương Khải

45. Zhang Dan Feng / Trương Đan Phong

46. Eddie Peng / Bành Vu Yến

47. Sun Hong Lei / Tôn Hồng Lôi

48. Wei Qian Xiang / Ngụy Thiên Tường

49. Ken Chang / Trương Trí Nghiêu

50. Mickey He / Hà Thịnh Minh

The Legend of Qin: Live Adaptation

Title / Tên: The Legend of Qin (秦时明月) / Tần Thời Minh Nguyệt

Episode Count / Tổng Số Tập: 65 Episodes / Tập

Episode Length / Tổng Số Phút Trong Một Tập:  Minutes / Phút

Genre / Thể Loại: Historical, Drama, Adventure, Wuxia / Lịch Sử, Tính Kịch, Mạo Hiểm, Võ Hiệp

Airing / Thời Gian Phát Sóng: 2015

Director / Đạo Diễn: Li Guo Li (李立國) / Lý Quốc Lập

Screenwriter / Biên Kịch: Xu Yuan (徐远) / Từ Viễn

Producer / Giám Chế: Tangren / Công Ty Đường Nhân

Broadcasting Channel / Đài Truyền Hình Phát Sóng: Hunan TV

Plot Summary / Tình Tiết: At the end of the Warring States period, Jing Ke’s assassination on the Qin Emperor was unsuccessful, sacrificing himself. The World’s Finest Swordsman Ge Nie was entrusted by Jing Ke to escort his son, Jing Tian Ming, to safety and to hide him from the Qin Emperor’s wraths. At the border of the Kingdom of Qin, at Can Yue Valley, Ge Nie–relying on himself– was able to fend off three hundred Qin soldiers. Qin Emperor, furious, ordered Prime Minister Li Si that he must get rid of the two. Li Si, through Dong Huang Tai Yi of the School of Ying and Yang’s advice, sought out Wei Zhuang, a member from Ge Nie’s sect. Wei Zhuang’s swords skill is at an impressive level, however, from the start, he had always ranked at a lower level than Ge Nie. In order to acquire the title of the World’s Finest Swordsman, Wei Zhuang had agreed to Li Si’s terms. Unbeknownst, he had fallen into Dong Huang Tai Yi’s trap. So when Tian Ming was born, the School of Yin and Yang had secretly planted “Gan Yuan Yu Sha” on his body. “Gan Yuan Yu Sha” involved a huge conspiracy.

While on the run, Ge Nie and Tian Ming made friends with a group of martial arts experts from Mojia and a descendant of a general from the King of Chu, Xiang Shao Yu, and a young lady from Mojia, Gao Yue–a person fate had driven to being the last known member of Mojia’s Ji Guan Town. Ji Guan Town was hidden at the cliff of Xiongfeng Mountain, gathering all of Mojia’s profound, brilliant minds. The place contained the last of the remaining parties to forge against the Kingdom of Qin. That place was also a hiding place for Mojia’s disciples.

Facing Mojia’s well-fortified Ji Guan Town, Zhao Gao first used the strategy of provoking to once again stir up Wei Zhuang’s hatred. Then he would use power to lure Wei Zhuang in, letting him believe that he only want Hu Hai to ascend the throne. Wei Zhuang could only continuously yearn for power and status. In order to knock down Ji Guan Town, Qin Emperor had sent out the most powerful soldiers. Wei Zhuang found Gongshu Chou, the leader of the Gongshu clan. Gongshu Chou and Mojia had some grudges against one another since several generations. Ji Guan Town’s strict, protective fortifications had to face an unprecedented challenge.

Wei Zhuang assassinated a group of experts within the regiment, plus the troops that were dispatched in succession. For a moment, Ji Guan Town ended up in a constant internal battle, silently surging forward.

*-*-*-*-*-*

Cuối thời Chiến Quốc, Kinh Kha thích khách Tần Vương bị thất bại nên đã hy sinh. Thiên Hạ Đệ Nhứt Kiếm Cái Nhiếp được sự phó thác của Kinh Kha phải hộ tống con ông là Kinh Thiên Ming bỏ trốn sự truy sát của Tần Vương. Tại biên giớ của Tần Quốc, ở Tàn Nguyệt Cốc, Cái Nhiếp một mình đã đánh lui ba trăm kỵ binh của Tần. Tần Vương phẫn nộ, ra lệnh cho Thừa Tướng Lý Tư nhứt định phải diệt trừ hai người. Lý Tư, từ chỗ của Âm Dương Gia Đông Hoàng Thái Nhứt, đã được chỉ dẫn để tìm kiếm tới sư huynh đệ đồng môn của Cái Nhiếp là Vệ Trang. Vệ Trang kiếm thuật siêu quần nhưng từ đầu tới cuối vẫn phải đứng dưới Cái Nhiệp một bật. Để đoạt được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhứt Kiếm, Vệ Trang đã đồng ý với sự yêu cầu của Lý Tư. Không ngờ rằng đã tự mình rơi vào cái bẫy của Đông Hoàng Thái Nhứt. Thì ra lúc Thiên Minh chào đời, Âm Dương Gia đã lén lút bỏ “Càn Nguyên Ngọc Sát” trên người. “Càn Nguyên Ngọc Sát” có liên quan tới một âm mưu lớn.

Trên đường lưu vong, Cái Nhiếp và Thiên Minh kết giao với một số cao thủ của Mặc gia cùng với hậu nhân của đại tướng Sở Quốc là Hạng Thiếu Vũ và thiếu nữ của Mặc gia là Cao Nguyệt–một người số mệnh đưa đẩy đã trở thành người duy nhứt biết về tịnh thổ của Cơ Quan Thành của Mặc gia. Cơ Quan Thành ẩn nấp tại khu vực của Tuyệt Lãnh Hùng Phong, tụ tập lại những người trí tuệ uyên thâm nhứt của Mặc gia. Chỗ đó đã quy tụ lại những thế lực sau cùng để phản Tần. Chỗ đó còn là chỗ lánh nạn của đệ tử Mặc gia.

Đối diện với sự phòng thủ kiên cố của Cơ Quan Thành của Mặc gia, Triệu Cao trước tiên dùng kế khích tướng để một lần nữa khơi dậy sự oán hận của Vệ Trang. Tiếp theo sẽ dùng quyền lực để cám dỗ Vệ Trang, để cho hắn tin tưởng rằng chỉ muốn cho Hồ Hợi đăng cơ. Vệ Trang có thể tự ước mơ mãi về quyền lực và địa vị. Vì để công phá Cơ Quan Thành, Tần Vương đã phái đi những tinh nhuệ to lớn. Vệ Trang đã kiếm được chưởng môn của Công Thâu gia tộc là Công Thâu Cừu. Công Thâu Cừu và Mặc gia mấy đời có thù. Sự phòng thủ củng cố, nghiêm mật của Cơ Quan Thành phải đối diện với một sự khiêu chiến trước giờ chưa từng có.

Vệ Trang thích khách một số cao thủ trong quân đội cùng với một số binh được đều động. Một thời gian, Cơ Quan Thành nhiều lần xảy ra nội sát, ám lưu dũng công.

Jiang Jin Fu (蒋劲夫) as Jing Tian Ming (荆天明) / Tưởng Kình Phu vai Kinh Thiên Minh. The son of Highly Skilled Swordsman Jing Ke and Li Ji. Because of his background, he was hunted down by Qin Shi Huang. Afterward, Ge Nie found him and protected him from then on. Devious, loyal. When Tian Ming was attacked by Yu Sha’s power, Gao Yue appeared and was able to help Tian Ming return to normal. / Con trai của Tuyệt Đỉnh Kiếm Khách Kinh Kha và Lệ Cơ. Bởi vì thân thế nên bị Tần Thủy Hoàng truy sát. Sau đó Cái Nhiếp tìm tới và từ đó được bảo vệ. Cổ linh tinh quái, trọng tình trọng nghĩa. Trong lúc Thiên Minh bị sức lực của Ngọc Sát tấn công, Cao Nguyệt đã xuất hiện và giúp cho Thiên Minh trở lại bình thường.

Hu Bing Qing (胡冰卿) as  Gao Yue (高月) / Hồ Băng Khanh vai Cao Nguyệt. The daughter of the leader of Mojia. Duan Mu Rong’s disciple. Innocent, gentle, has an intensive knowledge of medicine, is Duan Mu Rong’s helpful assistant. When Tian Ming was attacked by Yu Sha’s power, it was Gao Yue who helped restore his mind. Afterward, the two fell in love. / Con gái của cự tử của Mặc gia. Đồ đệ của Đoan Mộc Dung. Thiên chân vô tà, ôn nhu uyển chuyển, tinh thông dược lý, là trợ thủ đắc lực của Đoan Mộc Dung. Lúc Thiên Minh bị sức lực của Ngọc Sát tấn công, là Cao Nguyệt đã giúp hồi phục thần trí. Sau đó hai người tương ái.

Lu Yi (陆毅) as Ge Nie (盖聂) / Lục Nghị vai Cái Nhiếp. The World’s Finest Swordsman. Exuding an indifference attitude yet has a gentle, righteous heart. Because Jing Ke’s unsuccessful assassination attempt on the Qin Emperor and died in front of him that Ge Nie swore that as long as he was alive, he would take Jing Ke’s place to fulfill Jing Ke’s dying will. The sword “Yuan Hong” was created from the small knife that Jing Ke used to assassinate the Qin Emperor, which the Qin Emperor ordered his men to reforge and was given to Ge Nie. Because of a misunderstanding, Duan Mu Rong developed a hostility toward Ge Nie. When the misunderstanding was resolved, they fell in love. / Đệ Nhứt Kiếm Thánh. Bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm hiệp cốt nhu trường. Bởi vì Kinh Kha thích khách Tần Vương không thành và chết trước mặt y nên Cái Nhiếp phát thệ rằng chỉ cần y còn sống, y sẽ thai thế Kinh Kha hoàn thành di chí. Bội Kiếm “Uyên Hồng” là Tần Thủy Hoàng cho người rèn lợi từ chủy thủ mà Kinh Kha dùng để thích khách và đem tặng cho Cái Nhiếp. Bởi vì sự hiểu lầm nên Đoan Mộc Dung mới nảy sinh lòng căm thù đối với Cái Nhiếp. Lúc hiểu lầm đã được giải trừ, hai người nảy sinh tình cảm.

Michelle Chen (陳妍希) as Duan Mu Rong (端木蓉) / Trần Nghiên Hy vai Đoan Mộc Dung. One of the leaders of Mojia, following the path of medicine, suitable with the title of “Medic Fairy”, young yet very skillful with medicine, possess a upbeat, aggressive personality. Because of Jing Ke’s death, originally exuded a strong hostility toward Ge Nie. However, after interacting with him, slowly changed her views. After resolving the misunderstanding and helping each other, she developed feelings for him. / Một trong những người lãnh đầu của Mặc gia, thừa kế y thuật, xứng đáng với danh hiệu “Y Tiên”, niên kỷ nhỏ nhưng y thuật cao minh, tánh cách hoạt bát và điêu ngoa. Bởi vì cái chết của Kinh Kha nên mới đầu đối với Cái Nhiếp một lòng căm thù cuồng liệt, nhưng sau khi tiếp xúc cận kề với nhau mới dần dần thay đổi quan điểm. Sau khi giải trừ hiểu lầm và tương trợ lẫn nhau, cô đã nảy sinh ái mộ.

Qin Jun Jie (秦俊杰) as Xiang Shao Yu (项少羽) aka Xiang Yu (项羽) / Tần Tuấn Kiệt vai Hạng Thiếu Vũ aka Hạng Vũ.

Sun Yi Zhou (孙艺洲) as Wei Zhuang (卫庄) / Tôn Nghệ Châu vai Vệ Trang.

Gina Jin Chen (金晨) as Chi Lian (赤练) aka Yu Ji (虞姬) / Kim Thần vai Xích Luyện aka Ngu Cơ.

Qu Zhe Ming (曲哲明) as Bai Feng (白凤) / Khúc Triết Minh vai Bạch Phụng.

Sui Yong Liang (隋咏良) as Gao Jian Li (高渐离) / Tùy Vịnh Lương vai Cao Tiệm Ly.

Gong Bei Bi (龚蓓苾) as Xue Nu (雪女) / Cung Bội Bì vai Tuyết Nữ.

Zhang Lei (张雷) as Zhao Gao (赵高) aka Dong Huang Tai Yi (东皇太一) / Trương Lôi vai Triệu Cao aka Đông Hoàng Thái Nhất.

Song Ning (宋宁) as Da Si Ming (大司命) / Tống Ninh vai Đại Tư Mệnh.

You Jing Ru (尤靖茹) as Shao Si Ming (少司命) / Vưu Tịnh Như vai Thiếu Tư Mệnh.

Sources: Baidu and Viet Wiki (Mostly references for characters’ names)

*All translations were done by DTLCT, so if you decided to share elsewhere, please credit (or link back to the blog). (You can take out one language or the other to your likings.)

**All image credits are as marked.

P.S. I got lazy and stopped translating, lol. I’ll go back one fine day and finish.