Meeting A Good Person by Hu Ge

https://www.youtube.com/watch?v=-obLLov-OTw (Uploaded by: Ah Ning) Song Title: Meeting A Good Person (遇到一个好人) Music & Lyrics by: Xie Ming Xun (謝明訓) Key:Bold = ChineseNavy Blue = Pin YinRoyal Blue = EnglishGrayish Blue = Vietnamese 困在你的心裡走不開kun zai ni de xin li zou bu kaiTrapped in your heart and can't walk awayBị vây trong lòng em mà thoát ra không được只為了懷一場與你相愛zhi … Continue reading Meeting A Good Person by Hu Ge