Nguoi Hay Noi Di Nguoi Oi by Phung Ngoc Huy

(Uploaded by: hungtien85) Vietnamese Title: Người Hãy Nói Đi Người Ơi (Nguoi Hay Noi Di Nguoi Oi) English Translation: Please Tell Me Composer/ Lyricist: Trung Quân (Trung Quan) Tìm về trong màn đêm nghe giọt mưa còn rơi bên thềm Searching for the returning path through the night's veil, hearing raindrops on the pavement Mà … Continue reading Nguoi Hay Noi Di Nguoi Oi by Phung Ngoc Huy