Not Perfect by Hu Ge

Song Title: Not Perfect (不完美) Music by:  () Lyrics by:  () Key:Bold = ChineseIndigo = Pin YinRed-Violet = EnglishRoyal Blue = Vietnamese 我最痛的不是要離別wo zui tong de bu shi yao li bieWhat hurt me the most wasn't of you wanting to leaveTôi đau lòng nhứt không phải là vì em muốn ra đi而是你不讓我了解er shi ni bu … Continue reading Not Perfect by Hu Ge