Priceless by Phil Chang

(Uploaded by: 藍色點唱機) Song Title: Priceless (千金難買) Lyricist:  Shi Yi Lang (十一郎) Composer: Phil Chang (張宇) Key: Bold = Chinese Indigo = Pin Yin Royal Blue = English Sea Green = Vietnamese 讓我慢慢整理 rang wo man man zheng li Let me slowly organize Để tôi từ từ chỉnh lại 你想要的全部都歸你 ni xiang yao de quan … Continue reading Priceless by Phil Chang