Rebirth by Fahrenheit

Song Title: Rebirth (新生)

Lyricist: Chen Xin Yan (陳信延)

Composer: Lin Mai Ke (林邁可)

Key:
Bold = Original
Orange = Pin Yin
Amber = English
Green = Vietnamese

嘴巴換了新的 耳朵換了新的
zui ba huan le xin de   er duo huan le xin de
Exchanging the mouth with a new one, exchanging the ears with new ones
Cái miệng đã được đổi mới, lỗ tai cũng đã được đổi mới
預購的鼻子來了 頭髮換新顏色
yu gou de bi zi lai le   tou fa huan xin yan se
Preparing to buy a nose, changing the hair to a new color
Dự định sẽ mua lại lỗ mũi, đầu tóc đã được đổi màu mới
撕掉入門手冊 自創新的守則
si diao ru men shou ce   zi chuang xin de shu ze
Tearing up the introduction manual, creating new rules
Xé đi cuốn sách giới thiệu để sáng tạo ra luật lệ mới
基因換了新染色 靈魂換了新軀殼
ji yin huan le xin ran se   ling hun huan le xin qi qiao
Exchanging genes with new coloration, exchanging the soul with a new body
Những gene sẽ được nhượm màu mới, linh hồn sẽ được đổi thân thể mới

昨天的我己死去 今天的我剛落地
zuo tian de wo ji si qu   jin tian de wo gang luo di
The yesterday of me already died, The today of me has just been born
Tôi của ngày hôm qua đã chết đi, tôi của ngày hôm nay mới vừa được sinh ra
刪除了舊的胎記 獲得了新的姓名
shan chu le jiu de tai ji   huo de le xin de xing ming
Deleting the old birthmark, obtaining a new surname and name
Xóa đi dấu thai ký cũ, tiếp thu danh tánh mới
讓雙手放掉回憶 去抓住新鮮玩具
rang shuang shou fang diao hui yi   qu zhua zhu xin xian wan ju
Allowing both hands to let go of memories, grasping fresh, new playthings
Để cho đôi tay buông xuống hồi ức để nắm lấy những đồ chơi mới mẻ
煥然一新的身體 歸零的年紀
huan ran yi xin de shen ti   gui ling de nian ji
Exchanging a new body, resetting age to zero
Đổi lấy một thân thể mới, điều chỉnh lại tuổi tác thành con số không

一天寫一本傳記 每一天創一個世紀
yi tian xie yi ben zhuan ji   mei yi tian chuang yi ge shi ji
Each day writing one biography, each day creating a century
Mỗi ngày viết một bản tiểu sử, mỗi ngày sáng tạo một thế kỷ
對世界充滿好奇 我就是 忘舊貪新
dui shi jie chong man hao qi   wo jiu shi   wang jiu tan xin
Full of curiosity for the world, I will just forget the old and long for the new
Đối với thế giới tràn đầy sự hiếu kỳ, tôi sẽ chỉ quên cũ để khát khao những cái mới
淚腺破了就更新 若觀念舊了就丟棄
lei xian po le jiu geng xin   ruo guan nian jiu le jiu  diu qi
The broken lacrimal glands will be replaced as are old  ideologies will be discarded
Tuyến lệ hư rồi sẽ bị thay thế giống như quan niệm cũ cũng sẽ bị vứt đi
一輩子一秒開機 今天起 誕生新的自己
yi bei zi yi miao kai ji   jin tian qi   dan sheng xin de zi ji
One lifetime, one second of booting up; starting today, I have been reborn
Một đời, một giây để khởi máy; từ hôm nay trở đi, tôi đã được tái sanh

(music)

夜空換了新的 地球換了新的
ye kong huan le xin de   di qiu huan le xin de
Exchanging the night sky with a new one, exchanging the earth with a new one
Đêm tối đã đổi mới rồi, địa cầu cũng đổi mới luôn
MP3灌了新歌 胃口愛上新菜色
MP3 guan le xin ge   wei kou ai shang xin cai se
Mp3 will record new songs, taste buds will fall in love with new delicacies
Mp3 sẽ thu những bài hát mới, khẩu vị sẽ yêu thích những món mới
夢想那麼多個 充滿新的轉折
meng xiang na me duo ge   chong man xin de zhuan zhe
There are just too many dreams, full of new twists and turns
Mộng tưởng sao mà quá nhiều, tràn đầy những bước ngoặt mới
每一天都是新生 天天昌生日快樂
mei yi tian dou shi xin sheng   tian tian chang sheng ri kuai le
Each day will always be rebirth, every day singing Happy Birthday
Mỗi ngày đều là sự trùng sinh, ngày ngày đều hát sinh nhật vui vẻ

昨天的我己死去 今天的我剛落地
zuo tian de wo ji si qu   jin tian de wo gang luo di
The yesterday of me already died, The today of me has just been born
Tôi của ngày hôm qua đã chết đi, tôi của ngày hôm nay mới vừa được sinh ra
刪除了舊的胎記 獲得了新的姓名
shan chu le jiu de tai ji   huo de le xin de xing ming
Deleting the old birthmark, obtaining a new surname and name
Xóa đi dấu thai ký cũ, tiếp thu danh tánh mới
讓雙手放掉回憶 去抓住新鮮玩具
rang shuang shou fang diao hui yi   qu zhua zhu xin xian wan ju
Allowing both hands to let go of memories, grasping fresh, new playthings
Để cho đôi tay buông xuống hồi ức để nắm lấy những đồ chơi mới mẻ
煥然一新的身體 歸零的年紀
huan ran yi xin de shen ti   gui ling de nian ji
Exchanging a new body, resetting age to zero
Đổi lấy một thân thể mới, điều chỉnh lại tuổi tác thành con số không

一天寫一本傳記 每一天創一個世紀
yi tian xie yi ben zhuan ji   mei yi tian chuang yi ge shi ji
Each day writing one biography, each day creating a century
Mỗi ngày viết một bản tiểu sử, mỗi ngày sáng tạo một thế kỷ
對世界充滿好奇 我就是 忘舊貪新
dui shi jie chong man hao qi   wo jiu shi   wang jiu tan xin
Full of curiosity for the world, I will just forget the old and long for the new
Đối với thế giới tràn đầy sự hiếu kỳ, tôi sẽ chỉ quên cũ để khát khao những cái mới
淚腺破了就更新 若觀念舊了就丟棄
lei xian po le jiu geng xin   ruo guan nian jiu le jiu  diu qi
The broken lacrimal glands will be replaced as are old  ideologies will be discarded
Tuyến lệ hư rồi sẽ bị thay thế giống như quan niệm cũ cũng sẽ bị vứt đi
一輩子一秒開機 今天起 誕生新的自己
yi bei zi yi miao kai ji   jin tian qi   dan sheng xin de zi ji
One lifetime, one second of booting up; starting today, I have been reborn
Một đời, một giây để khởi máy; từ hôm nay trở đi, tôi đã được tái sanh

*All translations were done by DTLCT.