Ruminate by Phil Chang

https://www.youtube.com/watch?v=cVKUvduqDz8 (Uploaded by: Timeless Music) Song Title: Ruminate (玩味) Lyricist: Li Man Ting (厲曼婷) Composer: Phil Chang (張宇) Key: Bold = Chinese Navy Blue = Pin Yin Royal Blue = English Blue = Vietnamese 渴望愛的臉龐 ke wang ai de lian pang The face that desired for love Khuôn mặt khát vọng được tình yêu 總還有悲傷暗藏 … Continue reading Ruminate by Phil Chang