The Braveness of the Ming: Even More Stills

I totally forgot about updating on this. Here are more from the main cast.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Advertisements

Year 2015 in Recap

year_review

Oh joy, I’m bringing this back since it’s another year of madness. How did it go? Let’s check the number first, lol. Yes, before I start bragging and realized it wasn’t worth bragging over, lol. But before I actually go into the stats, I would like to thank The New World and iHero for making some of the impossibles happen. Because if it wasn’t for the dramas, I wouldn’t have updated so much or kept it so consistent for the better half of the year. Also, anyone wanting to check out the stat report from WordPress, click here.

Total Posts in 2015: 365 (35% of all time). Yes, I took a challenge of trying to keep up posts for 365 days SO had to brag here. It wasn’t easy and some posts were less impressing than others. However, I think it was already tough that I managed it all year long. For this year, will I be continuing on this pattern? I want to but I would say no. Since quality trumps quantity so I’ll still be updating, still be my random self at times, but I won’t force it as an everyday thing. If it happens, it happens. Now, moving on to the breakdown of different categories.

poll_collage2
Times Updated on People on the Poll
: 284 (78% of overall). I took out Ady and Hu Ge early on so I didn’t feel like I needed to include them in this section. Anyway, because I did the 365-day challenge, everyone benefited–one way or another. However, Achel had a surge, leaving Jun Ya behind with only 22 posts, because Wallace, Joanne, Bianca, and Jacky ended up having more posts than him for the year. That knocked him off top 5 for the year yet didn’t damage his overall record too much. Talking about that, he was the reason why I held off so long of not publishing this post since I needed to calculate some of the posts again. Yet I decided to gamble and take out some and possibly double back next year to correct it all. Oh yeah, I didn’t count general updates for some people, especially those with higher numbers already.
Wallace Huo: 26 (9% of the year)
Janine Chang: 16 (6%)
Vic Chou: 12 (4%)
Joanne Zeng: 25 (9%)
Nicholas Teo: 18 (6%)
Xiu Jie Kai: 12 (4%)
Angela Chang: 12 (4%)
Zhao Jun Ya: 22 (8%)
Yvonne Yao: 7 (2%)
Penny Lin: 16 (6%)
Achel Chang/ Zhang Xin Yu: 34 (12%)
Sophia Chou: 6 (2%)
Ruby Lin: 16 (6%)
Van Fan: 9 (3%)
Eric Suen: 5 (2%)
Bianca Bai: 25 (9%)
Jacky Chu: 23 (8%)

Books Reviews:

Music Reviews:

Movies + TV Series Reviews/Episode Summaries: I will say that I was both proud and also a bit ashamed, because I was cheating for several dramas by inserting placeholders. I was trying to motivate myself to watch faster and/or fill the spaces yet things got in the way and I fell behind once again.

Fan Fiction:

Songs Translations: I think that it was too obvious that it was a Phil Chang year for me. Yes, I love that guy. Okay, mostly his songs, lol. But he is funny. Getting back to this, totally outdone myself on some levels. Overall, I translated 51 songs. OMG, that’s like major achievement for me in this area. The previous year, I only did 12, but that was because I didn’t really take it as a challenge. I think this number will drop the upcoming year since I won’t be forcing myself to update every day.

Chinese: 46

Vietnamese: 5

Side Updates: 130 posts – My randomness seriously has gone way past normal. I didn’t count some of the side stuffs. But The New World and iHero obviously dominated the scene for the beginning of the year.

For this year, I hope to bring out more quality posts, like I said earlier. I also hope to finish up the placeholder posts that I haven’t previously. Wish me luck and see you all next year!

The Braveness of the Ming: More Stills + BTS

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

The Braveness of the Ming: Other Characters

Wu Qian joined the cast awhile back. I just forgot to update, lol.

She will be portraying Tang Sai Er (唐賽兒).

Loved her in DOMD. Will be looking forward to see her performance.

Aside from that, more stills from the series.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

The Braveness of the Ming

Title / Tên: The Braveness of the Ming (錦衣夜行) / Cẩm Y Dạ Hành

Adapted From / Chuyển Thể Từ: Jin Yi Ye Xing (錦衣夜行) by Yue Guan (月关) / Cẩm Y Dạ Hành của Nguyệt Quan

Episode Count / Tổng Số Tập: 30 Episodes / Tập

Episode Length / Tổng Số Phút Trong Một Tập: 45 Minutes / Phút

Genre / Thể Loại: Ancient, Historical, Wuxia, Idol / Cổ Trang, Lịch Sử, Võ Hiệp, Thần Tượng

Airing / Thời Gian Phát Sóng: 2016

Director(s) / Đạo Diễn: Zhong Shu Jia (钟澍佳), Liang Sheng Quan (梁胜权) / Chung Thụ Giai, Lương Thắng Quyền

Screenwriter / Biên Kịch: Bai Yi Cong (白一骢) / Bạch Nhứt Thông

Producer(s) / Giám Chế: Yang Fan (杨钒), Lin Guo Hua (林国华) / Dương Phàm, Lâm Quốc Hoa

Production Companies / Công Ty Sản Xuất: Shanghai Juxin Media Creativity Co., Ltd., LeTV, Guizhou TV / Công Ty Thượng Hải Kịch Tâm Văn Hóa Sáng Ý Hữu Hạn, Liên Mạng Lạc Thị, Vệ Tinh Quý Châu

Broadcasting Channels / Đài Truyền Hình Phát Sóng: Guizhou TV, LeTV /  Vệ Tinh Quý Châu, Liên Mạng Lạc Thị

Plot Summary / Tình Tiết: At the beginning of the Ming dynasty,  Commoner Xia Xun accidentally strike a wealthy merchant and scholar Yang Xu. Becoming a pawn within JinYiWei, witnessing and monitoring how Zhang Shi San and the others had treated him so cruelly, he wanted to rise up against them to protect himself and the citizens. At the same time, he also met with his future wife, Xie Yu Fei. The two started off as a bickering couple. Not long after while traveling back to his home town, Xia Xun was chased by JinYiWei, but was saved by Xi Men Jing and Ji Gang. The three of them just met but were like old friends so they became sworn brothers. Afterward, the three of them unknowingly saved Prince Yan and his wife along with the princess. Xia Xun’s abilities had aroused the attention of the two leaders of JinYiWei, Bai Yi Xia and Luo Ke Di. Through his training with Bai Yi Xia and Luo Ke Di, Xia Xun became one of the best of JinWeiYi. After Zhu Yun Wen became king, he implemented the plan of centralizing his power by getting rid of some outer forces. With a heart that cherished his country, Xia Xun didn’t want to see his fellow citizens suffering from any more pain, so he decided to assist Prince Yan in becoming king. He and Ji Gang collaborated perfectly alongside Prince Yan. After Prince Yan became king, they both contributed majorly. / Đầu nhà Minh, bình dân Hạ Tầm lỡ tay đánh chết phú thương tú tài Dương Húc. Biến thành con cờ của Cẩm Y Vệ, chứng kiến và giám sát Trương Thập Tam và những người khác đối sử với y bằng những thủ đoạn cay độc, y quyết định tự bảo vệ và trừ hại cho dân. Đồng thời, y đã gặp được người vợ tương lai là Tạ Vũ Phi. Hai người bắt đầu từ một cập hoan hỷ hoan gia. Không lâu về sau trong lúc đang trên đường đi về cố hương, Hạ Tầm bị Cẩm Y Vệ truy đuổi, nhưng được Tây Môn Tĩnh và Kỷ Cương cứu giúp. Ba người mới gặp mà đã như bạn cũ nên đã kết bái thành huynh đệ. Sau đó ba người vô ý cứu được vợ chồng của Yên Vương và quận chúa. Năng lực của Hạ Tầm đã gợi sự chú ý của hai người lãnh đầu của Cẩm Y Vệ là Bạch Nhứt Hạ và La Khắc Địch. Trải qua sự đào tạo của Bạch Nhứt Hạ và La Khắc Địch, Hạ Tầm đã trở thành một người ưu tú của Cẩm Y Vệ. Sau khi Chu Doãn Văn đăng cơ đã bắt đầu chính sách triệt phiên. Một lòng lo cho quốc gia giống như Hạ Tầm, vì không không muốn bá tánh phải chịu thêm khốn khổ nên quyết định giúp Yên Vương đăng cơ. Y và Kỷ Cương ở bên cạnh Yên Vương phối hợp thiệt hoàn mỹ. Sau khi Yên Vương đăng cơ, họ đã có cống hiến rất lớn.

Hans Zhang Han (张翰) as Xia Xun (夏浔) and Yang Xu (杨旭) / Trương Hàn vai Hạ Tầm và Dương Húc. Xia Xun assisted Zhu Di in gaining his power, making it one of his greatest accomplishments. Whether it was the Jingnan Rebellion, moving the capital and making changes, or fighting against the Mongolians, seven times traveling to Nanyang, Xia Xun was involved in all those movements. Furthermore, he had left a deep mark within the course of history. / Hạ Tầm phò tá Chu Đệ, để lại một sự tích vĩ đại. Dù là Tĩnh Nạn triệt phiên, dời đô tu điển, hoặc là ngũ chinh Mông Cổ, thất hạ Nam Dương, Hạ Tầm đều tham dự vào. Hơn nữa, đã khắc lên một dấu rất sâu vào quá trình của lịch sử.

Park Ming Young (朴敏英) as Xie Yu Fei (谢雨霏) | Xie Lu Ti (谢露缇) / Phác Mẫn Anh vai Tạ Vũ Phi | Tạ Lộ Đề. Xia Xun’s wife. They had been through many trials and tribulations together, and was a bickering couple. Xie Yu Fei’s original name was Xie Lu Ti. Self-named Yu Fei, nicknamed as Xie Xie. Yang Xu’s future wife. A member of the Xie family within the Chen county. However, during her time, the economic condition of the family deteriorated. At the time her parents passed away one after another, her brother’s leg was broken hence not allowing him to become an official, Xie Yu Fei had to face with many livelihood pressures. / Vợ của Hạ Tầm. Họ là một đôi cùng trải qua hoạn nạn và cũng là một cập hoan gia hoan hỷ. Tạ Vũ Phi tên thiệt là Tạ Lộ Đề. Cô tự đặc là Vũ Phi, còn biệt danh là Tạ Tạ. Vợ tương lai của Dương Húc. Là người của Tạ gia ở Trần quận. Nhưng tới thời của cô ta thì gia đạo suy đồi. Lúc cha mẹ lần lượt mất đi, đại ca lại bị gẫy chân nên đã mất đi cơ hội làm quan, Tạ Vũ Phi phải đối diện với bao nhiêu áp lực trong sinh hoạt của cuộc sống.

Jeremy Jones (徐正曦) as Xi Men Jing (西门靖) / Từ Chính Hy vai Tây Môn Tĩnh. Xia Xun’s sworn brother. Very resourceful and well connected, very smooth and slick with a tactful attitude, very experienced in dealing with situations. He was also a very well known medic. Furthermore, his reputation at Yanggu County was also quite good. To say the very least, no one had ever heard anything about him bullying others, committing any crimes, or it would be impossible for such a graceful person like him to do such things. However, his position within JinYiWei was passed on to him by his father. / Người huynh đệ kết bái của Hạ Tầm, Tây Môn đại quan nhân, trường tụ thiện vũ, bát diện lung linh, thủ đoạn viên hoạt, hành sự lão thành. Bản thân còn nghề phụ là một danh y. Tại Huyện Dương Cốc, thanh danh không tệ. Nói tóm lại, chưa ai nghe qua hắn đã làm những chuyện như hà hiếp dân lành hoặc những chuyện xấu như tác gian phạm khoa. Nếu có, thì đâu phải là một người thanh nhã nữa. Nhưng mà trong Cẩm Y Vệ, thân phận của hắn là từ phụ thân truyền lại cho.

Wei Qian Xiang (魏千翔) as Ji Gang (纪纲) / Ngụy Thiên Tường vai Kỷ Cương. Xia Xun’s sworn brother. Just arrived at the town, self-practiced material arts, having achieved a higher level within his martial arts. He valued fame. Have a strong bond with Gao Xian Ning. Afterward, he (Gao Xian Ning) was expelled from the town. At the time that Gao Xian Ning was on his study traveling journey, Ji Gang accompanied him. However, they ended up stumbling upon the situation with Qiu Qiu kidnapping females at Putai County. Ji Gang, Xia Xun, and the others join forces, executing a plan in order to capture Qiu Qiu. Because of that, he acquired quite a bit of fame. / Người huynh đệ kết bái của Hạ Tầm. Mới tới tỉnh thành, tự luyện tập võ, nhứt thân quyền thuật đạt được võ công thiệt cao. Là người háo danh. Với Cao Hiên Ninh có giao tình thâm hậu. Sau đó Cao Hiên Ninh bị đuổi khỏi thị trấn. Trong lúc Cao Hiên Ninh đi du học, Kỷ Cương đã đi theo làm bạn đồng hành. Nhưng họ lại gặp được chuyện Cừu Thu bắt cóc dân nữ tại Huyện Bồ Đài. Kỷ Cương, Hạ Tầm và những người khác liên thủ, cùng thi hành mưu kế để bắt Cừu Thu. Vì vậy nên hắn mới có được không ít tiếng tâm.

Tony Chen (陳昊) as Zhu Di (朱棣) / Trần Hạo vai Chu Đệ. Hongwu Emperor’s fourth son, Prince Yan. After the Jingnan Rebellion, became Yongle Emperor, started the Yongle ShengShi movement. / Người con thứ tư của Minh Thái Tổ, Yên Vương. Sau cuộc Chiến Dịch Tĩnh Nạn, lên làm Vĩnh Lạc Hoàng Đế, khởi đầu Vĩnh Lạc Thịnh Thế.

Maggie Siu (邵美琪) as Empress Xu (徐皇后) / Thiệu Mỹ Kỳ vai Từ hoàng hậu. The first wife of Yongle Emperor. The oldest daughter of Xu Da, one of the veterans whom helped establish the country. / Vợ chánh của Minh Thành Tổ Chu Đệ. Con gái lớn của khai quốc công thần Từ Đạt.

Cecilia Boey (宋妍菲) as Xu Miao Jin (徐妙锦) | Ming Er (茗儿) / Tống Nghiên Phi vai Từ Diệu Cẩm | Minh Nhi. Little Princess Xu Miao Jin, nicknamed Xu Ming Er, Xu Da’s fourth daughter. Prince Yan’s wife’s sister. / Tiểu Quận Chúa Từ Diệu Cẩm, biệt danh Từ Minh Nhi, con thứ tư của Từ Đạt. Là muội muội của vương phi của Yên Vương.

Guo Zi Qian (郭子千) as Peng Zi Qi (彭梓祺) / Quách Tử Thiên vai Bành Tử Kỳ. The daughter of the Peng family from Qingzhou. Have an older twin brother. Acquired a strong set of martial arts skills. Used the saber technique from WuHu DuanMenDao.  / Thanh Châu Bành gia chi nữ. Có một người anh sinh đôi. Có một thân võ nghệ giỏi. Sử dụng đao pháp của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao.

Liu Chang De (刘长德) as Luo Ke Di (罗克敌 ) / Lưu Trường Đức vai La Khắc Địch. In charge of JinYiWei / Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ.

Hao Ze Jia (郝泽嘉) as Bai Yi Xia (白一夏) / Hác Trạch Gia vai Bạch Nhứt Hạ. In charge of JinYiWei / Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ.

Wu Qian (吴倩) as Tang Sai Er (唐賽兒) / Ngô Sảnh vai Đường Tái Nhi. Devious, full of youth, full of wit ‘little fairy’ Tang Sai Er. Although she could be a very cute little girl, but she is extremely experienced within the jianghu realm. / Cổ linh tinh quái, thanh xuân mãn dật, thông minh lanh lợi “tiểu tiên nữ” Đường Tái Nhi. Tuy rằng cô ta có thể là một cô gái rất dễ thương, nhưng kinh nghiệm giang hồ rất là lão thành.

Huang Zi Xi (黄梓熙) as Su Ying (苏颖) / Huỳnh Tử Hy vai Tô Dĩnh. She was sent by Xie Yu Fei to Shuang Yu Islands to become the clan leader’s wife in order to help others. / Được Tạ Vũ Phi phái tới Đảo Song Tử để đảm nhiệm chức bang chủ phu nhân để biểu dương chánh nghĩa.

Jang Hyuk (张赫) as Zhu Yun Wen (朱允炆) / Trương Hách vai Chu Doãn Văn. JianWen Emperor / Kiến Văn Đế.

Zhao Chong Yue (赵崇越) as Xu Zeng Shou (徐增寿) / Triệu Sùng Việt vai Từ Tăng Thọ. The youngest son of Xu Da, Zhu Di’s brother-in-law. / Con trai út của Từ Đạt, em vợ của Chu Đệ.

Yin Han (殷晗) as Consort Ning (宁王妃) / Ân Hàm vai Ninh Vương Phi. The daughter of Zhang Tai, a military commander. / Con gái của Binh Mã Chỉ Huy Trương Thái.

Qu Zhe Ming (曲哲明) as Zhu Gao Xu (朱高煦) / Khúc Triết Minh vai Chu Cao Húc. Zhu Di’s son / Thứ tử của Chu Đệ.

Wang Xiu Zhu (王秀竹) as Xiao Ying (小樱) / Vương Tú Trúc vai Tiểu Anh.

Howie Huang (黄文豪) as Zhu Yuan Zhang (朱元璋) / Huỳnh Văn Hào vai Chu Nguyên Chương. Hongwu Emperor / Minh Triều Khai Quốc Hoàng Đế.

Marco Li (李耀景) as Feng Xi Hui (冯西辉) / Lý Diệu Cảnh vai Phùng Tây Huy. JinYiWei / Cẩm Y Vệ.

Wang Guan (王冠) as Zhang Shi San (张十三) / Vương Quán vai Trương Thập Tam.

Sources: Baidu, Shagnhai Juxin Media Creativity Co., Ltd., and The Braveness of the Ming’s Official Weibo

Go here for the Viet version of the novel.

*All translations were done by DTLCT, so if you decided to share elsewhere, please credit (or link back to blog). (You can take out one language or the other to your likings.)

**All images credits are as follow: Hans Zhang’s Official Weibo, Hans Zhang’s Studio’s Official Weibo, The Braveness of the Ming’s Official Weibo