One Thousand Paper Cranes by Samuel Tai

(Credit: 福茂唱片) Song Title: Thousand Origami Cranes / One Thousand Paper Cranes (千紙鶴) Lyricists: Samuel Tai, Lin Li Nan, and Li An Xiu (邰正宵/林利南/李安修) Composer: Samuel Tai (邰正宵) Key: Bold = Chinese Dark Azure = Pin Yin Bright Maroon = English Teal = Vietnamese 愛太深 容易看見傷痕 ai tai shen   rong yi kan jian shang hen…