Top 50 Actresses of 2017

(image credit: as marked) Translation: 1. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh 2. Yang Mi / Dương Mịch 3. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba 4. Zheng Shuang / Trịnh Sảng 5. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi 6. Tiffany Tang Yan / Đường Yên 7. Yang Zi…

Top 50 Actresses of 2016

(image credit: as marked) Translation: 1. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh 2. Tamia Liu Tao / Lưu Đào 3. Tiffany Tang Yan / Đường Yên 4. Zheng Shuang / Trịnh Sảng 5. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi 6. Yang Mi / Dương Mịch 7. Victoria Song / Tống Tây…

Year 2015 in Recap

Oh joy, I’m bringing this back since it’s another year of madness. How did it go? Let’s check the number first, lol. Yes, before I start bragging and realized it wasn’t worth bragging over, lol. But before I actually go into the stats, I would like to thank The New World and iHero for making…

Top 50 Actresses of 2015

(image credit: as marked) Okay, this is for the female side. (Go here for the male list.) Translation: 1. Tiffany Tang Yan / Đường Yên 2. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh 3. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng 4. Yang Mi / Dương Mịch 5. Angelababy / Yang Ying / Dương…

Fairly Legal: An Adaptation of Liu An Hua Ming’s Novel

Title / Tên: Fairly Legal (美人谋律) / Mỹ Nhân Mưu Luật AKA / Tên Khác: Tang Dynasty’s Strategic Law  (大唐谋律) / Đại Đường Mưu Luật Episode Count / Tổng Số Tập: 40 Episodes / Tập Episode Length / Tổng Số Phút Trong Một Tập: 45 Minutes / Phút Genre / Thể Loại: Drama, Romance, Ancient,…