Top 50 Actresses of 2017

(image credit: as marked) Translation: 1. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh 2. Yang Mi / Dương Mịch 3. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba 4. Zheng Shuang / Trịnh Sảng 5. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi 6. Tiffany Tang Yan / Đường Yên 7. Yang Zi…

Top 50 Actors of 2017

(image credit: as marked) Once again, here’s the list of the most popular people based on searches on Weibo. Translations: 1. Hu Ge / Hồ Ca 2. Lu Han / Lộc Hàm 3. Yang Yang / Dương Dương 4. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong 5. Jin Dong / Cận Đông 6. Wang Kai /…

Top 50 Actresses of 2016

(image credit: as marked) Translation: 1. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh 2. Tamia Liu Tao / Lưu Đào 3. Tiffany Tang Yan / Đường Yên 4. Zheng Shuang / Trịnh Sảng 5. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi 6. Yang Mi / Dương Mịch 7. Victoria Song / Tống Tây…

Top 50 Actors of 2016

(image credit: as marked) Translations: 1. Hu Ge / Hồ Ca 2. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong 3. Wang Kai / Vương Khải 4. Yang Yang / Dương Dương 5. William Chan / Trần Vỹ Đình 6. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa 7. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ 8. Lay…

Top 50 Actresses of 2015

(image credit: as marked) Okay, this is for the female side. (Go here for the male list.) Translation: 1. Tiffany Tang Yan / Đường Yên 2. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh 3. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng 4. Yang Mi / Dương Mịch 5. Angelababy / Yang Ying / Dương…