Forbes China – Top 100 Successful Celebrities 2017

(image credit: Zhao Li Ying’s Studio Weibo)

I usually don’t do this, but I just thought I do it since year since I saw the list the other day.  (Go here for the list in its originality.) And I know she’s not ranked first, but I just like the picture, lol. Anyway, here goes the translation for the list:

 1. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng

 2. Lu Han / Lộc Hàm

 3. Yang Mi / Dương Mịch

 4. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh

 5. Yang Yang / Dương Dương

 6. Tamia Liu Tao / Lưu Đào

 7. Jackie Chan / Thành Long

 8. Angelababy / Yang Ying / Dương Dĩnh

 9. Jay Chou / Châu Kiệt Luân

 10. Wu Yi Fan / Ngô Dịch Phàm

 11. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong

 12. Deng Chao / Đặng Siêu

 13. Betty Sun Li / Tôn Lệ

 14. Tiffany Tang Yan / Đường Yên

 15. Chen Kun / Trần Khôn

 16. Huang Xiao Ming / Huỳnh Hiểu Minh

 17. TFBOYS

 18. Hu Ge / Hồ Ca

 19. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi

 20. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng

 21. William Chan / Trần Vỹ Đình

 22. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa

 23. Crystal Liu Yi Fei / Lưu Diệc Phi

 24. Jing Bo Ran / Tỉnh Bách Nhiên

 25. Huang Zi Tao / Hoàng Tử Thao

 26. Wu Xiu Bo / Ngô Tú Ba

 27. Andy Lau / Lưu Đức Hoa

 28. Vicki Zhao / Triệu Vy

 29. Li Bing Bing / Lý Băng Băng

 30. Huang Bo / Huỳnh Bột

 31. Wallace Chung / Chung Hán Lương

 32. Lin Chi Ling / Lâm Chí Linh

 33. Jia Nai Liang / Giả Nại Lương

 34. Chris Lee / Li Yu Chun / Lý Vũ Xuân

 35. Sally Jing Tian / Cảnh Điềm

 36. Mark Chao / Triệu Hựu Đình

 37. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba

 38. Tong Li Ya / Đồng Lệ Á

 39. Zheng Shuang / Trịnh Sảng

 40. Cheney Chen Xue Dong / Trần Học Đông

 41. He Jiong / Hà Cảnh

 42. Wang Kai / Vương Khải

 43. Kenny Lin Geng Xin / Lâm Canh Tân

 44. Xue Zhi Qian / Tuyết Chi Khiêm

 45. Faye Wong / Vương Phi

 46. Eddie Peng / Bành Vu Yến

 47. Lu Yi / Lục Nghị

 48. Shu Qi / Thư Kỳ

 49. Nicky Wu / Ngô Kỳ Long

 50. Jin Dong / Cận Đông

 51. @@@

 52. Liu Wen / Lưu Văn

 53. Guo De Gang / Quách Đức Cương

 54. Michael Chen He / Trần Hách

 55. Li Chen / Lý Thần

 56. Jiang Xin / Tưởng Hân

 57. Jacky Cheung / Trương Học Hữu

 58. Eason Chan / Trần Dịch Tấn

 59. Donnie Yen / Chân Tử Đan

 60. Zhou Xun / Châu Tấn

 61. Louis Koo / Cổ Thiên Lạc

 62. Huang Lei / Hoàng Lỗi

 63. Wu Lei / Ngô Lỗi

 64. Sun Hong Lei / Tôn Hồng Lôi

 65. Show Luo / La Chí Tường

 66. Tony Leung Chiu Wai / Lương Triều Vỹ

 67. Ryan Zheng / Trịnh Khải

 68. Ruby Lin / Lâm Tâm Như

 69. Sun Yang / Tôn Dương

 70. Zhang Yi Shan / Trương Nhứt Sơn

 71. Zhou Dong Yu / Châu Đông Vũ

 72. Ni Ni / Nghệ Ni

 73. Yang Zi / Dương Tử

 74. Victoria Song / Tống Tây

 75. Xie Na / Tạ Na

 76. Hawick Lau / Lưu Khải Uy

 77. Mayday

 78. Huang Xuan / Huỳnh Hiên

 79. Sandra Ma / Mã Tư Thuần

 80. Guan Xiao Tong / Quan Hiểu Đồng

 81. Chen Dao Ming / Trần Đạo Minh

 82. Carina Lau / Lưu Gia Linh

 83. Jolin Tsai / Thái Y Lâm

 84. Nicholas Tse / Tạ Đình Phong

 85. Aaron Kwok / Quách Phú Thành

 86. Gao Yuan Yuan / Cao Viên Viên

 87. Olivia Wang Zi Wen / Vương Tử Văn

 88. Kevin Tsai / Thái Khang Vĩnh

 89. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên

 90. Han Han / Hàn Hàn

 91. Feng Xiao Gang / Phùng Tiểu Cương

 92. Xu Zheng / Từ Tranh

 93. Zhang Jia Yi / Trương Gia Trạch

 94. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân

 95. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ

 96. Jason Zhang Jie / Trương Kiệt

 97. Zhang Hui Mei / Trương Huệ Muội

 98. Zhang Yimou / Trương Nghệ Mưu

 99. William Feng Shao Feng / Phùng Thiệu Phong

 100. Lin Qin / Lý Thấm

Advertisements

Top 50 Actors of 2016

top50actor_2016

(image credit: as marked)

Translations:

1. Hu Ge / Hồ Ca

2. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong

3. Wang Kai / Vương Khải

4. Yang Yang / Dương Dương

5. William Chan / Trần Vỹ Đình

6. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa

7. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ

8. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng

9. Hawick Lau / Lưu Khải Uy

10. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân

11. Wu Lei / Ngô Lỗi

12. Michael Chen He / Trần Hách

13. Zhang Han / Trương Hàn

14. Jin Dong / Cận Đông

15. Huang Xuan / Huỳnh Hiên

16. Song Joong Ki / Tống Trọng Cơ

17. Xue Zhi Qian / Tuyết Chi Khiêm

18. Jiang Jin Fu / Tưởng Kình Phu

19. Deng Chao / Đặng Siêu

20. Wallace Chung / Chung Hán Lương

21. Luo Jin / La Tấn

22. Ma Ke / Mã Khả

23. Li Chen / Lý Thần

24. Lee Jong Suk

25. Guo De Gang / Quách Đức Cương

26. Jia Nai Liang / Giả Nại Lương

27. Lu Yi / Lục Nghị

28. Lu Han / Lộc Hàm

29. Huang Xiao Ming / Huỳnh Hiểu Minh

30. Wu Xiu Bo / Ngô Tú Ba

31. Chen Xiao / Trần Hiểu

32. Ryan Zheng / Trịnh Khải

33. Sun Hong Lei / Tôn Hồng Lôi

34. Nicky Wu / Ngô Kỳ Long

35. Du Chun / Đổ Thuần

36. Qin Jun Jie / Tần Tuấn Kiệt

37. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên

38. Song Xiao Bao / Tống Tiểu Bảo

39. Wang Jun Kai / Vương Tuấn Khải

40. William Feng Shao Feng / Phùng Thiệu Phong

41. Huang Bo / Huỳnh Bột

42. Zhu Ya Wen / Chu Á Văn

43. Zhang Lu Yi / Trương Lỗ Nhất

44. Zhang Yi Shan / Trương Nhứt Sơn

45. Park Hae Jin

46. Benny Chan / Trần Hạo Dân

47. Yin Zheng / Doãn Chính

48. Ji Chang Wook

49. Yuan Hong / Viên Hoằng

50. Yang Shuo / Dương Thước

Celebs Real Life Couples

Okay, I was just bored and wanted to start a list. But I will only include the ones I know for sure of OR care about somewhat. So if you don’t see your favorites on there, DON’T freak out. Also, I’m not including any past relationships OR rumors. AND–yes, this is the last one–I’m dividing them by region since I was getting a headache trying to group ’em one way or another.

Hong Kong

 • Andy Hui and Sammi Cheng
 • Angela Tong and Chin Ka Lok
 • Edmond So and Winnie Lau
 • Eric Suen and Macy Chan
 • Ekin Cheng and Yoyo Mung
 • Felix Wong and Leung Kit Wah
 • Frankie Lam and Kenix Kwok
 • Hacken Lee and Emily Lo
 • Jacky Cheung and May Lo
 • John Chiang and Lee Lam Lam
 • Kevin Cheng and Grace Chan
 • Leila Tong and Desmond Tang
 • Liu Kai Chi and Barbara Chan
 • Michael Miu and Jamie Chik
 • Noel Leung and Gary Chan
 • Power Chan and Mimi Lo
 • Roger Kwok and Cindy Au
 • Simon Yam and Qi Qi
 • Stephen Fung and Shu Qi
 • Tony Leung Chiu Wai and Carina Lau
 • Wong Cho Lam and Leanne Li

Mainland China

 • Benny Qian and Coco Lv
 • Deng Chao and Betty Sun Li
 • Dong Xuan and Gao Yun Xiang
 • Fu Xin Bo and Ying Er
 • Kevin Yan and Sunny Du
 • Qiao Zhen Yu and Wang Qian Yi
 • Tiffany Tang Yan and Luo Jin
 • Tong Li Ya and Chen Si Cheng
 • William Feng Shao Feng and Zanilia Zhao Li Ying
 • Zhang Jie and Xie Na

Taiwan

 • Alice Ko and Kunda Hsieh
 • Alyssa Chia and Xiu Jie Kai
 • Blue J and Sandrine Pinna
 • Blue Lan and Jade Chou
 • Chen Yu Feng and Ye Jia Yu
 • Eric Huang and Jenny Lu
 • June Tsai and Lee Yi
 • Justine Ji and Wu Jian Xin
 • Leroy Yang and Jiang Zu Ping
 • Nylon Chen and Lene Lai
 • Phil Chang and Shi Yi Lang
 • Vic Chou and Reen Yu
 • Wallace Huo and Ruby Lin
 • Wesley Chia and Amanda Chu

Singapore

 • Christopher Lee and Fann Wong

MIXED

 • Ada Choi and Max Zhang
 • Archie Kao and Zhou Xun
 • Dicky Cheung and Jess Zhang
 • Gallen Lo and Sophie Su
 • Mark Chao and Gao Yuan Yuan
 • Michelle Chen and Chen Xiao
 • Nicky Wu and Cecilia Liu Shi Shi
 • Sonija Kwok and Zhu Shao Jie

*This list will be updated from time to time.

Fairly Legal: An Adaptation of Liu An Hua Ming’s Novel

Title / Tên: Fairly Legal (美人谋律) / Mỹ Nhân Mưu Luật

AKA / Tên Khác: Tang Dynasty’s Strategic Law  (大唐谋律) / Đại Đường Mưu Luật

Episode Count / Tổng Số Tập: 40 Episodes / Tập

Episode Length / Tổng Số Phút Trong Một Tập: 45 Minutes / Phút

Genre / Thể Loại: Drama, Romance, Ancient, Suspense / Tính Kịch, Tình Cảm, Cổ Trang, Huyền Nghi

Airing / Thời Gian Phát Sóng:

Director(s) / Đạo Diễn: Li Hui Zhu (李慧珠) / Lý Huệ Châu

Producer / Giám Chế: Yang Mi / Dương Mịch

Online Broadcasting Platforms / Những Liên Mạng Phát Sóng: iQIYI (爱奇艺), LeTV (乐视), Sohu (搜狐), MangoTV (芒果TV), QQ (腾讯)

Plot Summary / Tình Tiết: Young Chun Tu Mi was borned from a military household. Originally intended to be an obedient young lady of a small household yet unfortunately her father was wronged and imprisoned. Because there was no male figure within the household, Chun Tu Mi–who had studied the laws–didn’t have any choice but to enter the courthouse and seek justice for her father, hence she had to walk on the road of a barrister. For a woman to lodge a complain, she had to face numerous problems and obvious criticisms. Even affecting her marriage. Yet due to her persistence and her family’s support and encouragement, she saved poor people, fought against nobility, never feared the powerful, was crafty and full of wisdom, uncovered countless of unsolved and mysterious cases, sharing and shouldering the burdens of the country’s difficulties, and willingly became the king’s little pawn. In the end, Chun Tu Mi grown into the first ancient greatest female barrister. At the same time, she also won over the affections of the future crowned prince Han Wu Wei, the minister of Dali Kang Zheng Yuan, and the foreign country prince A Su Rui. In the end, Chun Tu Mi chose to face trials and tribulations with A Su Rui, joining the two countries together by marriage. / Thiếu nữ Xuân Đồ Mi sinh ra trong một hộ nhà quân sự. Đáng lẽ dự định rằng sẽ ngoan ngoãn an phận làm thiên kim của một hộ nhỏ. Ai ngờ, phụ thân bị oan phải vào tù. Bởi vì trong nhà không có nam đinh, cho nên một người đã từng học hiểu về pháp luật như Xuân Đồ Mi phải bất đắc dĩ lên công đường vì cha thân oan. Và vì vậy đã phải dẫm lên con đường làm trạng sư. Một cô gái đi kiện cáo, cô đã phải đối diện với biết bao nhiêu gian nan và phê phán hiển nhiên. Đến nổi ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của cô. Nhưng vì sự kiên trì của cô và sự ủng hộ và cổ võ của gia đình, cô cứu dân nghèo, đấu quyền quý, không sợ cường quyền, giảo hoạt đa trí, phá vô số nghi nan kỳ án, vì quốc phân ưu, và cam nguyện làm con cờ nho nhỏ trong tay hoàng đế. Cuối cùng, Xuân Đồ Mi trở thành cổ đại đệ nhứt nữ trạng sư. Đồng thời, cô đã dành được cảm tình của Thái Tử Tương Lai Hàn Vô Úy, Đại Lý Đại Thừa Khang Chính Nguyên, và Dị Quốc Vương Tử A Tô Thụy. Cuối cùng, Xuân Đồ Mi chọn lựa con đường đồng cam cộng khổ với A Tô Thụy, đi hòa thân.

Yang Mi (楊冪) as Chun Tu Mi (春荼蘼) / Dương Mịch vai Xuân Đồ Mi. Tang Dynasty’s Greatest Female Barrister / Đại Đường Đệ Nhứt Nữ Trạng Sư (大唐第一女状师). Chun Tu Mi is a kind-hearted, full of sympathy girl. Because she wanted to seek justice for her father, she had to pursue the barrister path. Yet having been through a series of legendary stories, she finally acquired her true love. / Xuân Đồ Mi là một nữ tử thiện lương, tràn đầy sự thông cảm. Vì cha thân oan, cô phải đi trên con đường trạng sư. Nhưng trải qua vô số trường kỳ cố sự, cô đã kiếm được tình yêu của chính mình.

Feng Shao Feng (冯绍峰) as A Su Rui (阿苏瑞) / Phùng Thiệu Phong vai A Tô Thụy. A Su Rui is the Prince of A Su, a neighboring country to the Tang Dynasty. While traveling within the Tang Dynasty, he met and eventually fell in love with Chun Tu Mi. In the end, they were able to be together. / A Tô Thụy là vương tử của Nước A Tô, một nước láng giềng của Đại Đường. Trong lúc du ngoạn tại Đại Đường đã quen được Xuân Đồ Mi và đem lòng thương Xuân Đồ Mi. Cuối cùng, họ cũng được ở cạnh bên nhau.

William Chan (陳偉霆) as Ye Cha (夜叉) / Trần Vỹ Đình vai Dạ Xoa. Assassin (杀手) / Sát Thủ. Ye Cha is the leader of a top-ranked assassins organization, having a secretive background and acquiring advanced, unmeasurable martial arts techniques. Exuding a dangerous and mysterious aura. Yet risked his life countless times in saving Chun Tu Mi, having difficult of expressing his own trust. / Dạ Xoa là thủ lãnh của một tổ chức sát thủ cao đẳng, thân phận thần bí và có võ công cao thâm khó lường. Ngoại biểu nguy hiểm và hắc ám. Nhưng đã nhiều lần xả thân cứu Xuân Đồ Mi. Y là một người khó biểu lộ được sự tín nhiệm đối với người khác.

Mabel Yuan (袁姗姗) as Ren Ruo Yi (任若绮) / Viên San San vai Nhậm Nhược Ỷ. Ren Ruo Yi is Chun Tu Mi’s best friend since childhood. Likes Han Wu Wei. In the end, died protecting Han Wu Wei. / Nhậm Nhược Ỷ là bạn thân chơi từ nhỏ cho tới lớn của Xuân Đồ Mi. Thương Hàn Vô Úy. Cuối cùng, vì bảo vệ Hàn Vô Úy mà chết.

Li Yi Feng (李易峰) as Han Wu Wei (韩无畏) / Lý Dịch Phong vai Hàn Vô Úy. Han Wu Wei is the future crowned prince of the Tang Dynasty. Met Chun Tu Mi at the imperial garden, and eventually fell in love with her. At all times and in silence, tried to protect her. / Hàn Vô Úy là thái tử tương lai của Đại Đường. Tương ngộ với Xuân Đồ Mi tại ngự hoa viên và đã đem lòng mến mộ Xuân Đồ Mi. Luôn luôn âm thầm bảo vệ Xuân Đồ Mi.

Wallace Chung (鍾漢良) as Kang Zheng Yuan (康正源) / Chung Hán Lương vai Khang Chính Nguyên. Kang Zheng Yuan is a minister from the Kingdom of Dali, possesses an impressive amount of family wealth and status. He is a very talented person in regard to the law and possess an overflowing amount of literary talent. Likes Chun Tu Mi and treats her like his own child. / Khang Chính Nguyên là đại thần của Nước Đại Lý. Gia phú dồi dào, địa vị thanh cao. Là một vị pháp luật kỳ tài, tài hoa lỗi lạc. Thích Xuân Đồ Mi và coi cô ta như con gái của mình.

Viann Zhang ( 張馨予) as Liu Xin Xin (柳欣欣) / Trương Hinh Dư vai Liễu Hân Hân. Assassin (杀手) / Sát Thủ. Liu Xin Xin is a heartless and ruthless demonic maiden. Continuously forge against Chun Tu Mi. Likes A Su Rui. However, in the end, made peace with Chun Tu Mi. / Liễu Hân Hân là một nữ ma đầu tâm độc, thủ cay. Luôn luôn châm trích Xuân Đồ Mi. Thương A Tô Thùy. Nhưng cuối cùng giảng hòa với Xuân Đồ Mi.

Wu Xiu Bo (吴秀波) as Xu Zheng Xing (徐正兴) / Ngô Tú Ba vai Từ Chính Hưng. Tang Dynasty’s Minister (唐朝大臣) / Đường Triều Đại Thần.

Yoki Sun ( 孙耀琦) as Zhang Jing Yu (张静玉) / Tôn Diệu Kỳ vai Trương Tịnh Ngọc. Naive daughter of a wealthy family / Thiên kim thơ ngây của một đại hộ.

Hawick Lau (劉愷威) as Chun Da Shan (春大山) / Lưu Khải Uy vai Xuân Đại Sơn. Farmer (农夫) / Nông Phu.

Sources: Baidu + Weibo

Whoever wants to read the novel in Viet, go here.

*All translations were done by DTLCT, so if you decided to share elsewhere, please credit (or link back to blog). (You can take out one language or the other to your likings.)

**All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Weibo: The Special List

No, no, no. This is not another tutorial since I already hung up my hat. Well, for now. Unless I go explore and update some of the gaps that I haven’t care to try out yet. But for now, this is a random post. So what is the special list really? It’s obvious that every one of us has a lot of people we are following, right? (Duh, I know…) Anyway, it ended up being too much of a challenge for me though it’s always optional since I have too many things with my life than sit around and stalk people. I just need to know of some recent news, promotions, or others. At least those from my current obsessions, like absolute current ones so I could tune in and check things out. I currently have like 200 and something people that I tune into, but I managed to narrow it down to 53–because of the dramas I’m watching and still like to stalk some long-time favorites. So who made it?


Deric Wan (温兆伦) – Why is he first? Isn’t it obvious? He’s one of the first ones I discovered when beginning to watch TV series or listen to Chinese music. It’s not like I’m going to give up liking him just because of some bizarre reasons. He still acts good and sings good, so yeah. He totally deserves the first spot.


Eric Suen (孫耀威) – I just think among all of those I put on this list, he deserves the 2nd spot because he’s from the ’90s? Haven’t lost it yet with the singing, keeps coming up with creative songs. Can’t say the same for his choice of TV series, but I seriously can’t pin him for that since I’m always into music more than watching stuff so he gets the easy out. GREAT?


Vivien Yeo (楊秀惠) – Don’t ask, it’s just because Eric’s 2nd. And she shows great promise though she’s not promoted much. But that’s just my opinion.


Jacky Chu/ Zhu Fan Gang (祝釩剛) – Need I say more?


Sophia Chou/ Zhou Ming Jing (周明璟) – My favorite new pairing for Jacky. AND not to mention she’s pretty cool and quite down to earth. Great voice, hardworking, and always optimistic.


Andy Chen Yi (陳奕) – The mad blogger/networking person. Honestly, stalking him is so fun. And it has somewhat become a habit ’cause of my personal partial to past Tangerine artists. I know he’s NOT the best, but his personality is always so cool and not to mention he’s quite charming. (NO, I’m not cradle robbing. Just on the level of liking him pairing with quite several of my favorites.)


Joanne Zeng Zhi Qiao (曾之喬) aka Qiao Qiao (喬喬) – YES, another one that I shouldn’t even have to explain. Why is she between Chen Yi and Tang Feng AND NOT Calvin since I’m like into the whole ‘QiaoRu’ craze recently? Chen Yi and Tang Feng paired with her first. Not to mention they’re still pals, etc. So it’s only fair I put her between them.


Denny Tang Feng (唐豐) – I always rooted for him all these years so it’s not like it’s a sudden thing with Rookies’ Diary. Finally, he’s getting the recognition he deserves. One of the guys within the new generation of the TW scenes that could act. (And doesn’t even have to dress nicely to be able to act well either. roll eyes)


Achel Chang/ Zhang Xin Yu (張芯瑜) aka Xiao Xiao Yu (小小瑜) – Love her singing. And yes, I’m one of the rare ones that like her voice and actually like her acting as well. AND yes, her personality–though people thinks it’s immature OR whatever. She has really matured these past years. YET I’m so glad she’s not changing into a ‘fake-sy’ like some people. Always so real and so cool. At least I always thought she’s fine.


Hu Ge (胡歌) – Xiao Yao stuck between Ai Qie and Yue Ru, nice? YES, I couldn’t resist the joke SO had to put him between them. Hu Ge is sort of like Wallace for me. Always so awesome YET never shows off. Quite real also.


Ady An Yi Xuan (安以轩) – I don’t need to explain, do I? I had her between my two favorite pairings of her. Great? Can’t penalize me for putting Hu Ge first because that’s how I watched and noticed them. AND then came more Ady dramas so Dylan came into the picture.


Dylan Kuo/ Guo Pin Chao (郭品超) – See the pattern yet? YES, My The Outsiders group are kind of clustered together. Nice? Anyway, Dylan has always surprised me with the roles he’d chosen. Not always so predictable. Not choosing over-hyped stuff on purpose.


Blue Lan Zheng Long (藍正龍) – With The Outsiders and then Police Et Vous and then I Do?, it’s hard not to like him. I actually like how he’s doing more of the less over-hyped dramas in the past. Not sure how he would go forth now. But good luck all the same.


Annie Liu Xin You (劉心悠) – Makes sense to put Annie near Blue after my obsession with I Do?


Michael Chang/ Zhang Xun Jie (張勛傑) – One of the three brothers from The Outsiders and the reason why I place him near Annie is they almost collaborate. Too bad. Maybe next time. Another person always looking for new challenges with his roles.


Ge Li Jie Fu (格里杰夫) – Blame it on my obsession with this one song he sang with Cynthia. And after checking out his other songs, tune into him as well.


Cynthia Wang Xin Ru ( 王心如) – Thanks to Momo Love, I found out more about her and like her voice as well. Not to mention how she’s fun to stalk as well. Yeah, she’s next to Nic ’cause she’s sort of my favorite co-star with Nic (aside from Cyndi–or maybe leaning on even more than Cyndi by now).


Nicholas Teo/ Zhang Dong Liang (張棟樑) – Need to explain more? YES, he’s sort of like Wallace in a way but on the music side. (Though I’m not implying anything about Wallace’s singing, LOL!) Kind of fun to stalk him as well. Get to learn more about events as well as random chats with his friends.


Cyndi Wang Xin Ling (王心凌) – Princess Cyndi. That’s it. The person who got me interested in watching Taiwanese dramas again so that said something. Though people can disagree or whatever. But that was what happened.


Jiro Wang Dong Cheng (汪东城) – I guess just for the Jindi craze? NOT to mention how I conveniently place him between Cyndi and Calvin just for the fun of it.


Calvin Chen Yi Ru (辰亦儒) – Because of the QiaoRu craze and not to mention how I sort of tune into him more at times. Sorry, like way before I actually am having this obsession over Chun. ‘Cause I really like his positive attitude and his sunshine side. (Yeah, the first person I actually pay attention to in FRH was him, not the others. Though sometimes I don’t let on ’cause fans were too into fighting that I didn’t want to aggravate anyone else. But now I sort of tune into FRH normally on my own, not as scared, but still trying not to make troubles for others, I want to clarify that.)


Angela Chang/ Zhang Shao Han (张韶涵) – Odd to place her between Calvin and Will but not really since they collaborated in the past already, right? Not to mention I sort of want to keep Angela somewhere along the top. Angela joined Weibo recently (through Gillian Chung’s help) and has been posting several messages already. Pretty cool. She posts both in English and Chinese. So that’s like easy on the stalking bit.


Wilber Pan Wei Bo (潘瑋柏) – Should I need to explain more about the arrangement? Endless Love obsession here. Though not done with the drama yet still found them cute as always. And I do like Will so it’s not too over to put him on the list.


Sandrine Pinna aka Zhang Rong Rong (張榕容) – Recent obsession because of Endless Love but I do like her style.


Ehlo Huang Yu Rong (黃玉榮) – The other favorite previously 183 Club member that I still care a lot about. He updates us once in a while. So it’s cool. No hint or anything by placing between these two, I don’t want to place him way down there.


Justine Ji Wen Hui (紀文惠) – Always like Justine because of my partial to Tangerine artists–as mentioned above already. Also because I like her style as well. Not to mention how she released her debut album recently and I just want to tune in to her events.


Van Fan Yi Chen (范逸臣) – Hey, he goes way back in the days when I was watching Wallace’s Sound of Colors SO it’s not like I just tune in recently after watching Cape No.7 or something. Just manage to get bits and pieces of news recently. He had his normal hair color back–for now. Yay!


Tammy Chen Yi Rong (陳怡蓉 ) – I used to watch this one drama with Van and Tammy and like them as a pairing so put them near one another. Not to mention how I’ve been a fan of Tammy for a while now. Not too over to pay more attention to her lately.


Tony Sun Xie Zhi (孫協志) – Senior Xie Zhi! Okay, Manager Xie Zhi. But I’m so used to him being ‘Senior Xie Zhi’ that it’s hard to separate that. Kind of fun stalking him too.


Esther Liu Pin Yan (劉品言) aka Yan Yan (言言) – As a fan of Sweety–and part of the old Tangerine artists clan, gotta add her, right? Place her between two of my favorite pairing of hers. YUP, Tony and Eddie.


Eddie Peng Yu Yan (彭于晏) – Haven’t really tuned into him as much lately in the whole TV series/movies since I’m occupied with other obsessions but it’s all right. Still like him and want to keep up to date at times. He’s between Esther and Janine. Nice? Haven’t seen messages of him interacting with Esther (I might have missed it though) but have seen him interact with Janine and it’s really cute and funny. They still call each other by the character names in Wayward Kenting, which brings back some nice and cute memories.


Janine Chang/ Zhang Jun Ning (張鈞甯) – Hey, been tuning into her stuff so it’s natural that I stalk her on Weibo as well.


Xiu Jie Kai (修杰楷) – Mr. Nature, always providing nice shots of scenery, etc. And because of the B&W phase that I place him near Janine.


Yuan Hong (袁弘) – I don’t know. I like to watch him interact with Hu Ge and other Chinese Paladin III cast. It’s fun. Sometimes he does updates on Hu Ge and the others too so it’s not like he just posts stuff about himself. Cool guy. (Did I tell you guys that I actually like him the most with Rainie? ‘Cause that’s the way I watched in the first place, I watched Strange Tales of Liao Zhai and really liked them together, so yeah…)


Yang Mi (杨幂) – YES, my favorite pairing with Hu Ge but place her in between these two because it’s all right since she’s good friends with Yuan Hong outside as well and also has been in two series with FSF already? (Or so I thought.)


William Feng Shao Feng (冯绍峰) – I don’t know. Just put him on the list for kicks ’cause he would update stuff or interact with Ady or Yang Mi. Feel like he could really act (and I think all those collaborations with TVB are so misleading for his abilities since I felt so different when watching his Mainland dramas versus the TVB ones).


Liu Xiang Ci (劉香慈) – The Rookies’ Diary team begins with her. YES, the reason why I put her and about several others in.


Zhao Jun Ya (趙駿亞) – Can’t blame me for not watching his stuff before Rookies’ Diary because I didn’t watch all his past dramas. I’m so serious. I just managed to miss all of them, which is strange. But oh well. I’ll tune in to his dramas from now on to make up for it? LOL!


Debbie Huang Di Jun (黃荻鈞) – Another Rookies’ Diary cast. Though of course, she interacts others too, so it’s not like just for that.


Chen De Lie (陳德烈) – Lin Bo Wen! LOL! Actually liked him since watching Your Home Is My Home so was glad he was part of the Rookies’ Diary‘s cast. (And I realized later that Jun Ya was also in YHIMH yet I didn’t even remember him at all, lol.)


Novia Lin Ruo Ya (林若亞) – She doesn’t appear much in Rookies’ Diary but I still follow her stuff since she’s in Monga Yao Hui also so just tracking stuff for that too, LOL!


Qian Jun Zhong (錢君仲)Rookies’ Diary is still going and he’s in the sequel so still checking stuff that he posts at times.


Ah Gan (阿 竿) – Tian Bin, right? Can’t miss him. Found him recently through Xiao Xiao You’s interaction with him so yeah…


Ah Xiang (阿翔) – The last person I manage to find who’s also in Rookies’ Diary and has Weibo so following him as well.


Penny Lin Wei Jun (林韋君) – Found her just recently so stalking her for the time being, LOL! I manage to get some of my positive energy back and try to ignore some of her fans. So now I think I might get more inspirations for fanfics. But don’t get me started on the pairing ’cause I always been into Ambrose and Penny more than some others. Though I wouldn’t rule out other possibilities.


GINO – YES, I could put him in near Qiao Qiao or Cyndi but I got torn so I just thought putting him near Penny’s cool too since they did pair up–and did look quite cute together as well. Another guy fun to stalk at times as well.


Bianca Bai Xin Hui (白歆惠) – One of my favorites (of course) and she hasn’t post as much lately or I’m not stalking as much lately. But better to put her in the list so I could keep track.


James Wen Sheng Hao (溫昇豪) – Recent interest because of his chemistry with Sonia BUT I haven’t watched The Fierce Wife yet since I don’t care regardless of how others urge me to watch.


Sonia Sui Tang (隋棠) – Always been my favorite, even before she got recognized by many (like recently). Blame it on AQMFS ’cause I liked her back then and didn’t think she sucked or anything.


Amber Kuo/ Guo Cai Jie (郭采潔) – I guess have to put her in too ’cause I did like her after watching some scenes of Na Yi Nian De Xing Fu Shi Guang.


Joe Cheng/ Zheng Yuan Chang (鄭元暢) – I wasn’t into him back then or didn’t care to pay attention. NOT his fault but more like the hype surrounding a certain drama. So I didn’t pay attention to him until Honey & Clover. Can’t wait to watch (or more like catch-up on for me) Channel X.


Mike He Qun Xiang (賀軍翔) – Just like him after watching Devil Beside You and then since I’m tuning in to Mei Le Jia You (recently called Love Keeps Going) so yeah.


Kingone Wang (王傳一) – Already adding Mike, it’s hard not to think of adding him in too. And he’s fun to stalk as well so why not, right?

Is this permanent? NOPE…because my current obsession could always change, except for a rare few that I won’t erase. The higher up they are, the higher the chance they won’t get deleted out of the list. Are the current ones at the bottom doom? Well, not really…we’ll see…

Okay, so what is the point–aside from this being a random post and I had to be all repetitive with my obsession for these people? Honestly, I totally recommend you taking time deciding on about 50 people to put into some kind of ‘special’ list SO it would make it easier on your stalking life. LOL! (If that make sense…) Only around 50 ’cause if more, you’ll end up with a headache again. ‘Cause guess what with about 50 people? I catch up faster. I was like not around for several days during the weekend ’cause who wants to be stuck inside for the weekend, right? So when I came back, it took me like 3 pages before I’m back to the point where I last read someone’s entry. Great?

So, do you have a similar list? Like not really called ‘Special’ list like mine but more like some kind of list to narrow down your ‘absolutely, must follow’ people versus others? If yes, who? If not, who would you put on there? Just curious. See you guys next time on another random post about Weibo. But maybe I’ll break it down or be more specific about some interesting relations I found. But probably won’t be limited to just this group.

*All images were captured by DTLCT