Top 50 Actors and Actresses of 2019

(image credit: as marked)

This list combines both female and male artists–and it’s top 50 so some from the other lists might not make this one.

Translations:

1. Zhu Yi Long / Chu Nhứt Long

2. Deng Lun / Đặng Luân

3. Yang Zi / Dương Tử

4. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh

5. Jackson Yee / Dịch Dương Thiên Tỉ

6. Xiao Zhan / Tiêu Chiến

7. Yang Mi / Dương Mịch

8. Wang Yi Bo / Vương Nhứt Bác

9. Dilraba Dilmurat / Địch Lệ Nhiệt Ba

10. Ju Jing Yi / Cúc Tịnh Y

11. Yang Yang / Dương Dương

12. Hu Ge / Hồ Ca

13. Li Xian / Lý Hiện

14. Luo Yun Xi / La Vân Hy

15. Li Qin / Lý Thấm

16. Wang Jun Kai / Vương Tuấn Khải

17. Luo Jin / La Tấn

18. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng

19. Tiffany Tang Yan / Đường Yên

20. Jin Dong / Cận Đông

21. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong

22. Angel Wang / Vương Âu

23. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi

24. Victoria Song / Tống Thiến

25. Alan Yu / Vu Mông Lung

26. Tamia Liu Tao / Lưu Đào

27. Zheng Shuang / Trịnh Sảng

28. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên

29. Guli Nazha / Cổ Lực Na Trát

30. Wang Kai / Vương Khải

31. Angel Zhao / Triệu Kim Mạch

32. Guan Xiao Tong / Quan Hiểu Đồng

33. Roy Wang / Vương Nguyên

34. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân

35. William Chan / Trần Vỹ Đình

36. Xu Kai / Hứa Khải

37. Huang Zi Tao / Hoàng Tử Thao

38. Jiang Shu Ying / Giang Sơ Ảnh

39. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ

40. Li Yi Tong / Lý Nhứt Đồng

41. Xing Fei / Hình Phi

42. Yang Chao Yue / Dương Siêu Việt

43. William Feng Shao Feng / Phùng Thiệu Phong

44. Vin Zhang / Trương Bân Bân

45. Yukee Chen / Trần Ngọc Kỳ

46. Zhu Ya Wen / Chu Á Văn

47. Lei Jia Yin / Lôi Giai Âm

48. Jiang Xin / Tưởng Hân

49. Lu Han / Lộc Hàm

50. Wendy Zhang / Trương Tử Phong

Top 50 Actors of 2019

(image credit: as marked)

Translations:

1. Zhu Yi Long / Chu Nhứt Long

2. Deng Lun / Đặng Luân

3. Jackson Yee / Dịch Dương Thiên Tỉ

4. Xiao Zhan / Tiêu Chiến

5. Wang Yi Bo / Vương Nhứt Bác

6. Yang Yang / Dương Dương

7. Hu Ge / Hồ Ca

8. Li Xian / Lý Hiện

9. Luo Yun Xi / La Vân Hy

10. Wang Jun Kai / Vương Tuấn Khải

11. Luo Jin / La Tấn

12. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng

13. Jin Dong / Cận Đông

14. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong

15. Alan Yu / Vu Mông Lung

16. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên

17. Wang Kai / Vương Khải

18. Roy Wang / Vương Nguyên

19. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân

20. William Chan / Trần Vỹ Đình

21. Xu Kai / Hứa Khải

22. Huang Zi Tao / Hoàng Tử Thao

23. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ

24. William Feng Shao Feng / Phùng Thiệu Phong

25. Vin Zhang / Trương Bân Bân

26. Zhu Ya Wen / Chu Á Văn

27. Lei Jia Yin / Lôi Giai Âm

28. Lu Han / Lộc Hàm

29. Shawn Dou / Đậu Kiêu

30. Jia Nai Liang / Giả Nại Lương

31. Zhang Jia Yi / Trương Gia Dịch

32. Zhang Yi / Trương Dịch

33. Lai Guan Lin / Lại Quán Lâm

34. Chen Xiao / Trần Hiểu

35. Wu Lei / Ngô Lỗi

36. Xing Zhao Lin / Hình Chiêu Lâm

37. Johnny Bai / Bạch Vũ

38. Guo Jing Fei / Quách Kinh Phi

39. Zhang Yi Shan / Trương Nhứt Sơn

40. Bai Jing Ting / Bạch Kính Đình

41. Yang Shuo / Dương Thước

42. Kenny Lin Geng Xin / Lâm Canh Tân

43. Xu Wei Zhou / Hứa Ngụy Châu

44. Joseph Zeng / Tăng Thuấn Hy

45. Johnny Huang / Huỳnh Cảnh Du

46. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa

47. Huang Lei / Huỳnh Lỗi

48. Jeremy Jones / Từ Chính Hy

49. Hu Yi Tian / Hồ Nhứt Thiên

50. Jin Han / Kim Hàn

Forbes China – Top 100 Successful Celebrities 2017

(image credit: Zhao Li Ying’s Studio Weibo)

I usually don’t do this, but I just thought I do it since year since I saw the list the other day.  (Go here for the list in its originality.) And I know she’s not ranked first, but I just like the picture, lol.

Anyway, here goes the translation for the list:

 1. 1. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng
 2. 2. Lu Han / Lộc Hàm
 3. 3. Yang Mi / Dương Mịch
 4. 4. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh
 5. 5. Yang Yang / Dương Dương
 6. 6. Tamia Liu Tao / Lưu Đào
 7. 7. Jackie Chan / Thành Long
 8. 8. Angelababy / Yang Ying / Dương Dĩnh
 9. 9. Jay Chou / Châu Kiệt Luân
 10. 10. Wu Yi Fan / Ngô Dịch Phàm
 11. 11. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong
 12. 12. Deng Chao / Đặng Siêu
 13. 13. Betty Sun Li / Tôn Lệ
 14. 14. Tiffany Tang Yan / Đường Yên
 15. 15. Chen Kun / Trần Khôn
 16. 16. Huang Xiao Ming / Huỳnh Hiểu Minh
 17. 17. TFBOYS
 18. 18. Hu Ge / Hồ Ca
 19. 19. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi
 20. 20. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng
 21. 21. William Chan / Trần Vỹ Đình
 22. 22. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa
 23. 23. Crystal Liu Yi Fei / Lưu Diệc Phi
 24. 24. Jing Bo Ran / Tỉnh Bách Nhiên
 25. 25. Huang Zi Tao / Hoàng Tử Thao
 26. 26. Wu Xiu Bo / Ngô Tú Ba
 27. 27. Andy Lau / Lưu Đức Hoa
 28. 28. Vicki Zhao / Triệu Vy
 29. 29. Li Bing Bing / Lý Băng Băng
 30. 30. Huang Bo / Huỳnh Bột
 31. 31. Wallace Chung / Chung Hán Lương
 32. 32. Lin Chi Ling / Lâm Chí Linh
 33. 33. Jia Nai Liang / Giả Nại Lương
 34. 34. Chris Lee / Li Yu Chun / Lý Vũ Xuân
 35. 35. Sally Jing Tian / Cảnh Điềm
 36. 36. Mark Chao / Triệu Hựu Đình
 37. 37. Dilraba Dilmurat / Địch Lệ Nhiệt Ba
 38. 38. Tong Li Ya / Đồng Lệ Á
 39. 39. Zheng Shuang / Trịnh Sảng
 40. 40. Cheney Chen Xue Dong / Trần Học Đông
 41. 41. He Jing / Hà Cảnh
 42. 42. Wang Kai / Vương Khải
 43. 43. Kenny Lin Geng Xin / Lâm Canh Tân
 44. 44. Xue Zhi Qian / Tuyết Chi Khiêm
 45. 45. Faye Wong / Vương Phi
 46. 46. Eddie Peng / Bành Vu Yến
 47. 47. Lu Yi / Lục Nghị
 48. 48. Shu Qi / Thư Kỳ
 49. 49. Nicky Wu / Ngô Kỳ Long
 50. 50. Jin Dong / Cận Đông
 1. 52. Liu Wen / Lưu Văn
 2. 53. Guo De Gang / Quách Đức Cương
 3. 54. Michael Chen He / Trần Hách
 4. 55. Li Chen / Lý Thần
 5. 56. Jiang Xin / Tưởng Hân
 6. 57. Jacky Cheung / Trương Học Hữu
 7. 58. Eason Chan / Trần Dịch Tấn
 8. 59. Donnie Yen / Chân Tử Đan
 9. 60. Zhou Xun / Châu Tấn
 10. 61. Louis Koo / Cổ Thiên Lạc
 11. 62. Huang Lei / Hoàng Lỗi
 12. 63. Wu Lei / Ngô Lỗi
 13. 64. Sun Hong Lei / Tôn Hồng Lôi
 14. 65. Show Luo / La Chí Tường
 15. 66. Tony Leung Chiu Wai / Lương Triều Vỹ
 16. 67. Ryan Zheng / Trịnh Khải
 17. 68. Ruby Lin / Lâm Tâm Như
 18. 69. Sun Yang / Tôn Dương
 19. 70. Zhang Yi Shan / Trương Nhứt Sơn
 20. 71. Zhou Dong Yu / Châu Đông Vũ
 21. 72. Ni Ni / Nghệ Ni
 22. 73. Yang Zi / Dương Tử
 23. 74. Victoria Song / Tống Thiến
 24. 75. Xie Na / Tạ Na
 25. 76. Hawick Lau / Lưu Khải Uy
 26. 77. Mayday
 27. 78. Huang Xuan / Huỳnh Hiên
 28. 79. Sandra Ma / Mã Tư Thuần
 29. 80. Guan Xiao Tong / Quan Hiểu Đồng
 30. 81. Chen Dao Ming / Trần Đạo Minh
 31. 82. Carina Lau / Lưu Gia Linh
 32. 83. Jolin Tsai / Thái Y Lâm
 33. 84. Nicholas Tse / Tạ Đình Phong
 34. 85. Aaron Kwok / Quách Phú Thành
 35. 86. Gao Yuan Yuan / Cao Viên Viên
 36. 87. Olivia Wang Zi Wen / Vương Tử Văn
 37. 88. Kevin Tsai / Thái Khang Vĩnh
 38. 89. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên
 39. 90. Han Han / Hàn Hàn
 40. 91. Feng Xiao Gang / Phùng Tiểu Cương
 41. 92. Xu Zheng / Từ Tranh
 42. 93. Zhang Jia Yi / Trương Gia Trạch
 43. 94. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân
 44. 95. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ
 45. 96. Jason Zhang Jie / Trương Kiệt
 46. 97. Zhang Hui Mei / Trương Huệ Muội
 47. 98. Zhang Yimou / Trương Nghệ Mưu
 48. 99. William Feng Shao Feng / Phùng Thiệu Phong
 49. 100. Li Qin / Lý Thấm

Top 50 Actors of 2016

top50actor_2016

(image credit: as marked)

Translations:

1. Hu Ge / Hồ Ca

2. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong

3. Wang Kai / Vương Khải

4. Yang Yang / Dương Dương

5. William Chan / Trần Vỹ Đình

6. Wallace Huo / Hoắc Kiến Hoa

7. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ

8. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng

9. Hawick Lau / Lưu Khải Uy

10. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân

11. Wu Lei / Ngô Lỗi

12. Michael Chen He / Trần Hách

13. Zhang Han / Trương Hàn

14. Jin Dong / Cận Đông

15. Huang Xuan / Huỳnh Hiên

16. Song Joong Ki / Tống Trọng Cơ

17. Xue Zhi Qian / Tuyết Chi Khiêm

18. Jiang Jin Fu / Tưởng Kình Phu

19. Deng Chao / Đặng Siêu

20. Wallace Chung / Chung Hán Lương

21. Luo Jin / La Tấn

22. Ma Ke / Mã Khả

23. Li Chen / Lý Thần

24. Lee Jong Suk

25. Guo De Gang / Quách Đức Cương

26. Jia Nai Liang / Giả Nại Lương

27. Lu Yi / Lục Nghị

28. Lu Han / Lộc Hàm

29. Huang Xiao Ming / Huỳnh Hiểu Minh

30. Wu Xiu Bo / Ngô Tú Ba

31. Chen Xiao / Trần Hiểu

32. Ryan Zheng / Trịnh Khải

33. Sun Hong Lei / Tôn Hồng Lôi

34. Nicky Wu / Ngô Kỳ Long

35. Du Chun / Đổ Thuần

36. Qin Jun Jie / Tần Tuấn Kiệt

37. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên

38. Song Xiao Bao / Tống Tiểu Bảo

39. Wang Jun Kai / Vương Tuấn Khải

40. William Feng Shao Feng / Phùng Thiệu Phong

41. Huang Bo / Huỳnh Bột

42. Zhu Ya Wen / Chu Á Văn

43. Zhang Lu Yi / Trương Lỗ Nhất

44. Zhang Yi Shan / Trương Nhứt Sơn

45. Park Hae Jin

46. Benny Chan / Trần Hạo Dân

47. Yin Zheng / Doãn Chính

48. Ji Chang Wook

49. Yuan Hong / Viên Hoằng

50. Yang Shuo / Dương Thước

Fairly Legal: An Adaptation of Liu An Hua Ming’s Novel

Title / Tên: Fairly Legal (美人谋律) / Mỹ Nhân Mưu Luật

AKA / Tên Khác: Tang Dynasty’s Strategic Law  (大唐谋律) / Đại Đường Mưu Luật

Episode Count / Tổng Số Tập: 40 Episodes / Tập

Episode Length / Tổng Số Phút Trong Một Tập: 45 Minutes / Phút

Genre / Thể Loại: Drama, Romance, Ancient, Suspense / Tính Kịch, Tình Cảm, Cổ Trang, Huyền Nghi

Airing / Thời Gian Phát Sóng:

Director(s) / Đạo Diễn: Li Hui Zhu (李慧珠) / Lý Huệ Châu

Producer / Giám Chế: Yang Mi / Dương Mịch

Online Broadcasting Platforms / Những Liên Mạng Phát Sóng: iQIYI (爱奇艺), LeTV (乐视), Sohu (搜狐), MangoTV (芒果TV), QQ (腾讯)

Plot Summary / Tình Tiết: Young Chun Tu Mi was born from a military household. Originally intended to be an obedient young lady of a small household yet unfortunately, her father was wronged and imprisoned. Because there was no male figure within the household, Chun Tu Mi–who had studied the laws–didn’t have any choice but to enter the courthouse and seek justice for her father, hence she had to walk on the road of a barrister. For a woman to lodge a complaint, she had to face numerous problems and obvious criticisms. Even affecting her marriage. Yet due to her persistence and her family’s support and encouragement, she saved poor people, fought against nobility, never feared the powerful, was crafty and full of wisdom, uncovered countless of unsolved and mysterious cases, sharing and shouldering the burdens of the country’s difficulties, and willingly became the king’s little pawn. In the end, Chun Tu Mi grew into the first ancient greatest female barrister. At the same time, she also won over the affections of the future crowned prince Han Wu Wei, the minister of Dali Kang Zheng Yuan, and the foreign country prince A Su Rui. In the end, Chun Tu Mi chose to face trials and tribulations with A Su Rui, joining the two countries together by marriage. / Thiếu nữ Xuân Đồ Mi sinh ra trong một hộ nhà quân sự. Đáng lẽ dự định rằng sẽ ngoan ngoãn an phận làm thiên kim của một hộ nhỏ. Ai ngờ, phụ thân bị oan phải vào tù. Bởi vì trong nhà không có nam đinh, cho nên một người đã từng học hiểu về pháp luật như Xuân Đồ Mi phải bất đắc dĩ lên công đường vì cha thân oan. Và vì vậy đã phải dẫm lên con đường làm trạng sư. Một cô gái đi kiện cáo, cô đã phải đối diện với biết bao nhiêu gian nan và phê phán hiển nhiên. Đến nổi ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của cô. Nhưng vì sự kiên trì của cô và sự ủng hộ và cổ võ của gia đình, cô cứu dân nghèo, đấu quyền quý, không sợ cường quyền, giảo hoạt đa trí, phá vô số nghi nan kỳ án, vì quốc phân ưu, và cam nguyện làm con cờ nho nhỏ trong tay hoàng đế. Cuối cùng, Xuân Đồ Mi trở thành cổ đại đệ nhứt nữ trạng sư. Đồng thời, cô đã dành được cảm tình của Thái Tử Tương Lai Hàn Vô Úy, Đại Lý Đại Thừa Khang Chính Nguyên, và Dị Quốc Vương Tử A Tô Thụy. Cuối cùng, Xuân Đồ Mi chọn lựa con đường đồng cam cộng khổ với A Tô Thụy, đi hòa thân.

Yang Mi (楊冪) as Chun Tu Mi (春荼蘼) / Dương Mịch vai Xuân Đồ Mi. Tang Dynasty’s Greatest Female Barrister / Đại Đường Đệ Nhứt Nữ Trạng Sư (大唐第一女状师). Chun Tu Mi is a kind-hearted, full of sympathy girl. Because she wanted to seek justice for her father, she had to pursue the barrister path. Yet having been through a series of legendary stories, she finally acquired her true love. / Xuân Đồ Mi là một nữ tử thiện lương, tràn đầy sự thông cảm. Vì cha thân oan, cô phải đi trên con đường trạng sư. Nhưng trải qua vô số trường kỳ cố sự, cô đã kiếm được tình yêu của chính mình.

Feng Shao Feng (冯绍峰) as A Su Rui (阿苏瑞) / Phùng Thiệu Phong vai A Tô Thụy. A Su Rui is the Prince of A Su, a neighboring country to the Tang Dynasty. While traveling within the Tang Dynasty, he met and eventually fell in love with Chun Tu Mi. In the end, they were able to be together. / A Tô Thụy là vương tử của Nước A Tô, một nước láng giềng của Đại Đường. Trong lúc du ngoạn tại Đại Đường đã quen được Xuân Đồ Mi và đem lòng thương Xuân Đồ Mi. Cuối cùng, họ cũng được ở cạnh bên nhau.

William Chan (陳偉霆) as Ye Cha (夜叉) / Trần Vỹ Đình vai Dạ Xoa. Assassin (杀手) / Sát Thủ. Ye Cha is the leader of a top-ranked assassins organization, having a secretive background and acquiring advanced, unmeasurable martial arts techniques. Exuding a dangerous and mysterious aura. Yet risked his life countless times in saving Chun Tu Mi, having difficult of expressing his own trust. / Dạ Xoa là thủ lãnh của một tổ chức sát thủ cao đẳng, thân phận thần bí và có võ công cao thâm khó lường. Ngoại biểu nguy hiểm và hắc ám. Nhưng đã nhiều lần xả thân cứu Xuân Đồ Mi. Y là một người khó biểu lộ được sự tín nhiệm đối với người khác.

Mabel Yuan (袁姗姗) as Ren Ruo Yi (任若绮) / Viên San San vai Nhậm Nhược Ỷ. Ren Ruo Yi is Chun Tu Mi’s best friend since childhood. Likes Han Wu Wei. In the end, died protecting Han Wu Wei. / Nhậm Nhược Ỷ là bạn thân chơi từ nhỏ cho tới lớn của Xuân Đồ Mi. Thương Hàn Vô Úy. Cuối cùng, vì bảo vệ Hàn Vô Úy mà chết.

Li Yi Feng (李易峰) as Han Wu Wei (韩无畏) / Lý Dịch Phong vai Hàn Vô Úy. Han Wu Wei is the future crowned prince of the Tang Dynasty. Met Chun Tu Mi at the imperial garden, and eventually fell in love with her. At all times and in silence, tried to protect her. / Hàn Vô Úy là thái tử tương lai của Đại Đường. Tương ngộ với Xuân Đồ Mi tại ngự hoa viên và đã đem lòng mến mộ Xuân Đồ Mi. Luôn luôn âm thầm bảo vệ Xuân Đồ Mi.

Wallace Chung (鍾漢良) as Kang Zheng Yuan (康正源) / Chung Hán Lương vai Khang Chính Nguyên. Kang Zheng Yuan is a minister from the Kingdom of Dali, possesses an impressive amount of family wealth and status. He is a very talented person in regard to the law and possesses an overflowing amount of literary talent. Likes Chun Tu Mi and treats her like his own child. / Khang Chính Nguyên là đại thần của Nước Đại Lý. Gia phú dồi dào, địa vị thanh cao. Là một vị pháp luật kỳ tài, tài hoa lỗi lạc. Thích Xuân Đồ Mi và coi cô ta như con gái của mình.

Viann Zhang ( 張馨予) as Liu Xin Xin (柳欣欣) / Trương Hinh Dư vai Liễu Hân Hân. Assassin (杀手) / Sát Thủ. Liu Xin Xin is a heartless and ruthless demonic maiden. Continuously forge against Chun Tu Mi. Likes A Su Rui. However, in the end, made peace with Chun Tu Mi. / Liễu Hân Hân là một nữ ma đầu tâm độc, thủ cay. Luôn luôn châm trích Xuân Đồ Mi. Thương A Tô Thùy. Nhưng cuối cùng giảng hòa với Xuân Đồ Mi.

Wu Xiu Bo (吴秀波) as Xu Zheng Xing (徐正兴) / Ngô Tú Ba vai Từ Chính Hưng. Tang Dynasty’s Minister (唐朝大臣) / Đường Triều Đại Thần.

Yoki Sun ( 孙耀琦) as Zhang Jing Yu (张静玉) / Tôn Diệu Kỳ vai Trương Tịnh Ngọc. Naive daughter of a wealthy family / Thiên kim thơ ngây của một đại hộ.

Hawick Lau (劉愷威) as Chun Da Shan (春大山) / Lưu Khải Uy vai Xuân Đại Sơn. Farmer (农夫) / Nông Phu.

Sources: Baidu + Weibo

Whoever wants to read the novel in Viet, go here.

*All translations were done by DTLCT, so if you decided to share elsewhere, please credit (or link back to the blog). (You can take out one language or the other to your likings.)

**All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.

Tian Di Bu Rong

WARNING: MAJOR SPOILERS AHEAD. If you DO NOT want to be spoiled, please DO NOT read. You have been warned.

So what about it? Hey, I was waiting for this one for a while so it was not like it was random to watch it. Though I implied that I was sick of this era’s costumes and stories but with such a cast, I had to check it out. (I’m a sucker for that, lol.) And did I mention I was sick and tired of those catfight scenes? However, IF there were cliched moments, at least the outcomes were usually not as cliched so it was something to look forward to.

The Four Women:

 • Ady An as Du Lan Yan. When I realized the little girl at the beginning was Ady’s character, I couldn’t help but think of the similarities between this and Autumn’s Concerto–though AC was after this. (Not to mention the change in the cast of AC.) Her father died and her stepmother wanted to sell her to the brothel, luckily her servant friend rescued her in time and she was able to run away. Oh yeah, there was also the case of her master being a pervert too and tried to peek at her when she was getting ready to take a bath. Her character grew strong later on to continue living YET I kept feeling this injustice because of all the tragic obstacles she’d gone through. She suffered so much right from the start–even when she was so young and did not know the world outside her yet. She was taken in and trusted with duties as the head servant, but was envied by one of the servants thus bringing forth troubles. Her suffering seemed never-ending, even to the last point of her life, she had to sacrifice for others.
 • Rain Lee as Jiang Yu Ping. Wow! Okay… Though it was another daring role for Rain but somehow after the initial scene, I felt like rooting for her after seeing how Annie’s character, Yue E, was trying to borrow some money from her. I rather let her help her lover than Yue E because that would equal to helping that pervert that ruined Lan Yan’s happiness/life. Then she fell into the trap that she set, which was ironic and made her character less brilliant or powerful. Rain delivered quite well with her performance. She was definitely scary in her plots and her ruthless killing rampage to get what she wanted. Though till the end, she never got what she wanted either. But it was funny that she fell into her own trap aka thinking she did not care less for Chao Zong yet she had fallen so deep and was willing to resort to any means to get him back by her side and then later getting back at him for what he’d done to her (though it was her own doing with fooling with fate).
 • Michelle Yim as Yin Xi Hong. Honestly, I was looking forward to another clever performance from Michelle–though her acting was wonderful, her role said otherwise. All right, she got the authoritative look and the elegant image, but her intelligence could be reconsidered. She failed to see past Chun Ni’s motives and was being manipulated by Chun Ni’s behaviors that made it hard to swallow. Yes, she only wanted someone with great care to details and having a gentle person around was more preferable than the loudmouth daughter-in-law YET she was not able to see past the fake exterior. Though they redeemed her character later as the story unfolded and sent the story into another path, letting us see more beyond her harsh ways and unreasonable demands yet it was still a shame. It was no doubt that Michelle delivered well with each scene.
 • Annie Yi as Li Yue E. I don’t know whether to clap her on for being so authoritative or scold at her for being so stupid. She thought she was smart to marry her maid away so her husband would not think of that maid anymore BUT unknowingly created a way for him to get to the maid and claim her as his. Supposedly in control and clever yet it was all an exterior and a joke. Or it was all a front to hide her weakness. It was not a surprise either that her character was done away early in the series since she was the weakest one–although it was implying at first that Lan Yan was the weakest. Her endurance level couldn’t be compared to others.

More of the Four Women:

 • Who won the prize for being the dumbest? Must be Yue E. She thought she was authoritative, clever, and effective. YET she was not able to seek out the truth or cared for it. She liked to be lied to so she got just that. It was a pity and super frustrating to see her victims being disposed of by her. She was so oblivious it was hard to believe that she was maintaining the family business. But it might be better explained as her being blind when it came to love YET her actions caused severe consequences to others. Yes, she later took revenge on her husband but she shouldn’t be given credit for anything since it was part of the others’ plot as well. She only wanted to do things for herself, NOT doing anything extraordinary like wanting to take revenge for other women. Nothing wrong with that since the dude was her husband after all, but I just want to say that it shouldn’t be looked as an action to redeem herself but more of something she wanted to do to secure whatever was left of her happiness. At least it did not drag long with the conflicts.
 • Who was the cleverest? I was aiming for Yu Ping at first with her scheming nature and being able to deceive others with her notable and/or respectable image since she was carrying on a secret affair with Chao Zong. But she made the mistake of letting Chao Zong go court Lan Yan with the intent of seeking revenge for her good sister, Yue E. (There was no doubt about Yu Ping being manipulated and deceptive regarding different schemes but that did not mean she was clever as an overall.) I only had one person left since I was waiting for Michelle Yim to appear, thinking that she was the clever person in here since the others seemed weaker or would eventually be broken down. However, I was wrong. Xi Hong was so easily deceived that made me disappointed. She, of course, would have no idea that such a girl would play such a trick on her, trying to please her to gain access into the Shen family. But I thought she would be more cautious considering how her family business was and how successful they’d become. So who was it? I have to say no one. Lan Yan grew and became strong and I do not doubt her intelligence but she was not able to take control of her life for the first part of the series and later falling to other fate so I didn’t want to consider that. She did not have the power like the others. Though she did prove herself capable later with the family business and household maintenance, she still was not able to control her overall destiny. Among all the other three powerful women, I expected more but they failed too to capture my attention in the cleverness department.
 • Who was the bravest? I have to say Lan Yan. Yes, she was the weakest among the four women, lacking the power or skills to defend herself. Yet she was the bravest to go through such trials at the beginning and how she managed to overcome all obstacles that were tossed her way. She was down at times–which was inevitable–and needed help here and there, but she faced a lot of tough things that others were not able to IF presented their way. Yu Ping was considered a daredevil in a way and should not be given the credit as brave. She did what she did because she did not care for the consequences. Yue E wasn’t brave to face the reality of things, such as what her husband did at first OR how she chose to be oblivious to matters and wanted to dispose of it as soon as possible. Xi Hong was a notable woman YET she was not able to withstand some things. That was why I felt Lan Yan deserved the title. She learned and grew, BUT that wasn’t just it. She endured a lot of pain through it, toughening up, and pulling herself to move forward each time. Her chance toward the end to prove her capabilities and showed her intelligence and bravery to strive on because of how she lost her child was also very powerful. She was able to turn things around on her own–with help of Leng Yun cheering her on, but through her courage and hardworking attitude, she was able to regain the asset of the Shen family again–without waiting for Chao Zong to come and rescue her OR anyone in that matter. Too bad she was not able to control her fate at the end. But her bravery should not be taken lightly.

Others:

 • William Feng Shao Feng as Shen Chao Zong. I wanted to dislike his character for being a leech and relied on Yu Ping’s financial help at times for his businesses YET it was hard to hate him as the story unfolded. There were often mix feelings at times yet there was no definite line as to his character. He was convincing as the manipulative guy at first but was also persuasive as the pitiful guy later on. There was this complexity to his character that was hard to grasp at times, which made his character different from the other guys in here. Probably because he was scheming in his own nature and loved games so he was experienced, but I really liked that he was the only one who was able to see past and observe from a distance what was going on in Lan Yan’s life and what really happened, knowing she was the victim, not like the others who were scolding at Lan Yan at first. It was a bit disappointing though that he was like any other man who had a BIG FAT ego and wanted to be the hero all the time. He did not care to acknowledge Lan Yan’s talent and abilities to run the house. Nor did he care to acknowledge that she had lost so much so now she was fighting back. He only cared about his own reputation. Yet it soon passed and showed us that he was not like that or did not mean it. He valued his family–although how messed up they seemed to be–so he thought Lan Yan was chasing them all away for her benefit. Perhaps, it had to remind us from time to time that he was human and his character was often switching back and forth in conflicts. It was not easy being him. His life was always so colorful–even if he had caused half of the troubles himself.
 • Mickey He as Leng Yun. Lan Yan’s childhood friend. The second cutest guy in here and his intro scene was equally cool. It was strange that Xin He should meet him before he was able to reunite with Lan Yan. I don’t know whether to say he was an honest person and a considerate person, always putting others’ life before him OR call him dumb. Since he let go of Lan Yan just like that to let Da You had his way. Yes, he wanted to repay Da You and he was definitely caring about Lan Yan’s future but he did not know that he had pushed her to the pit. Yet later I got past that and maintained my positive attitude toward him. He was always so righteous and so honest that he might be caring for others too much and put himself last (almost like Lan Yan). He was very supportive of others and always did his best to help. A great guy overall.
 • Qiao Zhen Yu as Su Xin Hai. Xin He’s older brother. Though he seemed careless and not attentive to details hence running into trouble with his previous job, I thought he was very observant regarding how he asked regarding Lan Yan’s bruises when they bumped into Lan Yan that one time. Unlike his sister, he did not form an opinion immediately BUT just bring up possible topics for discussion with Leng Yun, not jumping to conclusions. Yes, he commented that IF those rumors were true, then Da You must be hard to live with, etc BUT he did not play the blame game right away. He was already biased toward Da You because of Wu Shuang, but he did not stress strongly. Though acting out of rashness and wanting to take revenge for Lan Yan thus losing his job again, but I felt that scene was a hallmark for his character. Yes, he shouldn’t have done that since he had sacrificed his job BUT it showed a strong sense of righteousness that his character possessed and it drove the rest of the plot forward, freeing Lan Yan, etc. And yet he had to pay such a heavy price for his life. Qiao Zhen Yu delivered once again, this time as an honest guy. Xin Hai was careless at times yet had a kind heart.
 • Li Fei Er as Su Xin He. Lan Yan’s best friend and seemed as a witty servant at her intro scene. I honestly thought that her character had been ruined on purpose to garner more dramatic scenes toward the end. Honestly, she was very clever at first yet she seemed possessed later on with her actions, especially after Shao Yu died. Yes, she was trained by Yu Ping and was heavily influenced by it, but it gave her no reason to act that way. I felt there was this fake exterior to her by the time the series reached its ending. It was like she was portrayed as the intelligent, cautious, and gentle person at first but as the story moved forth, it seemed all fake that she was being supportive toward Lan Yan or believing others too quickly. Yes, she was shocked when she found out a certain part like she thought Lan Yan was cheating on Da You at first BUT she was Lan Yan’s best friend, shouldn’t she let Lan Yan explain? It was like all empty talk. She redeemed herself but it seemed her character had lost some witty element to it. She was just like others who used their eyes to see, not their hearts to listen. The whole scene of the misunderstanding with Shao You was also ridiculous since she was the one who initiated the whole caring for Leng Yun too much YET she made it like Shao You was responsible when she was demonstrating in front of them (i.e. wiping the sweats for Leng Yun that one time). Oh yeah, the thing with how she believed Yu Ping so fast and learned from Yu Ping was crazy too. It could be said that she wanted revenge for her husband and all BUT her actions made it unforgivable since she clearly knew what was right and wrong from the start–at least it was led on her morality was strong. Yet she let that one girl died so she could reach her goal. I thought that by the time she learned that her brother was actually killed by Yu Ping, she would stop BUT she did not. It seemed like it was too late. She had gone too far, been poisoned by Yu Ping too much to return. I thought her sibling bonding with her brother would stop her but it didn’t. So I had two conclusions regarding her contradicting actions at various points of the series: (1) her character had been sacrificed for the dramatic purposes of the plot–like I pointed out earlier, or (2) it was all a fake exterior, in the beginning, to deceive us into thinking she was a goody-good girl.
 • Deng Jia Jia as Kuang Chun Ni. Another despicable character and probably the most responsible for driving Lan Yan’s life into the worst. She was jealous of Lan Yan thus causing troubles and indirectly driving Lan Yan to the worst fate imagined. I felt that it wasn’t like she wasn’t pretty OR anything, she looked great with the off-screen pictures BUT the production team made her hair looked so strange and the makeup was overdone or it seemed like a bunch of smudges, not bringing out her gorgeous side at all. I thought her acting was really good. I did not realize it at first since she was just some annoying character to me. But her transition to knowing only of her baby and taking things simply made it quite convincing contrary to her fierce actions from before. She brought those expressions out really well. I wouldn’t believe it if someone had told me beforehand that she would make peace with Lan Yan later but watching it made it convincing enough.
 • Zheng Guo Lin as Jiang Shao You. I didn’t like him at first and was on the edge of hating too because he was causing troubles for Xin Hai and Xin He. Not to mention how he was gambling away the family fortune. Yet in the later episodes, it showed that he was a kind person who was willing to use his money to help the homeless kids and also find time to play with them. Perhaps his death was the most tragic–after Xin Hai’s–since he suffered so much with all those burn marks trying to save Yu Ping–a person he respected and thought was his only relative–yet he died by her hands because she did not want him to become her baggage. It was so sad to watch his life slipping away just like that. He was betrayed by the person he trusted the most and he was always so innocent, always believing her and treating her like a real family.
 • Wilson Guo as Lu Da You. I don’t know whether to despise him or to pity him. Since his heroic actions were seen when he leaped into the burning house to save Leng Yun YET was forced to obey to that one despicable man. Perhaps he should not be blamed as much since his sister’s life/happiness was at stake. BUT still, that was a cruel thing to do to Lan Yan. What was even more despicable about him was how he kept crying out with his pitiful tones that caused others to sympathize with him and disregarding Lan Yan, thinking that she was the one at fault. IF he was so brave, he would have fought back (even IF he couldn’t win) and not take it out on Lan Yan and play the pitiful card. He can’t tell others what was going on since he needed to save some face left for himself, not wanting to air his problems for others to see BUT he was not capable of fighting his own battle that made it more frustrating. What was even more of a bigger joke was him telling others that it was his house and they shouldn’t kick him out at the scene where the others were trying to resurrect Lan Yan. It was true that it was his house, YET it was a joke because he never defended the house or was able to protect his family in the first place SO he could not say anything. The fact that he kept criticizing others for their lack of occupation or incapable of providing for others made it too ironic since he had a house and had an occupation BUT was not brave enough to OR was not capable of protecting his wife and sister in the first place. Who was he to criticize Leng Yun or Xin Hai? Perhaps his death was the part that almost everyone was looking forward to because it moved forward the plot even more, releasing Lan Yan finally. However, it was also the cause of Xin Hai’s death, which was really ironic. It was like he had to bring along Xin Hai as well.
 • Xiao Yu Yu as Lu Wu Shuang. I just don’t like how they did the makeup and hairstyle for her. It made her image more annoying than cute. It was hard to get past the style to like her character. It got better with her character development later and I tried to see past the hairstyle they gave her so it was all right. But the production team should be more careful in that area since I felt she was somehow robbed, not having the youthful and cute look as her role was supposed to be. Though I must say that she was bearable at times but I was not able to forgive her for killing Xin Hai. YES, she misunderstood and thought that he killed her brother YET she did not trust him enough OR understand him enough. She said that she loved him BUT I felt it was too much of a joke. Yes, she died with him BUT it was stupid. She chose NOT to believe him YET she chose to die with him? I don’t get that logic. It wasn’t like she was so good to her brother or they got along so well. YES, she did lend him the remaining of the money in order for him to ask for Lan Yan’s hand in marriage with Yue E at the beginning, BUT their bonding seemed a joke the rest of the time. It was normal that they fight BUT I thought it wasn’t strong enough for her to get so emotional over things. She seemed to care about Xin Hai more than her brother at first SO it was ridiculous that she did not believe him (Xin Hai). She should know Xin Hai better than that. She jumped to the conclusion and just killed him like that.

Romances/ Relationships:

 • Chao Zong and Lan Yan. The most tragic couple in here. I did not like the idea of them together at first BUT they really convinced me with the plot moving along. They’d been through so much yet was not able to live together at the end either. I think ‘tian di bu rong’ was aimed at them. Since ‘heaven could not tolerate’ them together, always wanting to separate them no matter what. The fact that they never gave up made it even more memorable. Yes, there were times they lost hope, but they always hung on and never stopped loving each other. Sometimes their trust was tested, but it was quickly resolved to reunite them once again, fighting together and facing all challenges thrown their way. So what if they did not win the last battle? They were irreplaceable to one another. Lan Yan’s death scene was worth a box of tissues or two. Seriously, it was NOT dragged out at all. Quite well done with the scenery and tragic setting. Beautiful flowers and Chao Zong playing his flute. (BUT I rather she not die.)
 • Leng Yun and Lan Yan. I thought they were the most tragic couple at first but my perception changed later when they finally reached the point of friendship. (I seriously thought the two kids who portrayed their younger versions were equally cute and lovable with the flashbacks.) Yes, it was quite dramatic at first of how they reunited and realized it was too late. Then there was hope, then there wasn’t. It was too much. But they were able to get past that. They both moved on–or at least Lan Yan had. Leng Yun ended up being the supportive figure by her side, always helping her. They reached the point of being friends and later possibly family because of how they looked out for each other later on–with him being there to help with matters while she always listened to his problem and being supportive during each situation. It was a cruel twist of fate for them yet it helped them learn and grow through time. I also liked how the wishing tree was their shared spot. It was like there for them from the beginning to the end. They shared many memories and stories there. It was sad that he would never know that she had already died since the last wish fell to the ground after he left. But perhaps it was better that he did not know since he would never be happy again if he were to learn of Lan Yan’s fate.
 • Leng Yun and Xin He. I thought that they were the most compatible at first yet it was hard to maintain this frame of mind as the series progressed and things got really complicated. They matched wit per wit at first with intelligence and skills. Yet it was a shame that they (the scriptwriters) had ruined her character. She turned into a deceptive, cunning person. (It could not be blamed fully since she had lost so much BUT it was like she did not have a strong will to drag herself away from the scene OR she did not know when to stop.) Leng Yun was rash at times too and drove her to the other side yet I felt she was more intelligent than that so I had more expectations toward her than him, considering how he had fallen into Yu Ping’s trap in the past. What was even more ironic was that they ended up together anyway. Okay, so they (the scriptwriters) tried to justify her character by redeeming her with helping them that one time AND how she bang her head and lost her memory. BUT that was like Leng Yun had to take care of her. It was like they (the scriptwriters) were afraid that he would end up alone so they needed someone for him to concentrate on. I rather he was the fearless wanderer, traveling around to help others at the end than end up with her. She needed to pay back for killing that one girl. Going crazy DID NOT punish her. It just made her forget all her wrongdoings and let her start anew.
 • Shao You and Xin He. I would never expect to like this pairing so much and thought that they were the most adorable pairing in here. I meant it was so random YET addicting to watch because it was both innocent and somehow natural at the same time. Very strange feeling yet it was refreshing to the hectic atmosphere of the show as an overall. I really liked their opposites-attract chemistry YET I was quite disappointed that they ruined her character by making her wipe the sweats for Leng Yun in front of Shao You and the others that one time. She was not the type of person to be close to a certain someone so easily AND it made less sense that she would do that after she was married. Why did they (the scriptwriters) have to throw that in? I know Shao You was acting up later too, but I think it honestly wasn’t his fault. Any person would be pissed off seeing that, NOT just him. Xin He herself would never do anything indecent or overboard like the case stated, especially how strict the rules in their town were. Xin He was misunderstanding Lan Yan that one time, SO it proved that she knew and kept to the codes. She wouldn’t throw unnecessary attention to herself. She knew her limits and knew how to behave appropriately. Luckily, the problem was resolved quickly (or so I thought) or it would be really lame. However, I couldn’t forgive the scriptwriters for killing Shao You and ruining her character as well later on. It also made their relationship a big joke AND made the scene where she was crying out, wanting to die with him when she thought he got kidnapped a bigger joke. It was not about revenge for him anymore. The fact that she wanted to jump back to Leng Yun made it ridiculous and I felt bad for Shao Yu even more. Yes, she had no one else and how she deeply fell for Leng Yun earlier made sense to go back to him (and she did deserve her own happiness) BUT I just felt it was a joke with saying how much she loved Shao You. OR like stressing how much she wanted revenge for Shao You when she still did not know Yu Ping was actually behind it. What was even more was how she betrayed Lan Yan later and caused the Shen family to get kicked out too. Too bad they wasted a good development of the relationship, possibly emphasizing that some people change for the worst?
 • Siblings: Xin Hai and Xin He. Yes, she was harsh on him BUT I was glad that she pulled him away from the Lu family and saving him face. They both truly cared for each other and looked out for one another until the very end. The most tragic scenes must be his death and her recounts of their childhood memories afterward. It was worth lots and lots of tears. They had a strong bond and was forced to separate just because of a misunderstanding OR more like a deceptive trap. However, it seemed like a joke since Xin He’s reaction to the truth about his death was NOT enough for her to stop her wrongdoings. She kept going and going. It was like her brother was not important enough for her to stop and start anew–alone or with someone. She only cared for other things later. Yes, she was the only one left but it did not mean she was entitled to go cause troubles for her friends who stuck with her through thick and thin.
 • Xin Hai and Wu Shuang. A big fat joke as I said earlier. I found their chemistry cute and funny at various points of the series. But I thought it was too much later on. Perhaps they were similar in that they were too innocent and were simple-minded. But I felt like she never trusted him enough to even measure up to him OR could declare that she loved him–as said before.

Favorite scenes (not that I didn’t like other scenes but thought these stood out the most AND I already mentioned some other favorites in the other parts):

 • The confrontation between Yue E and Lan Yan. This was the part where Yue E discovered that her husband stepped out of the Lu resident so she went into the house and confronted Lan Yan with seducing her husband aka being a despicable person. I really admired Lan Yan at this point for no longer begging Yue E to help her or to believe her. The damage was already done. What else was there to clarify or say? It was too late. And the person who needed to wake up was Yue E, thinking that she was the most tragic person OR thinking she could handle the problems. She wanted to put the blame on the others yet it was her husband and her fake ways that had led to the outcome. Like Lan Yan said, she was so ignorant or think she could handle it but she did not know how many had suffered in the past or been in the same fate as Lan Yan, having no say or was unable to call out for help.
 • The confrontation between Chao Zong and Yu Ping. She was clever yet she underestimated things big time regarding the matters of the heart. This part was where they met at their secret location after Yu Ping killed Chao Zong’s dog and hired a hitman to warn Lan Yan off. What Chao Zong said was very true and memorable. It was: “Sorry, my heart is very small, it could only hold one person.” Yes, he was the least person in here to be talking about loyalty YET it was so true since he finally cared for someone enough to shrug off business matters and much more. He was willing to sacrifice his business and fight for his happiness–whether it was right or wrong.
 • Lan Yan claiming that the old Lan Yan had died with her child and the new Lan Yan was born. I was surprised though I knew it was inevitable. I meant I thought they would drag out the whole tragic Lan Yan scenes since it was like that in the past and then also when she was trying to get along as best as she could with the rest of the Shen resident. But the turn around was really well done. Yes, she knew those tactics and knew how to take control yet she only wanted to live a peaceful life. It wasn’t like she was dumb. In other series, it would show that the girl was wise too BUT it seemed like she never took actions. I like how the turnaround was in here. We get to see her intelligence and planning come into play. She was not to be messed with–if only the others would know.

Dislikes:

 • Makeup/ hairstyles. Honestly, I had stressed this point with several characters and I felt that the majority of the cast, even the male cast were robbed. Every one of the female cast was not bad looking nor less gorgeous–one over the other–yet the majority of their hairdos were wrong or off. The makeup for some looked like smudges or overdone. It was really hard to imagine the guys falling for them because of said reason. (They did mention in the series at various times or references to how each of the women was of beauty SO that was something.) I think Li Fei Er was the luckiest among the supporting cast and Michelle Yim being the luckiest among the main cast–since their images were better. It was about the right touches for them, except for Fei Er having to endure the strange hairdo later when Xin He was married. Xiao Yu Yu and Deng Jia Jia were cute and gorgeous in their own rights yet was given such an image that they seemed to pale in comparison to others, which was sad. It was mostly because of the hair that got annoying, but their portrayals were still notable, especially Deng Jia Jia. For Ady, it was that little piece of hair sticking out in the middle of her forehead that made it unbearable. They got rid of it later but still was not forgivable. The costumes were brilliant so that made up for it IF only the makeup and the hairstyles accompanied then it would’ve been perfect.
 • The fact that Xin Hai died. The reason why I say this was NOT just because I’m a Qiao Zhen Yu fan BUT it was because it was too frustrating. He was too kindhearted hence falling prey to others’ trap. He was careless and he paid major time for it BUT he did not deserve it. If that meant being simple-minded was a crime, it was just ridiculous.
 • The fact that Shao You died. Like I mentioned above in two different categories already, I was horrified that he actually died. I thought he would’ve made it till the end, considering how the male cast was already on the lacking side. The fact that he died made it even more tragic. After his death, there were only two main male characters left. It wasn’t the only reason that made me feel robbed. But it was how I had grown to love his character so much. His childishness at times and his kind heart. He honestly believed Jiang Yu Ping and if he had not risked his life trying to save her, then he wouldn’t meet with his fate. He didn’t deserve to die like that. Though he did not die too blindly like Xin Hai, his death was the most horrifying because Yu Ping had personally killed him–unlike many times before that she had indirectly caused others’ death.
 • How they ruined Xin He’s character. I hated the fact that they did this. Although she was misled and deceived by Yu Ping, I could not forgive her or the scriptwriters for making it that way. I thought she would stop her actions when she saw how the other girl was suffering so much. Yet she still went through with the plan. She was driven by the misled idea that she wanted to avenge Shao You’s death BUT it was unforgivable that she resorted to such despicable means. Not to mention everything crumbled later (reasonable or not) when it got worse with her intentions or priorities. Don’t want to get repetitive since I already said it many times during this review.
 • The fact that no one knew it was Yu Ping who was responsible for it all. I meant she did not have to suffer for about 10 people that she killed in here. Yes, Leng Yun knew. Lan Yan knew. Chao Zong knew. But she was not brought to justice properly. I felt robbed. Or was it emphasizing the chaotic times and how things were never brought to light in small towns like that?
 • No one knew that Xin He was the one who told on them. It was the scene where she found out Lan Yan wasn’t pregnant like Xi Hong told the townspeople and went to tell on them. IF the others would’ve known, I don’t think the outcome would be like that. Yes, Leng Yun and Lan Yan might forgive her or sympathize with her BUT I felt it would’ve been better letting them know. Of course, it was obvious with how she was following that one dude BUT it was too easy on Xin He at the end. I rather Xin He die. That sounded cruel. BUT since Lan Yan had to die anyway, why let Xin He live happily? It was like encouraging people to do bad things since it would turn out all right in the end anyway.

Recommended or not? I’m not saying it’s a must-watch but it was interesting in its own right. There were frustrating points in the series or unbearable parts but it was unpredictable with various stories. So that won me over for the most part. But those who like happy endings shouldn’t watch since it was not a happy one. Though it was memorable and tragic.