You’re My Only One by Eric Moo

(Uploaded by: 流行经典歌曲那些年)

Song Title: You’re My Only One (你是我的唯一)

Music by: Eric Moo (巫啟賢)

Lyrics by: Xing Zeng Hua (邢增華)

Key:
Bold = Chinese
Light Brown = Pin Yin
Burnt Orange= English
Amber = Vietnamese

很想給你寫封信
hen xiang gei ni xie feng xin
Really want to write a letter to you
Rất muốn viết một bức thư cho em
告訴你這裡的天氣
gao su ni zhe li de tian qi
Telling you about this place’s weather
Nói cho em biết thời tiết của nơi đây
作夜的那場電影
zuo ye de na chang dian ying
A scene from last night’s film
Đoạn phim của tối hôm qua
還有我的心情
hai you wo de xin qing
And my mood
Và tâm tình của tôi

很想給你寫封信
hen xiang gei ni xie feng xin
Really want to write a letter to you
Rất muốn viết một bức thư cho em
卻只是想想而己
que zhi shi xiang xiang er ji
Yet those were just thoughts
Nhưng đó cũng là những suy nghĩ thôi
我己經不能肯定
wo ji jing bu neng ken ding
I couldn’t be sure
Tôi không khẳng định được rằng
你是不是還會關心
ni shi bu shi hai hui guan xin
Whether you still cared
Em vẫn còn quan tâm tới hay không

愛與不愛都需要勇氣
ai yu bu ai dou xu yao yong qi
To love or not, both requires courage
Có yêu hay không, hai thứ đều cần sự dũng cảm
於是我們都選擇了逃避
yu shi wo men dou xuan ze liao tao bi
Consequently, we both chose to dodge
Cho nên chúng ta đều chọn lẩn tránh
愛與不愛都需要勇氣
ai yu bu ai dou xu yao yong qi
To love or not, both requires courage
Có yêu hay không, hai thứ đều cần sự dũng cảm
於是我們都選擇了逃避
yu shi wo men dou xuan ze liao tao bi
Consequently, we both chose to dodge
Cho nên chúng ta đều chọn lẩn tránh

或許你不相信
huo xu ni bu xiang xin
Perhaps you don’t believe that
Có lẽ em không tin rằng
我很滿意這樣的結局
wo hen man yi zhe yang de jie ju
I’m very satisfied with this ending
Tôi rất hài lòng với kệt cuộc này
或許你不相信
huo xu ni bu xiang xin
Perhaps you don’t believe that
Có lẽ em không tin rằng
我沒有一絲的埋怨和悔意
wo mei you yi si de man yuan he hui yi
I haven’t had the slightest bit of complaint or a change of heart
Tôi không có một chút oán trách hay hối hận nào

雖然你是我的最初
sui ran ni shi wo di zui chu
Even though you’re my very first
Mặc dù em là người đầu tiên của tôi
雖然你是我的最終
sui ran ni shi wo di zui zhong
Even though you’re my very last
Mặc dù em là người cuối cùng của tôi
雖然你是我的唯一
sui ran ni shi wo di wei yi
Even though you’re my only one
Mặc dù em là người duy nhứt của tôi

*All translations were done by DTLCT.