Top 50 Actors and Actresses of 2019

(image credit: as marked)

This list combines both female and male artists–and it’s top 50 so some from the other lists might not make this one.

Translations:

1. Zhu Yi Long / Chu Nhứt Long

2. Deng Lun / Đặng Luân

3. Yang Zi / Dương Tử

4. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh

5. Jackson Yee / Dịch Dương Thiên Tỉ

6. Xiao Zhan / Tiêu Chiến

7. Yang Mi / Dương Mịch

8. Wang Yi Bo / Vương Nhứt Bác

9. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba

10. Ju Jing Yi / Cúc Tịnh Y

11. Yang Yang / Dương Dương

12. Hu Ge / Hồ Ca

13. Li Xian / Lý Hiện

14. Luo Yun Xi / La Vân Hy

15. Lin Qin / Lý Thấm

16. Wang Jun Kai / Vương Tuấn Khải

17. Luo Jin / La Tấn

18. Lay Zhang Yi Xing / Trương Nghệ Hưng

19. Tiffany Tang Yan / Đường Yên

20. Jin Dong / Cận Đông

21. Li Yi Feng / Lý Dịch Phong

22. Angel Wang / Vương Âu

23. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi

24. Victoria Song / Tống Tây

25. Alan Yu / Vu Mông Lung

26. Tamia Liu Tao / Lưu Đào

27. Zheng Shuang / Trịnh Sảng

28. Liu Hao Ran / Lưu Hạo Nhiên

29. Guli Nazha / Cổ Lực Na Trát

30. Wang Kai / Vương Khải

31. Angel Zhao / Triệu Kim Mạch

32. Guan Xiao Tong / Quan Hiểu Đồng

33. Roy Wang / Vương Nguyên

34. Zhang Ruo Yun / Trương Nhược Quân

35. William Chan / Trần Vỹ Đình

36. Xu Kai / Hứa Khải

37. Huang Zi Tao / Hoàng Tử Thao

38. Jiang Shu Ying / Giang Sơ Ảnh

39. Ray Ma Tian Yu / Mã Thiên Vũ

40. Li Yi Tong / Lý Nhứt Đồng

41. Xing Fei / Hình Phi

42. Yang Chao Yue / Dương Siêu Việt

43. William Feng Shao Feng / Phùng Thiệu Phong

44. Vin Zhang / Trương Bân Bân

45. Yukee Chen / Trần Ngọc Kỳ

46. Zhu Ya Wen / Chu Á Văn

47. Lei Jia Yin / Lôi Giai Âm

48. Jiang Xin / Tưởng Hân

49. Lu Han / Lộc Hàm

50. Wendy Zhang / Trương Tử Phong

Advertisements

Top 50 Actresses of 2019

 

(image credit: as marked)

Translations:

 1. Yang Zi / Dương Tử

 2. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh

 3. Yang Mi / Dương Mịch

 4. Di Li Re Ba / Địch Lệ Nhiệt Ba

 5. Ju Jing Yi / Cúc Tịnh Y

 6. Lin Qin / Lý Thấm

 7. Tiffany Tang Yan / Đường Yên

 8. Angel Wang / Vương Âu

 9. Cecilia Liu Shi Shi / Lưu Thi Thi

 10. Victoria Song / Tống Tây

 11. Tamia Liu Tao / Lưu Đào

 12. Zheng Shuang / Trịnh Sảng

 13. Guli Nazha / Cổ Lực Na Trát

 14. Angel Zhao / Triệu Kim Mạch

 15. Guan Xiao Tong / Quan Hiểu Đồng

 16. Jiang Shu Ying / Giang Sơ Ảnh

 17. Li Yi Tong / Lý Nhứt Đồng

 18. Xing Fei / Hình Phi

 19. Yang Chao Yue / Dương Siêu Việt

 20. Yukee Chen / Trần Ngọc Kỳ

 21. Jiang Xin / Tưởng Hân

 22. Wendy Zhang / Trương Tử Phong

 23. Angelababy / Yang Ying / Dương Dĩnh

 24. Lareina Song / Tống Tổ Nhi

 25. Xin Zhi Lei / Tân Chỉ Lôi

 26. Zhou Dong Yu / Châu Đông Vũ

 27. Tong Li Ya / Đồng Lệ Á

 28. Zhang Xue Ying / Trương Tuyết Nghênh

 29. Amanda Qin / Tần Hải Lộ

 30. @@@@

 31. Bridgette Qiao Xin / Kiều Hân

 32. Crystal Liu Yi Fei / Lưu Diệc Phi

 33. Yao Chen / Diêu Thần

 34. Zhao Lu Si / Triệu Lộ Tư

 35. Yoona

 36. Shen Yue / Thẩm Nguyệt

 37. Olivia Wang Zi Wen / Vương Tử Văn

 38. Stephy Qi Wei / Thích Vy

 39. Bai Lu / Bạch Lộc

 40. Crystal Zhang Tian Ai / Trương Thiên Ái

 41. Ma Yi Li / Mã Y Lợi

 42. Sally Jing Tian / Cảnh Điềm

 43. Song Yi / Tống Dật

 44. Lulu Xuan / Tuyên Lộ

 45. Sandra Ma / Mã Tư Thuần

 46. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng

 47. Meng Zi Yi / Mạnh Tử Nghi

 48. Yan Ni / Diêm Ni

 49. Wu Jin Yan / Ngô Cẩn Ngôn

 50. Li Nian / Lý Niệm

The Heavenly Sword and Dragon Saber 2018

Yes, someone finally went through with this one although there were rumors of a certain someone doing it for years. I was glad it wasn’t going to be that person. Anyhow, I got curious, of course, so I looked it up after seeing some stills floating around on Weibo. It seemed a tad more promising. The director of this production is Jeffrey Chiang, the same director for the recent Legend of the Condor Heroes. This is supposedly 50 episodes, but not confirmed.

They just started filming recently after the blessing ceremony so only some of the stills were released. If you want to stalk them, go here.

Anyway, Joseph Zeng (曾舜晞) will be portraying the main lead, Zhang Wu Ji (張無忌).

Yukee Chen (陈钰琪) will be Zhao Min (趙敏).

Bambi Chu (祝绪丹) is Zhou Zhi Ruo (周芷若).

Kabby Hui (許雅婷) as Xiao Zhao (小昭).

Cao Xi Yue (曹曦月) is Yin Li (殷離) aka Zhu Er (蛛兒).

Sun An Ke (孙安可) will be Yang Bu Hui (楊不悔).

Zhang Wu Ji’s father, Zhang Cui San (張翠山), will be portrayed by Ethan Li (李东学).

Zhang Wu Ji’s mother, Yin Su Su (殷素素) will be portrayed by Maggie Chen (陈欣予).

He Zi (黑子), seemed recently in numerous new Jin Yong adaptations, will be portraying Xie Xun (謝遜) aka The Golden Haired Lion King (金毛獅王) aka Zhang Wu Ji’s godfather. His hair looks super orange here, lol.

Yang Ming Na (杨明娜) will be portraying Xiao Zhao’s mother, Dai Qi Si (黛綺絲) aka Purple Dress Dragon King (紫衫龍王) aka Golden Flower Granny (金花婆婆).

Lin Yu Shen (林雨申) will be portraying Yang Bu Hui’s father, Yang Xiao (楊逍), supposedly known to be one of the two most handsome gentlemen of the Ming Cult.

The other most handsome gentleman of the Ming Cult is Fan Yao (范遙), portrayed by Zong Feng Yan (宗峰岩). He had to disfigure himself to go undercover in the Mongolian forces so the picture above reflected that part of the plot.

Louis Fan (樊少皇) will be portraying Xie Xun’s master, Cheng Kun (成昆) aka Yuan Zhen (圓真). Omg, he looks too goofy these days to take on such a role. (Fun fact: Ken Chang was Zhang Cui San in the previous version of HSDS. The reason I mentioned that was because Ken and Louis had become good friends after working in Chu Liu Xiang together, and even went on to collaborate in several more projects together.)

Wang Bao Bao (王保保), Zhao Min’s brother, will be portrayed by Ewen Sun (孙亦凡).

The guy who was really obsessed with Zhu Zhi Ruo, Song Qing Shu (宋青書) aka Song Yuan Qiao (宋遠橋)’s son, will be portrayed by Zhao Chao Ren (张超人).

Guess what? Kathy Chow will be in here as Abbess Mie Jue (滅絕師太), Zhu Zhi Ruo’s master. What’s soooo special about it? She portrayed Zhou Zhi Ruo in Steve Ma’s version of HSDS ages ago.

And last but not least, the awesome Zhang San Feng (張三丰) portrayed by Wang De Shun (王德顺).

I’ll stop here until people update with new stills. But I’m willing to see what else. Hey, I’m curious.

*All images were collected around the net hence belonging to their rightful owners.