The Years Like Song by Xu He Bin

Sharing is caring!

Song Title: The Years Like Song (岁月如歌)

Music by: Dong Dong Dong (董冬冬)

Lyrics by: Chen Xi (陈曦)

Key:
Bold = Chinese
Blue-Violet = Pin Yin
Red-Violet = English
Orange-ish Red = Vietnamese

鴻雁傳歌 與云同車
hong yan chuan ge   yu yun tong che
The swan goose’s song is transmitting along with the companionship of the clouds
Hồng nhạn truyền lại tiếng hót cùng với mây đồng hành
曾經青澀 曾經柔弱
ceng jing qing se   ceng jing rou ruo
The past’s immaturity and weakness
Sự non nớt và nhu nhược của dĩ vãng
曾經以為 無人懂得
ceng jing yi wei  wu ren dong de
Previously, thinking that no one could understand
Trước đây, cứ nghĩ rằng không ai có thể hiểu được
心中只剩忐忑
xin zhong zhi sheng tan te
The heart is only left with apprehension
Trong lòng chỉ còn lại sự lo lắng

繁花易破 與風同坐
fan hua yi po   yu feng tong zuo
The flourishing blossoms are easily ruined along with the accompaniment of the wind
Trăm hoa dễ tàn cùng với gió một nơi
如今深刻 如今沉默
ru jin shen ke   ru jin chen mo
The present’s profoundness and silence
Sự sâu sắc và trầm lặng của hôm nay
陪你經過多少年坎坷
pei ni jing guo duo shao nian kan ke
Accompanied you through all these years of hardships
Cùng với em trải qua bao nhiêu năm gian khổ
守住承諾最難得
shou zhu cheng nuo zui nan de
Keeping a promise is the hardest
Giữ lấy lời hứa là chuyện khó nhứt

紅顏出閣 與子同責
hong yan chu ge   yu zi tong ze
A young beauty marrying, along with responsibilities
Hồng nhan xuất giá cùng với những trách nhiệm
一眼看破 一手雕琢
yi yan kan po   yi shou diao zhuo
One glimpse to see through it all, one hand to sculpt
Một mắt để mà nhìn thấu hết tất cả, một tay để mà điêu khắc
一生渡過這條時間之河
yi sheng du guo zhe tiao shi jian zhi he
One lifetime to surpass this river of time
Một đời để mà vượt qua dòng sông thời gian này
牽手歲月傳說
qian shou sui yue chuan shuo
Holding hands within the tales of time
Nắm tay nhau trong những truyền thuyết của thời gian

不曾寂寞 與世同歌

bu ceng ji mo   yu shi tong ge
Having never been lonely, along with time and the accompaniment of songs
Chưa từng cô đơn bao giờ, cùng với thời gian và lời ca
一句來過 一聲如何
yi ju lai guo   yi sheng ru he
One phrase of having come, one sound of whatever
Một câu đã từng tới, một tiếng như thế nào
只願與你衝破 重重枷鎖
zhi yuan yu ni chong po   chong chong jia suo
Only hope to overcome this obstacle full of heavy chains with you
Chỉ nguyện cùng em phá vỡ những ràng buộc nặng nề này
再次對酒當歌
zai ci dui jiu dang ge
To once again drink and sing with you
Để một lần nữa đối tửu đương ca

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

2 thoughts on “The Years Like Song by Xu He Bin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *