This Kind of Feeling is Love by Joanne Tseng

Sharing is caring!

(Credit: ForwardMusic 豐華唱片)

Song Title: This Kind of Feeling is Love (這種感覺就是愛)

Music by: Chen Zhi Yuan (陳志遠)

Lyrics by: Qiong Yao (瓊瑤)

Key:
Bold = Chinese
Magenta = Pin Yin
Amber = English
Teal = Vietnamese

當散步時會想到你
dang san bu shi hui xiang dao ni
The moment when I took a stroll, I would think of you
Trong lúc mà em tản bộ, em sẽ nghĩ đến anh
當遊盪時會想到你
dang you dang shi hui xiang dao ni
The moment when I roamed about, I would think of you
Trong lúc mà em lang thang, em sẽ nghĩ tới anh
當你臉孔會出現在我的夢裡
dang ni liang kong hui chu xian zai wo de meng li
The moment when your face would appear in my dream
Trong lúc mà khuôn mặt của anh xuất hiện trong giấc mộng của em
當你的聲音會出現在我的耳祭
dang ni de sheng yin hui chu xian zai wo de er ji
The moment when your voice would be heard by my ears
Trong lúc mà thanh âm của anh lảng vảng bên tai của em
我才知道 你己經住在心底
wo cai zhi dao   ni ji jing zhu zai xin di
Only then that I know that you’ve resided at the bottom of my heart
Trong lúc đó em mới biết được rằng anh đang ở tận trong lòng em

當散步時又想到你
dang san bu shi you xiang dao ni
The moment when I took a stroll, I would once again think of you
Trong lúc mà em tản bộ, em lại nghĩ đến anh
當遊盪時又想到你
dang you dang shi you xiang dao ni
The moment when I roamed about, I would once again think of you
Trong lúc mà em lang thang, em lại nghĩ tới anh
當你的臉孔又出現在我的夢裡
dang ni de lian kong you chu xian zai wo de meng li
The moment when your face would once again appear in my dream
Trong lúc mà khuôn mặt của anh lại xuất hiện trong giấc mộng của em
當你的聲音又出現在我的耳祭
dang ni de sheng yin you chu xian zai wo de er ji
The moment when your voice would once again be heard by my ears
Trong lúc mà thanh âm của anh lại lảng vảng bên tai của em
我這才驚覺 我己經被你佔據
wo zhe cai jing jue   wo ji jing bei ni zhan ju
Only then that I suddenly realized that I’ve been occupied by you
Trong lúc đó em mới đột nhiên nhận ra rằng em đã bị anh chiếm cứ

當手機裡沒有你的呼喚
dang shou ji li mei you ni de hu huan
The moment when my cell phone doesn’t have any calls from you
Trong lúc mà điện thoại di động không có một cú gọi nào của anh
當電話裡沒有你的留言
dang dian hua li mei you ni de liu yan
The moment when my phone doesn’t contain any of your messages
Trong lúc mà điện thoại không có một tin nhắn nào của anh
當你的身影 不再陪伴我身邊
dang ni de shen ying   bu zai pei ban wo shen bian
The moment when your silhouette isn’t accompanying mine
Trong lúc mà hình bóng của anh không có bên cạnh em
我才知道 你己經是我最大的依戀
wo cai zhi dao   ni ji jing shi wo zui da de yi lian
Only then that I know that you’re my greatest reluctant to part with
Trong lúc đó em mới biết được rằng anh là sự quyến luyến lớn nhứt của em

當我習慣你的存在
dang wo xi guan ni de cun zai
The moment when I’m used to your presence
Trong lúc mà em đã quen với sự tồn tại của anh
當我害怕你的離開
dang wo hai pa ni de li kai
The moment when I’m afraid of your departure
Trong lúc mà em sợ rằng anh sẽ ra đi
當我們小別的時候 我痴痴等待
dang wo men xiao bie de shi hou   wo chi chi deng dai
The moment of our brief separation, I would foolishly wait
Trong lúc mà chúng ta tạm thời xa cách, em sẽ dại khờ chờ đợi
當我們吵架的時候 我默默發呆
dang wo men chao jia de shi hou   wo mo mo fa dai
The moment when we quarrel, I would silently stare in dazed
Trong lúc mà chúng ta gây gổ, em sẽ lặng lẽ nhìn một cách ngây ngô
我才知道 這種感覺就是愛
wo cai zhi dao   zhe zhong gan jue jiu shi ai
Only then that I know that this kind of feeling is love
Trong lúc đó em mới biết được rằng cảm giác này chính là tình yêu

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

1 thought on “This Kind of Feeling is Love by Joanne Tseng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading