Trai Tim Mua Thu by Lam Hung

Sharing is caring!

Vietnamese Title: Trái Tim Mùa Thu (Trai Tim Mua Thu)

English Translation: Autumn Heart

Music: Chinese Melodies

Viet Lyrics by: Bảo Đăng (Bao Dang)

Vầng trăng năm xưa, sáng sôi về đâu đây?
A moon of the past, shining to where?
Dĩ vãng mong chờ, người yêu ơi
A past is waiting, oh lover
Giờ em nơi đâu, có nghe mùa thu đang trút lá bên đời?
Where are you now? Could you hear autumn shredding away its leaves?
Buồn không em?
Sad or what?

Mùa thu xưa đôi ta vui bên nhau
A past autumn, we were accompanying each other in happiness
Đếm những chiếc lá rơi
Counting the falling leaves
Rồi thu nay anh đi trong cô đơn
And then this autumn, I’m walking in loneliness
Đếm bước âm thầm
Counting the steps of solitude

Nghe trái tim rêu phong theo thời gian
Listening to the heart rotting away through time
Tình yêu đó nay xa xôi mịt mù
That love is now far away among the mist
Trong bống đêm anh cô đơn gọi tên
Immersed within loneliness in the shadow of the night, I call out your name
Người tôi yêu ơi, về đây
The one I love, (please) come back

Vầng trăng của dĩ vãng vẫn sáng sôi bên đời
That past moon is still shining brightly in my life
Mà bống em nay theo mây bay về đâu?
But your silhouette is now accompanying the cloud drifting to who knows where
Cuộc tình đôi ta nay xa tầm tay
Our love is now gone from within reach
Phố vắng em rồi đường về không lối
Since you left town, the path home has lost its course

Dòng sông của thuở ấy vẫn mãi trôi âm thầm
The river of the past is still drifting silently
Từng phút giây anh kêu tên em, người ơi
Each passing minute and second, I’m calling out your name
Người quên ta như quên đi bao ngày qua
You’ve forgotten me just like how you’ve forgotten the passing days
Ta vẫn mong chờ… bống em quay về
I’m still waiting for…your presence to return

(music)

Mùa thu xưa đôi ta vui bên nhau
A past autumn, we were accompanying each other in happiness
Đếm những chiếc lá rơi
Counting the falling leaves
Rồi thu nay anh đi trong cô đơn
And then this autumn, I’m walking in loneliness
Đếm bước âm thầm
Counting the steps of solitude

Nghe trái tim rêu phong theo thời gian
Listening to the heart rotting away through time
Tình yêu đó nay xa xôi mịt mù
That love is now far away among the mist
Trong bống đêm anh cô đơn gọi tên
Immersed within loneliness in the shadow of the night, I call out your name
Người tôi yêu ơi, về đây
The one I love, (please) come back

Vầng trăng của dĩ vãng vẫn sáng sôi bên đời
That past moon is still shining brightly in my life
Mà bống em nay theo mây bay về đâu?
But your silhouette is now accompanying the cloud drifting to who knows where
Cuộc tình đôi ta nay xa tầm tay
Our love is now gone from within reach
Phố vắng em rồi đường về không lối
Since you left town, the path home has lost its course

Dòng sông của thuở ấy vẫn mãi trôi âm thầm
The river of the past is still drifting silently
Từng phút giây anh kêu tên em, người ơi
Each passing minute and second, I’m calling out your name
Người quên ta như quên đi bao ngày qua
You’ve forgotten me just like how you’ve forgotten the passing days
Ta vẫn mong chờ… bống em quay về
I’m still waiting for…your presence to return

(music)

Vầng trăng của dĩ vãng vẫn sáng sôi bên đời
That past moon is still shining brightly in my life
Mà bống em nay theo mây bay về đâu?
But your silhouette is now accompanying the cloud drifting to who knows where
Cuộc tình đôi ta nay xa tầm tay
Our love is now gone from within reach
Phố vắng em rồi đường về không lối
Since you left town, the path home has lost its course

Dòng sông của thuở ấy vẫn mãi trôi âm thầm
The river of the past is still drifting silently
Từng phút giây anh kêu tên em, người ơi
Each passing minute and second, I’m calling out your name
Người quên ta như quên đi bao ngày qua
You’ve forgotten me just like how you’ve forgotten the passing days
Ta vẫn mong chờ… bống em quay về
I’m still waiting for…your presence to return

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *