Vi Tri Nao Cho Anh by Ly Hai

Sharing is caring!

Vietnamese Title: Vị Trí Nào Cho Anh (Vi Tri Nao Cho Anh)

English Translation: Where Do I Stand?

Music: Chinese Melodies

Viet Lyrics by: Thái Khang (Thai Khang)

Ánh trăng thề, ngày nào bên nhau
Under the moonlight, once when we were together
Diệu ngọt em nói yêu anh suốt đời
Gently and sweetly, you said you’ll love me for the rest of your life
Nhớ hôm nào, dìu người trong tay
Remembering the day when we were together hand-in-hand
Để lòng chìm đắm bao nhiêu dấu yêu khi bên người
Letting my heart immersed deeply into love when I was by your side

Đôi ta bên nhau đếm chiếc lá thu vàng rơi
The two of us were together, counting autumn’s yellow leaves falling
Yêu đương đam mê dâng trao hết cho người
Giving you all of the love and passion I have
Lòng thầm mong đắp xây hạnh phúc
The heart silently wanting to build happiness

Nhưng nào ngờ, ngoài vòng tay anh
Yet unpredictably, aside from my embrace
Còn một người khác em yêu đắm chìm
There was also someone you passionately loved
Vẫn một lời thề nguyện bên nhau
With the same promises of staying together
Chỉ là để muốn quên đi cố nhân đang tìm về
Just to forget a person of the past from finding his way back

Khi em ra đi mùa thu trút lá ngoài sân
Since you left, autumn shred its leaves out in the yard
Ôm bao cô đơn đau trong trái ngang tình
Holding onto loneliness and the bitterness of love
Bỏ sau lưng tháng ngày dài thương nhớ
Leaving behind the endless months and days of longing
Trái tim em thuộc về ai?
To whom does your heart belong?

Giá như em hãy nói một lời thà là không yêu
If you had said you rather not love
Con tim anh đau chỉ một lần còn hơn vẫn nói yêu anh
Then my heart would hurt just once rather than saying that you love me
Nhưng khi xa nhau rồi lòng em thay đổi
But when we’re apart, your heart changes
Cuộc tình nào ai khi đang yêu mà không đắng?
Who wouldn’t feel bitter if he were to be in such a relationship?

Giá như ta không phải trăm lòng
If we weren’t so wishy-washy
Thì giờ đâu phải cô đơn lang thang tiếc thương nhiều vì ai
Then we wouldn’t be wandering alone, feeling sorrow like now because of whom
Hạnh phục đôi ta đang xây cho nhau anh nào đâu thấy những lời em hứa
The happiness that we’re building for each other, I couldn’t even see all that you’ve promised
Thì còn…vị trí nào cho anh?
So exactly…where do I stand?

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

One thought on “Vi Tri Nao Cho Anh by Ly Hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *