White Fox by Ai Yi Man

Sharing is caring!

(Uploaded by: Grace yen)

Song Title: White Fox (白狐)

Music by: Li Xu Hui (李旭辉)

Lyrics by: Sun Hong Ying (孙红莺)

Key:
Bold = Chinese
Sky Blue = Pin Yin
Grayish Blue = English
Faded Violet = Vietnamese

我是一只修行千年的狐
wo shi yi zhi xiu xing qian nian de hu
I’m only a fox that has mastered the immortality technique by thousands of years
Tôi chỉ là một con chồn tu luyện ngàn năm
千年修行 千年孤獨
qian nian xiu xing   qian nian gu du
Thousands of years of practicing, thousands of years of loneliness
Ngàn năm tu luyện, ngàn năm cô độc
夜深人靜時 可有人聽見我在哭
ye shen ren jing shi   ke you ren ting jian wo zai ku
Within the dead of the night, perhaps, someone heard me crying
Lúc giữa đêm khuya, có lẽ có người nghe thấy được tôi đang khóc
燈火闌珊處 可有人看見我跳舞
deng huo lan shan chu   ke you ren kan jian wo tiao wu
While the lights are waning, perhaps, someone saw me dancing
Lúc đèn tàn đi, có lẽ có người nhìn thấy được tôi đang nhảy múa

我是一只等待千年的狐
wo shi yi zhi deng dai qian nian de hu
I’m only a fox that has been waiting for thousands of years
Tôi chỉ là một con chồn đợi chờ ngàn năm
千等待 千年孤獨
qian nian deng dai   qian nian gu du
Thousands of years of waiting, thousands of years of loneliness
Ngàn năm đợi chờ, ngàn năm cô độc
滾滾紅塵裡 誰又種下了愛的蠱
gun gun hong chen li   shui you zhong xia le ai de gu
Surging within the mortal world, who could plant love’s venom?
Lăn lộn giữa hồng trần, ai có thể trồng nọc độc của tình yêu xuống được?
茫茫人海中 誰又喝下了愛的毒
mang mang ren hai zhong   shui you he xia le ai de du
Within the bustling crowd, who could drink up love’s poison?
Mênh mông giữa biển người, ai có thể uống cạn chất độc của tình yêu được?

我愛你時 你正一貧如洗寒窗苦讀
wo ai ni shi   ni zheng yi pin ru xi han chuang ku du
When I loved you, you were just a poor, hardworking scholar
Lúc tôi yêu anh, anh chỉ là một người nghèo xơ, khổ học chăm chỉ
離開你時 你正金榜題名洞房花燭
li kai ni shi   ni zheng jin bang ti ming dong fang hua zhu
When I left you, you’ve already passed the official exams and earned the highest spot, also gotten married
Lúc tôi xa anh, anh đã được kim bảng đề danh, động phòng hoa chúc

能不能為你再跳一支舞
neng bu neng wei ni zai tiao yi zhi wu
Should I dance for you one last time?
Tôi có nên vì anh mà nhảy múa thêm một lần nữa không?
我是你千百年前放生的白狐
wo shi ni qian bai nian qian fang sheng de bai hu
I’m the white fox that you liberated millions of years ago
Tôi là con bạch hồ mà hàng triệu năm trước anh đã từng phóng sanh
你看衣袂飄飄 衣袂飄飄
ni kan yi mei piao piao   yi mei piao piao
You look ahead with a carefree attitude, letting the wind sway whichever way
Anh nhìn về phía trước một cách vô tư, cứ việc cho gió thổi theo chiều
海誓山盟都化作虛無
hai shi shan meng dou hua zuo xu wu
The oath of eternal love has already turned into nothingness
Hải thệ minh sơn đều đã biến thành hư vô

能不能為你再跳一支舞
neng bu neng wei ni zai tiao yi zhi wu
Should I dance for you one last time?
Tôi có nên vì anh mà nhảy múa thêm một lần nữa không?
只為臨別時的那一次回顧
zhi wei ni lin bie shi de na yi ci hui gu
Looking back once more because of the moment of separation
Chỉ vì giây phút biệt ly mà quay đầu nhìn lại một lần nữa
你看衣袂飄飄 衣袂飄飄
ni kan yi mei piao piao   yi mei piao piao
You look ahead with a carefree attitude, letting the wind sway whichever way
Anh nhìn về phía trước một cách vô tư, cứ việc cho gió thổi theo chiều
天長地久都化作虛無
tian zhang di jiu dou hua zuo xu wu
Eternity has already turned into nothingness
Thiên trường địa cửu đều đã biến thành hư vô

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *