Your Life, I Only Borrow A Journey by Leng Mo

Sharing is caring!

(Uploaded by: 9420 Music Bar)

Song Title: Your Life, I Only Borrow A Journey (你的一生我只借一程)

Music by: Mu Cheng (慕城)

Lyrics by: Zhang Han Yuan (张瀚元)

Key:
Bold = Original
Burnt Orange = Pin Yin
Orange = English
Amber = Vietnamese

生命中和你偶然的相逢
sheng ming zhong he ni ou ran de xiang feng
I’ve incidentally met you in life
Trong đời ngẫu nhiên cùng em tương phùng
讓我走出了寂寞的圍城
rang wo zou chu le ji mo de wei cheng
Allowing me to escape from this siege of loneliness
Để cho tôi thoát ra khỏi sự vây hãm cô độc này
沒有熱烈的海誓山盟
mei you re lie de hai shi shan meng
Not having a fiery oath of eternal love
Không có một lời thề non hẹn biển nhiệt liệt nào
我們卻相信愛能穿越時空
wo men que xiang xin ai neng chuan yue shi kong
Yet we believe that love could overcome time and space
Nhưng chúng ta tin tưởng rằng tình yêu có thể vượt qua không gian và thời gian

人海裡我們緊緊的相擁
ren hai li wo men jin jin de xiang yong
Within a crowd, we embrace each other tightly
Trong biển người, chúng ta ôm chặt nhau
彼此溫暖了午夜的寒夢
bi ci wen nuan le wu ye de han meng
Warming up our midnight’s cold dream
Sưởi ấm giấc mộng lạnh lẽo của nhau
就算以後會各自啟程
jiu suan yi hou hui ge zi qi cheng
Regardless that we’ll set out on our own journeys afterwards
Cho dù sau này chúng ta sẽ phải đi con đường riêng của mình
我們的重逢已然不再可能
wo men de chong feng yi ran bu zai ke neng
Our reunion is probably unlikely
Có lẽ sau này cũng chúng ta sẽ không còn sự trùng phùng

你的一生 我只借一程
ni de yi sheng wo zhi jie yi cheng
That life of yours, I only need to borrow a journey
Cuộc đời này của em, tôi chỉ cần mượn một chặng đường thôi
走過這程也許會變得陌生
zou guo zhe cheng ye xu hui bian de mo sheng
After walking through this journey, perhaps, we’ll become strangers
Đi xong chặng đường này, có lẽ chúng ta sẽ trở thành người xa lạ
我是你的曾經 你是我的永恆
wo shi nie de ceng jing ni shi wo de yong heng
I’m your past, you’re my eternity
Tôi là dĩ vãng của em, em là vĩnh viễn của tôi
擦肩而過纏住了相思的藤
ca jian er guo chan zhu le xiang si de teng
Passing by and getting entangled by the acacia confusa tree
Đi ngang qua và bị vướng phải cây tương tư

你的一生 我只借一程
ni de yi sheng wo zhi jie yi cheng
That life of yours, I only need to borrow a journey
Cuộc đời này của em, tôi chỉ cần mượn một chặng đường thôi
走過這程也許會變得陌生
zou guo zhe cheng ye xu hui bian de mo sheng
After walking through this journey, perhaps, we’ll become strangers
Đi xong chặng đường này, có lẽ chúng ta sẽ trở thành người xa lạ
既然沒有約定 也不必為誰等
ji ran mei you yue ding ye bu bi wei shui deng
Since there was no promise, there’s no need to wait because of someone
Đã không có lời hẹn ước thì cũng không cần vì ai mà đợi
變作路人的我們守住記憶的城
bian zuo lu ren de wo men shou zhu ji yi de cheng
Becoming strangers, we protect the castle of memories
Đã trở thành người xa lạ, chúng ta lại bảo vệ lâu đài chứa đầy kỷ niệm

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading