A Thousand Heartbreaking Reasons by Jacky Cheung

Sharing is caring!

(Uploaded by: JackyCheungVEVO)

Song Title: A Thousand Heartbreaking Reasons (一千個傷心的理由)

Music by: Li Si Song (李偲菘)

Lyrics by: Xing Zeng Hua (邢增華)

Key:
Bold = Original
Red-Orange = Pin Yin
Royal Blue = English
Faded Green = Vietnamese

愛過的人 我己不再擁有
ai guo de ren   wo ji bu zai yong you
The one whom I loved, I no longer possess anything
Người đã từng yêu qua, tôi đã không còn gì nữa
許多故事 有傷心的理由
xu duo gu shi   you shang xin de li you
There are many stories that contain reasons for a heartbreak
Có nhiều câu chuyện chứa đầy những sự thương đau
這一次我的愛情 等不到天長地久
zhe yi cie wo de ai qing   deng bu dao tian chang di jiu
This time, my love couldn’t wait for eternity
Lần này, cuộc tình của tôi sẽ không đợi được thiên trường địa cửu
錯過的人 是否可以回首
cuo guo de ren   shi fou ke yi hui shou
The person whom I had missed the chance with, it would be impossible to go back
Người đã lỡ lầm, sẽ không còn quay đầu lại được

愛過的心 沒有任何請求
ai guo de xin   mei you ren he qing qiu
The heart that had loved, no longer has any requests
Trái tim đã từng yêu qua, đã không còn gì để thỉnh cầu
許多故事 有傷心的理由
xu duo gu shi   you shang xin de li you
There are many stories that contain reasons for a heartbreak
Có nhiều câu chuyện chứa đầy những sự thương đau
這一次我的愛情 等不到天長地久
zhe yi cie wo de ai qing   deng bu dao tian chang di jiu
This time, my love couldn’t wait for eternity
Lần này, cuộc tình của tôi sẽ không đợi được thiên trường địa cửu
走過的路 再也不能停留
zou guo de lu   zai ye bu neng ting liu
The road that had already been traveled, it would never stop
Con đường từng đi qua, sẽ không thể nào ngừng lại

一千個傷心的理由 一千個傷心的理由
yi qian ge shang xin de li you   yi qian ge shang xin de li you
There are one thousand reasons for a heartbreak, one thousand reasons for a heartbreak
Có một ngàn lý do để mà đau lòng, ngàn lý do để mà đau lòng
最後我的愛情 在故事裡慢慢陳舊
zui hou wo de ai qing   zai gu shi li man man chen jiu
In the end, my love in the story slowly turned into being old-fashioned
Cuối cùng, tình yêu của tôi ở trong câu chuyện đã từ từ lỗi thời
一千個傷心的理由 一千個傷心的理由
yi qian ge shang xin de li you   yi qian ge shang xin de li you
There are one thousand reasons for a heartbreak, one thousand reasons for a heartbreak
Có một ngàn lý do để mà đau lòng, ngàn lý do để mà đau lòng
最後在別人的 故事裡我被遺忘
zui hou zai bie ren de   gu shi li wo bei yi wang
In the end, within someone’s story, I was forgotten
Cuối cùng, ở trong câu chuyện của người ta, tôi đã bị lãng quên

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

One thought on “A Thousand Heartbreaking Reasons by Jacky Cheung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *