In Love, There’s No Wrong Party by Jacky Zheng

Sharing is caring!

(Uploaded by: stxy2008)

Song Title: In Love, There’s No Wrong Party (愛情里沒有誰對誰錯)

Music & Lyrics by: Tu Ba (巴圖)

Key:
Bold = Chinese
Green = Pin Yin
Royal Blue = English
Teal = Vietnamese

我還來不及 做好準備
wo hai lai bu ji   zuo hao zhun bei
I’m almost done with getting ready
Tôi xém chút nữa đã chuẩn bị xong
約定就己經開始 作廢
yue ding jiu ji jing kai shi   zuo fei
The date almost started yet got canceled
Cuộc hẹn hò sắp sửa bắt đầu mà lại bị hủy bỏ
都說愛情是 彌足珍貴
dou shuo ai qing shi   mi zu zhen gui
Everyone say that love is extremely precious
Ai cũng nói rằng tình yêu rất là trân quý
現在感覺里 只有苦味
xian zai gan jue li   zhi you ku wei
At the moment, I could only feel the bitterness
Bây giờ cảm giác được chỉ có vị đắng thôi

可是我不會夜夜 流淚
ke shi wo bu hui ye ye   liu lei
However, I wouldn’t shed tears nightly
Nhưng tôi cũng sẽ không vì vậy mà từng đêm rơi lệ
雖然偶爾也 痛徹心扉
sui ran ou er ye   tong che xin fei
Although, sometimes I would still experience heartaches
Tuy rằng thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy rất đau lòng
緣盡了你走了 無法回頭
yuan jin le ni zou le   wu fa hui tou
Fate has faded, you’ve departed, there’s no turning back
Duyên đã tận, em đã đi, không thể nào làm lại từ đầu
我要努力學會 無所謂
wo yao nu li xue hui   wu suo wei
I will work hard to act like nothing happened
Tôi sẽ tích cực học làm như không có chuyện gì

就這樣就這樣 忍住傷悲
jiu zhe yang jiu zhe yang   ren zhu shang bei
Just like that, repressing my pain
Cứ như thế rồi lại như thế, cố nén nỗi đau thương
也許會也許會 感到疲憊
ye xu hui ye xu hui   gan dao pi bei
Perhaps, that’s what led to feeling fatigue
Có lẽ như vậy rồi lại như vậy mới cảm thấy quá mệt mỏi
再給我花開花落 一個輪回
zai gei wo hua kai hua luo   yi ge lun hui
Let me experience the cycle of flowers blossoming and wilting once again
Hãy cho tôi thêm một lần nữa thể nghiệm cảnh hoa nở hoa tàn
你就會在記憶中 慢慢消退
ni jiu hui zai ji yi zhong   man man xiao tui
You will fade slowly from my memories
Em se trong ký ức của tôi mà từ từ phai nhạt đi

不再想不再想 誰是誰非
bu zai xiang bu zai xiang   shui shi shui fei
Don’t think about who is right and who is wrong
Đừng nên nghĩ tới là ai đã đúng và ai đã sai
愛情里並沒有 誰對誰錯
ai qing li bing mei you   shui dui shui cuo
In love, there’s no wrong party
Trong tình yêu, không có ai đúng hoặc sai
再給我春去秋來 一個輪回
zai gei wo chun qu qiu lai   yi ge lun hui
Let me experience the cycle of spring departing and autumn arriving once again
Hãy cho tôi thêm một lần nữa thể nghiệm cảnh xuân đi thu lại
我就會化繭成蝶 飛得更美
wo jiu hui hua jian cheng die   fei de geng mei
I will turn from cocoon to butterfly, flying away beautifully
Tôi sẽ từ kén biến thành bướm và bay đi một cách tuyệt đẹp

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *