Resilient by Yan Zhi Lin

Sharing is caring!

Song Title: Resilient (倔)

Music by: He Shan (何山)

Lyrics by: Qiao Chen (喬晨)

Key:
Bold = Original
Navy Blue = Pin Yin
Royal Blue = English
Off Purple = Vietnamese

只要眼淚還是熱的
zhi yao yan lei hai shi re de
As long as tears are still warm
Chỉ cần nước mắt vẫn còn ấm
就不會 更冷了
jiu bu hui   geng leng le
It won’t turn cold
Nó sẽ không trở nên lạnh
只要回憶一碰就還痛著
zhi yao hui yi peng jiu hai tong zhe
As long as memories are still linked, it still hurts
Chỉ cần kỷ niệm vẫn còn kết nối thì vẫn còn đau
就不怕 心更疼了
jiu bu pa   xin geng teng le
Not fearing that the heart will hurt even more
Không sợ rằng tim sẽ càng đau thêm

只要被孤獨填滿了
zhi yao bei gu du tian man le
As long as loneliness still fills up
Chỉ cần nỗi cô đơn vẫn còn tràn đầy
脈搏就 跳動著
mai bo jiu   tiao dong zhe
The pulse will throb
Nhịp tim sẽ tiếp tục đập
如果我一直不肯投降呢
ru guo wo yi zhi bu ken tou xiang ne
If I’m unwilling to surrender
Nếu như tôi không khuất phục
會得到獎賞還是 一道更深的疤
hui de dao jiang shang hai shi   yi dao geng shen de ba
I will be rewarded or would I acquire a deeper scar?
Tội sẽ được báo đáp hay chỉ thêm một vết thẹo càng sâu?

其實脆弱的是我 找不到別的辦法
qi shi cui ruo de shi wo   zhao bu dao bie de ban fa
Actually, I’m the weak one, not being able to find another method
Thiệt ra tôi mới là người yếu đuối nhứt, không tìm được một phương pháp khác
只能太倔太傻 等一個童話
zhi neng tai jue tai sha   deng yi ge tong hua
I could only become extremely stubborn and foolish, waiting for a fairytale
Tôi chỉ có thể trở nên quá cố chấp, quá khờ để chờ một đồng thoại
所以對抗全世界 所以寧願割捨不下
suo yi dui kang quan shi jie   suo yi ning yuan ge she bu xia
So I end up resisting the whole world, so I would rather not let go
Thế nên tôi đối kháng cả thế giới, thế nên tôi thà không buông xuống được
這一點倔 就當作瀟灑
zhe yi dian jue   jiu dang zuo xiao sa
This little bit of stubbornness should be treated as carefree
Cái cố chấp nho nhỏ này cứ coi như là sự vô tư lự đi

(music)

如果願望只能一個
ru guo yuan wang zhi neng yi ge
If there could only be one wish
Nếu như chỉ có được một nguyện vọng thôi
想什麼 不用說
xiang shen me   bu yong shuo
One wouldn’t have to disclose of one’s desire
Muốn được gì thì không cần nói ra
要多恨命連烙下的苦澀
yao duo hen ming lian luo xia de ku se
It’s better to hate fate’s branding of suffering
Hãy nên hận vận mệnh gieo sự đau thương
現實越讓人失落 才越拼命執著
xian shi yue rang ren shi luo   cai yue pin ming zhi zhe
Reality causes one to feel even more lost thus causing that person to become even more persistent
Hiện thực càng lúc càng khiến con người trở nên hoang man và khiến cho họ trở nên càng kiên trì hơn

其實脆弱的是我 找不到別的辦法
qi shi cui ruo de shi wo   zhao bu dao bie de ban fa
Actually, I’m the weak one, not being able to find another method
Thiệt ra tôi mới là người yếu đuối nhứt, không tìm được một phương pháp khác
只能太倔太傻 等一個童話
zhi neng tai jue tai sha   deng yi ge tong hua
I could only become extremely stubborn and foolish, waiting for a fairytale
Tôi chỉ có thể trở nên quá cố chấp, quá khờ để chờ một đồng thoại
所以對抗全世界 所以寧願割捨不下
suo yi dui kang quan shi jie   suo yi ning yuan ge she bu xia
So I end up resisting the whole world, so I would rather not let go
Thế nên tôi đối kháng cả thế giới, thế nên tôi thà không buông xuống được
這一點倔 就當作瀟灑
zhe yi dian jue   jiu dang zuo xiao sa
This little bit of stubbornness should be treated as carefree
Cái cố chấp nho nhỏ này cứ coi như là sự vô tư lự đi

(music)

其實快樂的是我 不需要別的辦法
qi shi kuai le de shi wo   bu xu yao bie de ban fa
Actually, I’m the happiest one, not wanting another method
Thiệt ra tôi là người vui vẻ nhứt, không muốn có một phương pháp nào khác
如果太倔太傻 能活在童話
ru guo tai jue tai sha   neng huo zai tong hua
If I’m extremely stubborn and foolish, I could live in the fairytales
Nếu như tôi quá cố chấp, quá khờ thì tôi sẽ được sống trong thế giới đồng thoại
所以暖著全世界 賭一切等時間開花
suo yi nuan zhe quan shi jie   du yi qie deng shi jian kai hua
So I end up warming the whole world, gambling it all on waiting for the right moment
Thế nên tôi làm ấm cả thế giới, đánh cược hết vào chờ đợi lúc thời gian thích hợp
留一點倔 僅剩的瀟灑
liu yi dian jue   jin sheng de xiao sa
Leaving a little bit of stubbornness, merely as a leftover of carefreeness
Để lại một chút cố chấp, coi như là sự vô tư lự còn sót lại đi

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading