Doi Toi La Cua Toi by Nguyen Hung

Sharing is caring!

Vietnamese Title: Đời Tôi Là Của Tôi (Doi Toi La Cua Toi)

English Translation: My Life Is Mine

Composer / Songwriter: Dino Phạm Hoàng Dzũng (Dino Pham Hoang Dzung)

Có những lúc ta vui chơi
There are times when I just want to kick back and enjoy
Chẳng cần biết ngày mai ra sao
Not caring what is to come of tomorrow
Sáng kệ sáng, trưa kệ trưa
Not caring to keep track of morning or noon
Phiền gì chuyện nắng mưa
Not bothered by the sunny weather or the rainy season
Ô hay sao lại xen vào đời tôi?
Oh hey, why are you meddling into my life?
Tôi chỉ muốn rong chơi mà thôi
I only want to have a good time
Em ơi, xin đừng nói nữa…
Oh dear, please don’t say anymore…

Đến lúc chán, không say mê
When you’re bored, no longer drawn in
Thì chuyện gì cũng chê
You would criticize everything
Nói thì nói, nhưng đừng can
It’s okay to speak up, but please don’t intervene
Phiền gì chuyện thế gian
Why bother about life’s many happenings
Số không may nên tôi lầm than
Because my luck is ill so I’m miserable
Nhưng chớ xem tôi như xem người gian
But don’t treat me like a villain
Em ơi, xin đừng nói nhiều…
Oh dear, please don’t say so much…

Vì tôi đang chán, vì tôi ngang tàn
Because I’m bored, because I’m unreasonable
Không an thân không họ hàng
With no family or relatives
Để cho tôi sống, để tôi mơ mộng
Let me live, let me dream
Một cuộc đời tôi muốn sống
A life that I want to live

Chớ trách móc những lúc tôi say
Don’t chide me when I’m drunk
Chớ ghen ghét những lúc tôi vui
Don’t get jealous when I’m happy
Đời tôi là của tôi, đời em lá của em
My life is mine, your life is yours
Và mây xanh kia là của trời cao…
And the blue sky is that of Heaven’s…

(music)

(repeat everything once)

Chớ trách móc những lúc tôi say
Don’t chide me when I’m drunk
Chớ ghen ghét những lúc tôi vui
Don’t get jealous when I’m happy

(music)

Chớ trách móc, chớ ghen ghét những lúc tôi vui
Don’t chide, don’t get jealous when I’m happy

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *