Dung Hoi Vi Sao by Philip Huy

Sharing is caring!

Vietnamese Title: Đừng Hỏi Vì Sao (Dung Hoi Vi Sao)

English Translation: Don’t Ask Why

Composer(s)/ Lyricist(s): Sỹ Đan và Lê Đức Long (Sy Dan and Le Duc Long)

Rồi một ngày mưa không đến
There was a day that rain didn’t come
Có tiếng bước chân ai qua
Yet someone’s footsteps were heard
Người hẹn từ muôn kiếp trước
The person whom I’ve a date with since the previous lifetime
Với ánh mắt đen như trời khuya
With eyes as dark as the night sky

Đến lay hồn anh
Came to stir my soul
Đến lay cuộc đời
Came to stir life up
Đời anh đang héo hon
My life is withering

Em đến thay làm mưa
You’ve came to replace the rain
Tưới trên khô cằn
Sprinkling on the drought
Giọt mưa mát tim anh
The raindrops that have cooled my heart

Đừng hỏi vì sao, anh hát vu vơ
Don’t ask why, I’ve been singing nonsensically
Đừng hỏi vì sao, anh ngu anh ngơ, anh thức trắng đêm
Don’t ask why, I’ve been absentminded, I stayed up all night
Đừng hỏi vì sao, anh đã yêu em
Don’t ask why, I’ve loved you
Đừng hỏi vì sao, tim anh bây giờ, riêng bóng hình em…
Don’t ask why, my heart is now, filled with your images…

(music)

Đừng hỏi vì sao em nhé, nếu đã biết anh yêu em
Don’t ask why, my dear, when you’ve already known I love you
Đừng hỏi vì sao em nhé, hãy đến với nhau chia ngày vui
Don’t ask why, my dear, come to my side and share this happiness
Núi cao biển xanh, sóng xô êm đềm
Tall mountains and blue oceans, waves crashing peacefully
Mình yêu nhau nhé em
Let’s love one another

Em…dấu yêu của anh
My dearest love
Đến đây vui vầy
Let’s have some fun
Đời dài có bao lâu
Life could only be so long

Đừng hỏi vì sao, anh hát vu vơ
Don’t ask why, I’ve been singing nonsensically
Đừng hỏi vì sao, anh ngu anh ngơ, anh thức trắng đêm
Don’t ask why, I’ve been absentminded, I stayed up all night
Đừng hỏi vì sao, anh đã yêu em
Don’t ask why, I’ve loved you
Đừng hỏi vì sao, tim anh bây giờ, riêng bóng hình em…
Don’t ask why, my heart is now, filled with your images…

(music)

Đừng hỏi vì sao em nhé, nếu đã biết anh yêu em
Don’t ask why, my dear, when you’ve already known I love you
Đừng hỏi vì sao em nhé, hãy đến với nhau chia ngày vui
Don’t ask why, my dear, come to my side and share this happiness
Núi cao biển xanh, sóng xô êm đềm
Tall mountains and blue oceans, waves crashing peacefully
Mình yêu nhau nhé em
Let’s love one another

Em…dấu yêu của anh
My dearest love
Đến đây vui vầy
Let’s have some fun
Đời dài có bao lâu
Life could only be so long

Đừng hỏi vì sao anh đã yêu em
Don’t ask why I’ve fallen in love with you
Đừng hỏi vì sao anh đưa em đi theo mỗi bước chân
Don’t ask why why I’ve accompanied you until my feet were worn out
Đừng hỏi vì sao anh đã yêu em
Don’t ask why I’ve fallen in love with you
Cuộc đời từ đây anh xin dâng người dâng hết tình anh
From now on, I’m going to dedicate all my life and love to you

(Girl: Đừng hỏi vì sao anh hát vu vơ
Đừng hỏi vì sao anh ngu anh ngơ anh thức trắng đêm)
(Don’t ask why, I’ve been singing nonsensically
Don’t ask why, I’ve been absentminded, I stayed up all night)

Đừng hỏi vì sao, anh đã yêu em
Don’t ask why, I’ve loved you
Đừng hỏi vì sao tim anh bây giờ riêng bóng hình em…
Don’t ask why, my heart is now, filled with your images…

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

One thought on “Dung Hoi Vi Sao by Philip Huy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *