It Doesn’t Matter Who I Love by Eric Suen

Sharing is caring!

Song Title: It Doesn’t Matter Who I Love (別管我愛誰)

Lyricist: Wang Zhong Xin (王中言)

Composer: Cai Yi Zhang (蔡議樟)

Key:
Bold = Chinese
Navy Blue = Pin Yin
Indigo = English
Grayish Blue = Vietnamese

夜己經涼了 雨就要停了 窗內的燈該熄了
ye ji jing liang le   yu jiu yao ting le   chuang nei de deng gai xi le
Night has already cooled, rain is stopping soon, the lamp inside the window should already be extinguished
Đêm đã dịu xuống rồi. Mưa cũng đã sắp tạnh. Cây đèn ở sau cửa sổ cũng nên tắt đi.
把鑰匙放在你們口的紙盒 冷卻的茶沒有人喝
ba yao shi fang zai ni men kou de zhi he   leng que de cha mei you ren he
Place the key in your paper case, the cool tea that hasn’t been drank by anyone
Hãy để chìa khóa trong hợp giấy của em. Trà lạnh chưa ai uống qua.
就這樣分手 誰都沒有錯 我知道你不快樂
jiu zhe yang fen shou   shui dou mei you cuo   wo zhi dao ni bu kuai le
Breaking up just like that, no one is wrong, I know that you’re unhappy
Cứ vậy là chia tay rồi. Ai cũng không có lỗi. Anh biết rằng em không được vui.
你要的生活讓我手足無措 你哭著說請放過我
ni yao de sheng huo rang wo shou zu wu cuo   ni ku zhe shuo qing fang guo wo
The life that you wanted to live left me unmovable. You cried, saying, “Please let go of me.”
Cuộc sống em muốn theo đuổi khiến anh không phản ứng được. Em khóc, nói rằng: Hãy buông em ra đi.

那就別管我愛誰 你想飛就去飛 愛不是怪罪就能挽回
na jiu bie guan wo ai shui   ni xiang fei jiu qu fei   ai bu shi guai zui jiu neng wan hui
Then it doesn’t matter who I love. If you want to flee, just flee. Love couldn’t be revived after pushing blame.
Nên không cần biết rằng anh yêu ai. Nếu em muốn bay thì cứ bay đi. Tình yêu không thể nào khơi lại sau khi đã đổ trách nhiệm cho nhau.
我己無路可退 別試探我的悲 讓我保留自尊的眼淚
wo ji wu lu ke tui   bie shi tan wo de bei   rang wo bao liu zi zun de yan lei
I, myself, couldn’t find an exit. Do not inquire about my sorrows, allowing me to preserve my tears with self-pride.
Anh không còn lối nào để thoát ra được. Đừng hỏi về chuyện buồn của anh. Để anh còn giữ được giọt lệ tự tôn.
請你別管我愛誰 對你什麼都給 愛的人是你己無所謂
qing ni bie guan wo ai shui   dui ni shen me dou gei   ai de ren shi ni ji wu suo wei
Please don’t try to control who I love. I’ve already given you everything. It’s just that you didn’t care for it.
Đừng quản chuyện anh nên yêu ai. Anh đã trao cho em tất cả. Chỉ là tại em không màng tới thôi.
除了 你能愛誰 我不想再爭辯 可悲是我從來沒變過
chu le   ni neng ai shui   wo bu xiang zai zheng bian   ke bei shi wo cong lai mei bian guo
Besides, who could you love? I don’t want to argue anymore. What’s sad is that I’ve never changed.
Vậy em có thể yêu được ai? Anh không muốn tranh luận nữa. Đáng tiếc rằng anh chưa từng thay đổi qua.

請你別管我曾愛過誰
qing ni bie guan wo ceng ai guo shui
Please don’t try to meddle with whom I’d loved in the past
Xin đừng hỏi chuyện anh đã từng yêu ai

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

1 thought on “It Doesn’t Matter Who I Love by Eric Suen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading