Responsibility by Phil Chang

Song Title: Responsibility (責任) Lyricist:  Shi Yi Lang (十一郎) Composer: Phil Chang (張宇) Key: Bold = Chinese Burnt Orange = Pin Yin Amber = English Red-Violet = Vietnamese 我聽著妳上了鎖 wo ting zhe ni shang le suo I heard you locking up Tôi nghe được em khóa cửa 重重靠在門的背後 chong chong kao zai men de bei … Continue reading Responsibility by Phil Chang