Top 50 Actresses of 2015

(image credit: as marked) Okay, this is for the female side. (Go here for the male list.) Translation: 1. Tiffany Tang Yan / Đường Yên 2. Zanilia Zhao Li Ying / Triệu Lệ Dĩnh 3. Fan Bing Bing / Phạm Băng Băng 4. Yang Mi / Dương Mịch 5. Angelababy / Yang Ying / Dương … Continue reading Top 50 Actresses of 2015