Thoi Ta Chia Tay by Huy Vu

Sharing is caring!

Vietnamese Title: Thôi Ta Chia Tay (Thoi Ta Chia Tay)

English Translation: Let’s Break Up

Music: The Fire of Love Never Stop Burning (愛火燒不盡) by Andy Lau

Viet Lyrics by:  ()

Chiều hoàng hôn vây quanh
Sunset enveloping the afternoon
Một mình lang thang trên phố, phố vắng
Alone wandering along the city, a deserted city
Bỗng thấy em qua đây
Spotting your presence passing by suddenly
Nhói con tim yêu đương thuở nào
The heart ached with the love that once existed

Từ ngày em ra đi
Since the day you left
Cuộc đời anh nghe tan vỡ, vỡ nát
My life had shattered, fallen apart
Cố nén bao yêu thương
Suppressing all the love
Bước bên nhau ta nghe lòng đau
Walking along by your side, I heard my heart aching

Lặng nhìn nhau, giọt buồn sao bỗng vội rơi
Silently staring at each other, the drop of sorrow suddenly fell
Khóc chi em yêu đương úa màu
Why are you crying when love had already faded?
Đừng buồn chi một lần ta nói biệt ly
Don’t be sad, saying goodbye this time
Cho ngày sau mất nhau
So that we’ll lose each other tomorrow

Mình đừng có níu kéo tiếc nhớ mà chi
We shouldn’t dwell or immerse in regret
Tình vỡ tan như hoa kia trôi, trôi về cuối dòng
Love has shattered like the flower that has flowed to the end of the reservoir
Ngày nào đó phố vắng có nhớ
One of those days, will the deserted city remember
Mình bước qua nơi đây như chưa hề quen nhau
That we’ll step by this place like we’ve never known each other?

Mình đừng có níu kéo tiếc nhớ mà chi
We shouldn’t dwell or immerse in regret
Tình vỡ tan em quay lưng đi như trò vui đùa
Love has shattered, you turn and walk away like it was just a game
Nghẹn ngạo phút cuối hãy cứ nói
Drenched in sorrows, for the last time, just say that
Tình chúng ta thôi chia tay nhau từ đây…
Our love could only result in breaking up…

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

One thought on “Thoi Ta Chia Tay by Huy Vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *